Використати досвід передовиків

П. Марченко. Агроном НКЗС УРСР. 

В системі заходів, спрямованих до підвищення врожайності всіх сільськогосподарських культур, виняткове значення має високоякісна підготовка та зберігання насіння.

Зрозуміло, що погано очищене від бур'янів насіння призводить до засмічення полів і зменшенян врожаю. Ось, наприклад, Полтавська дослідна станція, вивчаючи ефективність посівного матеріалу, посіяла яку пшеницю на однаково оброблених ділянках. Урожай зібрали такий: на ділянці, що була засіяна цілком чистим кондиційним насінням, вродило 10 центнерів пшениці, а з ділянки, засіяної не зовсім чистим насінням, зібрали 8 цнт. А колгосп «Більшовик», Савинського району на Харківщині, зразково очистивши насіння і застосувавши високу агротехніку обробітку та догляду за посівом, зібрав минулого року з площі 340 га по 33 центнери зернових.

Велике значення у підвищенні врожаю має також і добірність насіння. Поліська дослідна станція, посіявши добірним ваговим насінням, одержала врожай гречки на 44% вищий, проти посіву очищеним, але не добірним насінням. Одеський інститут селекції та генетики, вивчаючи вплив добірності насіння на врожай, довів, що посів ярої пшениці добірним насінням збільшує врожай на 2-3 центнери з га, порівнюючи до посіву чистим, але не добірним насінням, а добірність посівного ячменю збільшує врожай на 4 центнери з га. Це ж саме показують і численні досвіди передових колгоспів.

Посів, проведений добірним ваговим насінням, краще розвивається і швидше дозріває. Це забезпечує рослинам перевагу в боротьбі з посухою, шкідниками, а значить і підвищує врожай.

Як же колгоспи готують тепер насіння до весни?

У багатьох районах з ініціативи передовиків, що взяли на себе зобов'язання добитися високого врожаю цього року, розгорнуто соціалістичне змагання за підготовку доброякісного насіння до весняної сівби. В цих колгоспах темпи і якість роботи на високому рівні. Візьмімо для прикладу артіль «Добробут», Лозівського району, Харківської області. Борючись за 25 центнерів зернових і 300 цнт. цукрових буряків з гектара, колгоспники цієї артілі вже цілком закінчили очистку насіння і в добрих умовах його зберігають. Також повністю засипали високоякісне, кондиційне насіння в артілі «Заповіт Леніна», Лебединського району, та в багатьох інших колгоспах цієї області.

Колгоспи ім. Тельмана, «Колективна праця» та інші Сталіндорфського району, Дніпропетровської області, змагаючись за кращу підготовку насіння організували цілодобову очистку посівного матеріалу. Колгоспники тт. Ор Павло та Вайдер Варината з колгоспу ім. Тельмана норми виробітку на очистці насіння виконують на 140-160%.

Голова артілі «Ландман», Петропавлівського району на Дніпропетровщині, тов. Олейніков змагається за 30 центнерів зернових і 60 центнерів кукурудзи з га. Боротися за збільшення врожаю т. Олейніков почав з високоякісної підготовки насіння. Воно вже перечищене як слід і зберігається в належному стані. Так само підготував насіння і орденоносець - голова колгоспу ім. Сталіна, Артемівського району, Донецької області, тов. Головко, який бореться за 25 центнерів зернових та не менше як 20 центнерів соняшника на круг по колгоспу.

Але чимало є ще таких колгоспних, районних та обласних земельних керівників, які не приділяють цій важливій справі належної уваги. Багато колгоспів ще не закінчили очистку насіння, не зберігають його як слід, не борються з зерновими шкідниками - з кліщем та довгоносиком. Так, у колгоспі ім. Петровського, Горлівського району на Донеччині, щойно приступили до очистки насіння. Постійних ланок, які б працювали на очистці зерна, тут нема. Тріер використовують не більше, як 8 годин на добу. В артілі «20-річчя Жовтня», Оріхівського району на Дніпропетровщині, 150 цнт. насінної ярої пшениці заражено кліщем та довгоносиком. Засміченість пшениці бур'янами також велика. В одному кілограмі насіння знайдено 220 зернин бур'янів. Проте, з очищенням тут не поспішають.

Засипка насінних фондів по Україні хоч і виконана на 100%, але по окремих колгоспах, районах і навіть областях, насінні фонди повністю ще не засипані. Все це пояснюється тим, що насамперед Наркомзем, облземвідділи та райземвідділи незадовільно керують підготовкою насіння до сівби.

Південні області України, які першими мають почати сівбу, особливо зволікають підготовку насіння. Наприклад, колгоспи Одещини досі засипали щось із 90% потрібного насіння, а колгоспи Вінницької області забезпечені посівним матеріалом на 88,6%.

Невиконання плану засипки насінних фондів пояснюється частково ще й тим, що деякі райони через безгосподарність керівників не закінчили обмолоту врожаю 1937 року. Для прикладу візьмімо Куп'янський район, Харківської області. Тут засипано основного фонду посівного зерна лише 48,7% саме тому, що з 80 колгоспів району 39 досі не закінчили молотьби. При чому більшість з них не обмолотили врожаю навіть з насінних ділянок.

Ще гірше з очисткою та перевіркою якості насіння. По Україні очищено насіння на тріерах лише 53,8% до засипного. І тут найбільше відстають південні області: Миколаївська - очистила 22,5%, Донецька - 34,2%, Одеська - 54,4%.

Таке нестерпне відставання можна пояснити лише безвідповідальним ставленням керівників земельних організацій, які не зуміли організувати на цю справу активність колгоспників. Очищення насіння ще як слід не налагоджено. В багатьох колгоспах тріери несправні, повністю не навантажені, не складено графіка роботи тріерів, не організовано цілодобової роботи по очищенню насіння, нема постійних ланок. Приміром, у Куп'янському районі з 50 наявних тріерів до 20 грудня працювало лише 5. У Старовірському районі, цієї ж області, з 33 тріерів працює 19. В Мало-Висківському районі на Одещині, керівники райземвідділу навіть не знають скільки в колгоспах району є зерноочисних машин.

Виняткову безтурботність до цієї важливої ділянки роботи виявляє начальник Харківського облЗУ тов. Заболотний та його заступник тов. Василішин. Колгоспи області досі надіслали до контрольних лабораторій для перевірки якості насіння лише 40,4% зразків. Аналіз показав, що понад 76% насіння - некондиційне. Однак, цей серйозний сигнал не пожвавив роботи. Темпи очистки посівного матеріалу в артілях області, як і раніше, дуже повільні, а колгоспи Балакліївського, Грунського, Зачепилівського, Миропольського, Савінського та Старовірівського районів ще жодного разу не проаналізували свого насіння.

Не краще дбають за підготовку насіння і керівники Одеського облЗУ. Начальник т. Кріпак та старший агроном тов. Вовченко передоручили цю справу насінньводові Ольшанецькому, який, крім цифр у зведеннях, нічого не бачить. Це призвело до того, що по області досі проаналізовано лише 75% потрібного посівного матеріалу, а деякі райони перевірили ще менше. До цих районів належить Андреіванівський, де проаналізовано 16% посівного зерна, Любашівський та Розинський - по 20%. З перевіреної кількості всього насіння по області виявилось кондиційного типу лише 7,1%.

У багатьох районах керівники земельних відділів, директори МТС та агрономи самоусунулись від керування підготовкою насіння до весни. Не перевіряють колгоспів і не допомагають їм у роботі, в наслідок чого деякі колгоспи порушують постанову Раднаркому УРСР та ЦК КП(б)У. Наприклад, у Мало-Висківському районі в колгоспах «Більшовик», ім. Леніна та ім. XVI партз'їзду, посівне зерно, яке ще не доведено до кондиції, обробили нафталіном. Те саме трапилось і в колгоспі ім. Ільїча, Куп'янського району, тому що дільничий агроном т. Кузькова не проробила з колгоспниками постанову Раднаркому та ЦК КП(б)У про підготовку насіння.

Часто районні земельні органи і колгоспні керівники не звертають уваги на схоронення вже засипаного в колгоспах насіння. Наприклад, в артілі «8 березня», Куп'янського району, де головою т. Григоров, насіння кукурудзи зберігається на горищі, покрівля сараю напіврозкрита, кукурудзу занесло снігом. Насіння сортової ярої пшениці 50 центнерів Григоров роздав колгоспникам на трудодні, а до насінного фонду засипав несортову, низької якості пшеницю. В цьому ж колгоспі міститься сортодільниця, яку обслуговують три агрономи, але допомоги від них колгосп не має.

Голова артілі ім. Молотова, Мало-Висківського району на Одещині, призначив 50 центнерів сортового вівса на фураж лише тому, що овес цей був засмічений на 2-3% вівсюгом.

Міжколгоспний сортообмін як по Україні в цілому, так і по окремих областях проходить надзвичайно повільно. У Донецькій області з плану 34039 центнерів обмінено лише 9.200 центнерів. По Одеській області обміняли 13 тисяч центнерів проти плану 80 тисяч центнерів і т. д.

Колгоспам Мало-Висківського району план міжколгоспного сортообміну доводився тричі. В наслідок такого безвідповідального керівництва з боку райземвідділу план міжколгоспного сортообміну по району досі виконано на 10%. Голованівський, Гросулівський, Грушківський, Андреіванівський, Біляївський райони, Одеської області та Куп'янський район, Харківської області, сортообміну ще й не почали.

Зовсім неприпустимо готують насіння до обміну у Харківській облконторі «Заготзерно». Результати аналізу зразків показують, що багато зерна, яке засипано тут для посівних фондів, не відповідає кондиціям. Результати аналізу зразків показують, що багато зерна, яке засипано тут для посівних фондів, не відповідає кондиціям. Так, з проаналізованих 714.920 центнерів посівного матеріалу, кондиційного є лише 1,3%, а решта засмічена бур'янами, головневими мішечками, заражена кліщем. По Держсортфонду за станом на 1 січня цього року, з 111.550 центнерів сортового насіння доведено до кондиції 45,8%.

Вознесенська база Держсортфонду довела до кондиції лише 37% заявного посівматеріалу. тут 180 центнерів сорго «зберігалося» надворі під брезентом, через що насіння втратило схожість. В одному з зерносховищ в щілини пробивається сніг, в іншому приміщенні через тріщину в перегородці стіни насіння змішується з іншими сортами, але керівники на це не звертають уваги.

Всі хиби, виявлені під час перевірки готування насіння, свідчать про те, що земельні, партійні і радянські організації надто повільно повертаються, не виконують постанов Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б) та РНК УРСР і ЦК КП(б)У про підготовку насіння до сівби.