Нанкінська конференція

Сьогодні в Нанкіні відкрилася конференція, скликана Чан Кай-ші та його однодумцями. Суперечливі телеграфні повідомлення сповіщають, що до Нанкіну з'їхалися видатніші представники Гоміндану, а серед них і багато провідників Уханської групи. Правда, - інші повідомлення викликають сумнів що до того, чи брали в Нанкінській конференції участь керовники лівого крила партії на чолі з Ван тін-веєм? Однак, коли поставити поруч усі одержані досі відомості, можна вважати за встановлене, що в Нанкіні зберуться не тільки праві гомінданівці та центристи, що вже приєдналися до Чан Кай-ші, а й де-хто з прихильників Уханської групи та лівого крила партії.

Отже в Нанкіні зустрінуться прихильники диктатури Чан Кай-ші з її противниками. Вже сам собою цей факт досить показний.

Березнева конференція (пленум) Гоміндану в Ханькоу, виходячи з основних інтересів революції, обмежила сферу діяльности Чан Кай-ші військовим командуванням, звільнила його від керовничих партійних посад. Він удав, що скоряється постанові партії.

Тепер робиться спробу легалізувати партійною постановою вчинений Чан Кай-ші військовий переворот.

Уханський уряд відповів на переворот звільненням Чан Кай-ші з посади головного командувача. Він не скорився і відповів на виступ лівого крила партії та уряду розгромом революційних профсоюзів у Кантоні.

І все таки конференція збирається, і все таки в конференції беруть участь багато членів ЦК і ЦКК Гоміндану, що стояли в принципіяльній опозиції до військової диктатури.

Цілком очевидно, що ми маємо справу зі спробою налагодити якийсь компроміс. Від багатьох діячів центру Гоміндану і не можна було чекати твердішої позиції. Можна було передбачати, що в момент, коли класові противенства спричиняться до гострого розходження між правим та лівим крилом партії, центр росколеться, і його діячі відійдуть почасти праворуч, почасти ліворуч.

Вся обстановка свідчить за те, що Нанкінська конференція ледве чи дасть позитивні наслідки що до відновлення єдности Гоміндану. Це можна було б досягти тільки в разі ліквідації військової диктатури і відновлення політичної та урядової зверхности Уханської групи. Об'єктивні умови тепер не такі, щоб на них можна було покладатися. В руках Чан Кай-ші поки-що є ще достатні сили, за ним стоять з'єднані лави китайської буржуазії, за ним пішли нетривкі і вагливі елементи Гоміндану, дрібно-буржуазне «болото» партії і наприкінці за його спиною діють могутні чужоземні впливи.

Через те слід чекати, що Нанкінська конференція може привести до росколу партії, до відходу лівого крила в організовану опозицію. Коли не можна сумніватися, що роскол Гоміндану послаблює сили національного руху перед наступом імперіялістів, то не можна не визнати з другого боку, що й збереження єдности партії за всяку ціну фактично не створило б справжньої єдности, а створило б тільки компроміс, що відштовхнув би від боротьби найбільш революційні елементи країни.

Кризу, створену правими гомінданівцями, неможливо ліквідувати таким компромісом. Між буржуазною та дрібно-буржуазною частиною Гоміндану та робітничим рухом утворилася межа класової боротьби, що її тепер уже стерти нікому не пощастить.

Спроби замінити якимось компромісом роскол, що фактично уже стався, цілком даремні. Тимчасово Китаєві мабуть доведеться пережити тяжку внутрішню кризу, скрутні дні внутрішньої боротьби в умовах наступу зовнішнього ворога, але це не послабить, а навпаки розвяже справжні революційні чинники, ті сили, що їм у боротьбі за свої класові інтереси доведеться одночасно боротися із зовнішнім ворогом - з імперіялізмом, боротися свідомо й непримиренно, бо для робітництва і для селянства імперіялізм - є класовим ворогом.

Ще вельми багато неясного в обстановці, що складається в Китаї. Через величезні запізнення відомостей із Ханькоу та через брак певних відомостей з Кантону, ми ще не маємо повної картини подій. Але проте можна вважати за вияснене, що спричинена правими гомінданівцями криза росколола партію дуже глибоко і по тій саме лінії, по якій цей роскол передбачався в дальшім майбутнім, але завжди передбачався, як щось неминуче, бо цей роскол стався саме по лінії класової боротьби.


Дві влади на півдні Китаю

В Кантоні повалено революційний місцевий уряд

Розгром робітничих організацій у Шанхаї

Чи виступить національний уряд проти Чан Кай-ші?

Можливість розриву між Нанкіном і Уханом

ШАНХАЙ, 18. (ТАРС). Нитки, що звязують ще Нанкін з Уханом, де далі слабшають. Остаточний розрив став майже неминучий. Переворот стався не тільки в Кантоні, але й на всьому південному сході - в провінціях Цзянсу, Чженцзян, Фуцзян і Гуаньдун. Становище в Цзянсі й Гуансі невиразне. Інші провінції - на боці Ухану. Вечірні шанхайські газети вийшли з сенсаційними заголовками: «Утворення нового уряду», хоча про цей уряд ще нічого невідомо. Це станеться протягом найближчих днів. Однак, англійські газети вже пишуть про існування трьох урядів - пекінського, уханського й нанкінського.

За теперішніми відомостями, нанкінська конференція ще не відкрилася, провадяться лише попередні наради. Фінансовий апарат найчутливіший до політичних змін, наочно відбиває розрив, що відбувається. Центральний банк в Кантоні разом з золотим запасом в 8 міл. китайських доларів захопив Лі Чі-шен.

На чолі фінансового управління Кантону поставлено Ку Ім-фина. Всіх призначених свого часу міністром Сун Цзе-веном - звільнено, багатьох заарештовано. Сун Цзе-вен ще в Шанхаї, але ввесь створений ним за останні часи фінансовий апарат уже перейшов до інших осіб.

Переговори з шанхайськими банкирами про складення позики в 3 міліони доларів припинено, бо Сун Цзе-вен відмовився взяти на себе відповідальність за суми, уже видані банкирами Чан Кай-ші, бо вони гадали, що вся позика призначається головному командувачу. Крім того, не було вияснено кому підуть внески в рахунок позики - Ухану чи Нанкіну. Останній крок Сун Цзе-вена, що наполягав на єдиному управлінні фінансами з Ухана і його відмову взяти участь в нанкінській конференції, не зважаючи на кількоразове запрошення, шанхайська преса оцінює як остаточний його розрив з Нанкінською групою.

Чутки про остаточний розрив

ШАНХАЙ, 18. (ТАРС). Тут ще не одержано певних відомостей про ставлення уханської групи до нанкінської конференції. Як зазначають сьогоднішні повідомлення чужоземної преси з Цзюнцяну, національний уряд видав наказа про те, що Чан Кай-ші знято з посади головнокомандувача. Однак, це повідомлення досі не стверджено.

Чужоземна преса говорить наперед, що Чан Кай-ші не скориться цьому наказові, а це може призвести до збройної боротьби між обома групами.

Суперечки між учасниками перевороту

ШАНХАЙ, 18. (ТАРС). Між військовими начальниками - учасниками останнього перевороту в Шанхаї вже виникли значні суперечки, особливо в справі призначення на прибуткові посади. Як росповідають, Бай Цзун-ші призначає одних, а Чоу Фин-фі (командир 26 корпусу, що прибув до Шанхаю з Нанкіна) призначає своїх кандидатів на ті ж посади.


Військовий переворот у Кантоні

Арешти лівих гомінданівців та комуністів

Провокаційні повідомлення про комуністичну «змову»

ШАНХАЙ, 18. (ТАРС). Японське агентство Тохо сповіщає з Кантону:

Вчора генерал Лі Чжі-шен вчинив у Кантоні переворот. Тих членів уряду провінції Гуаньдунь та урядових осіб гуандуньської (провінціяльної) організації Гоміндану, що їх вважають за комуністів, заарештовано. Військо обшукало й закрило профсоюзи комуністичного напрямку. Помешкання руських радників перебуває під військовою охороною (що ніби обороняє руських від можливого проти них виступу). Редакторів всіх партійних органів преси усунено й замісць них призначено поміркованих гомінданівців. Утворено комітет уряду провінції Гуаньдунь.

В головному штабі національного війська кореспондентові агентства дали такі відомості: «Комуністи спільно з збройними селянськими відділами та курсантами військової академії готували змову, щоб захопити до своїх рук провінціяльний уряд Гуаньдуну та провінціяльну організацію Гоміндану. Під час поліційної облави деякі комуністи чинили опір, в наслідок чого є численні жертви. Заарештовано 2000 чоловіка, в тім числі багато студентів. 500 курсантів військової академії роззброєно».

Збройна боротьба на вулицях Кантону

Поранено і вбито 100 робітників

ШАНХАЙ, 16. (ТАРС). Агентство Ройтера сповіщає, що у п'ятницю в Кантоні було оточено комуністичні робітничі пікети, що супроводилося «значною боротьбою та стріляниною». Далі повідомлення зазначає, що в наслідок цієї сутички «червоні» зазнали значних жертв, числом до 100 чол. Крім того, вчинено напад на центральні установи профсоюзів у Кантоні, при чім відбулось багато арештів.

Японське агентство «Тохо» в своєму повідомленні з Кантону додає, що залізничники Ханькоу-Кантонської лінії чинили збройний опір і це призвело до стрілянини.

Розгром профсоюзів провінції Гуаньдунь

ШАНХАЙ, 16. (ТАРС). За повідомленням японського агентства Тохо з Сватоу (в провінції Гуаньдунь), місцева залога з наказу Чан Кай-ші розгромила вчора всі професійні союзи. Голову Сватоуської ради профсоюзів та 10 видатних комуністів заарештовано. Під час наскоків вбито й поранено кілька чоловік.


Чан Кай-ші здійснює диктатуру буржуазії

Репресії проти робітничих організацій

ШАНХАЙ, 16. (ТАРС). Чужоземна преса звертає багато уваги на переслідування комуністичного та робітничого руху на всьому південному сході Китаю, включаючи Вусі, Сучжоу, Ханчжоу та Нінбо з боку воєнної влади національної армії. Повідомляють, що у Вусі воєнщина напала на раду профсоюзів, вчинивши багато арештів. Кількох робітничих лідерів, замішаних у недавніх заколотах на японських текстільних фабриках, як говорять, вже скарано на смерть.

Арешти профсоюзних діячів

ШАНХАЙ, 18. (ТАРС). За повідомленням шанхайської преси, військо розгромлює далі профсоюзи та переслідує комуністів.

16-го квітня розгромлено й закрито профсоюзи моряків, залізничників та інш., при чому забрано літературу й зброю. Профсоюзних діячів заарештовано.

Цинічні пояснення

ШАНХАЙ, 16. (ТАРС). На розмові з представниками китайської преси з приводу роззброєння робітничих дружин у Шанхаї, Чан Тінь-лань (начальник штабу Бай Цзун-ші) заявив: «Ми не могли дозволити носити зброю одній частині робітників, тим часом, як ми відмовили в цім праві іншим особам. Під час воєнних дій, все населення мусить скорятися воєнній дисципліні».

Страйк припиняється

ШАНХАЙ, 16. (ТАРС). Більша частина шанхайських робітників вже стала до роботи. Однак, коло 70 тисяч робітників (переважно бавовняних фабрик), страйкують і далі. Гадають, що більшість з цих робітників завтра також стане до роботи. Моряки й далі наполягають на задоволенні деяких вимог, поставлених ними китайським пароплавним компаніям. Можливо, що страйк моряків на економічному грунті набере довго тривалого характеру.

Чого домагається китайська буржуазія

ШАНХАЙ, 18. (ТАРС). Китайські купці на території французької концесії Шанхаю ширять антикомуністичні прокламації такого змісту: «В наслідок комуністичної пропаганди студенти припинили навчання, селяни не обробляють землі, робітники залишили працю, купцям заважають торгувати, а жінки хвилюються. Більшовики відповідальні за мітинги та страйки, що мають на меті знищити капіталістів та підвищити заробітну плату робітникам».

Відзначивши, що «комуністичне насіння швидко розсіється по всій долині південної течії Янцзи і тоді з ним важко буде боротися», прокламації закликають купців об'єднатися, щоб повалити комуністів.

Ставленики Чан Кай-ші біля влади

ШАНХАЙ, 18. (ТАРС). Організований з наказу Чан Кай-ші новий місцевий уряд, що зветься північною муніципальною радою Шанхаю, почав функціонувати.


5 держав незадоволені відповіддю Чена

Пропозиція поставити ультимативні вимоги

ЛОНДОН, 18. (ТАРС). Агенство «Ройтер» повідомляє: «За відомостями агенства, 5 представників держав в Пекіні повідомили свої уряди, що ноти відповіді Чена цілком недостатні, не відповідають на обвинувачення, формуловані в нотах держав і мають на меті викликати розбрат серед держав. Вважаючи за можливе, що Чену буде поставлено нову вимогу з метою досягти належної відповіди на вимоги, поставлені в першій ноті. Гадають, що нову ноту складено буде в енергійнішому тоні й можливо вказано буде термін для задоволення вимог.

Облогу з шанхайського посольства СРСР знято

ШАНХАЙ, 16. (ТАРС). Патрулі добровільців, що стояли навколо радянського консульства в Шанхаї, сьогодні знято. Однак, поліція та кілька білогвардійців все ще охороняють «всі входи до будинку консульства».