У компартіі

ХІ харківська окружна конференція ЛКСМУ:

Вчора в театрі ім. Шевченка відкрилася ХІ окружна конференція ЛКСМУ. Відкриваючи конференцію, секретар Окружкому ЛКСМУ тов. Корсунов відзначив, що вже 14 місяців минуло з Х окружної конференції, а також указав на те, що харківська організація комсомолу вірно йшла шляхом, наміченим XIV з'їздом Партії.

Конференція обрала президію в складі 65 товаришів.

До почесної президії було обрано 16 товаришів.

Привітання від ЦК та Окружкому КП(б)У.

Слово для привітання від ЦК та Окружкому КП(б)У взяв секретар ЦК КП(б)У тов. Клименко.

- Від імени ЦК та Окружкому передаю комсомольській конференції палке комуністичне привітання. Ви святкували десятиріччя існування вашої організації. Ваше свято є наше свято - всієї робітничої класи, бо ви наша надійна зміна.

Комсомол своєю роботою за час громадянської війни, а також і нині при будівництві соціялізму довів свою відданість робітничій класі.

Закінчуючи своє привітання, т. Клименко сказав, що комсомольці мусять взяти найдіяльнішу участь у справі зниження цін, у роботі профсоюзів, масовій роботі, зміцненні кооперації й т. інш.

- Ширше шлях комсомолу до всієї цієї роботи, більш підтримки йому, щоб він зміг її виконати. Хай живе комсомол, хай живе харківська організація комсомолу.

Привітання від Окружкому ЛКСМУ.

Слово для привітання від Окружкому ЛКСМУ взяв тов. Серіков. За постановою ЦК ВЛКСМ, каже т. Серіков, Харківському Комсомолові доручається взяти шефство над кантонським комсомолом. Наше завдання передати наш 10-річний досвід кантонському комсомолові й допомогти йому повалити чужоземних капіталістів. Ми, харківські комсомольці, шлемо прокляття тим, хто душить китайську революцію.

Грошова допомога китайському комсомолові.

Від імени Червонозаводського району взяв слово тов. Романенко. Він заявив, що краснозаводська організація комсомолу вносить перший вклад на допомогу китайському комсомолу - 1.000 карб. і закликає до того ж усі райони.

Від імени групи осередків Журавлівського району тов. Голубов заявив, що вони вносять 500 карб. для тієї ж мети.

Далі окружна конференція заслухала привітання від представників ріжних організацій, що презентували Окружній конференції прапори, експонати їхнього виробництва в мавзолей Леніна.

Для відповіди взяв слово генеральний секретар ЦК ЛКСМУ тов. Мільчаков.

- Як одному з основних та передових загонів комсомолу, харківській організації привітання від ЦК наша відповідь на що-йно оголошені привітання, міцніш тримайте звязок з комсомолом.

Від імени ЦК висловлюю вам найкращі побажання в день десятиріччя й XI конференції. Сміливіш ідіть вперед!


VI партконференція 23 дивізії

Прикінцеве слово тов. Когана

(Вечірнє засідання 16 квітня).

Ввечері конференція заслухала відповіді на запитання та прикінцеве слово тов. Когана. Нам треба, каже тов. Коган, більшого політичного довір'я нашому командному складові, й ми мусимо за всяку ціну підвищити його культурний рівень.

Що-до партнавантаження, то в цій справі треба йти по лінї раціоналізації роботи наших осередків - тому, що наші партійці дуже перевантажені як роботою, так і ріжними засіданнями і тому не віддають досить часу на самоосвіту та на свої культурні потреби.

Доклад Подіву 23 дивізії

(Ранкове й вечірнє засідання 17 квітня).

Ранком 17-го квітня тов. Гордон зробив доклад про роботу дивізійної партійної організації.

За звітний період - каже тов. Гордон - велике місце в роботі Подіву займала боротьба з опозицією, яка тоді точилася в партійній організації. Вся партійна організація нашої дивізії ввесь час осередпартійної боротьби стояла на правильних ленінських позиціях і рішуче засудила опозицію.

До планової роботи Подіву, можна віднести роботу з допризивниками, роботу з кадровими частинами й т. ін. В складі партійної організації за весь звітний період помічався великий зріст, який йшов головним чином, коштом робітників.

Питання партнавантаження у нас стояло дуже гостро. Де-які товариші були перенавантажені, де-які зовсім не навантажені, але зараз цю хибу усунуто й партнавантаження росподілено більш-менш рівно.

Активність червоноармійців скеровується на правильний шлях. Постановка політосвітроботи серед них ще квола, немає ще достатньої пристосованости всіх форм її роботи до лагерних умов, недостатньо організовано час відпочинку червоноармійців.

Переходячи до єдиноначальництва та політпідготовки командирів, тов. Гордон сказав, що це провадиться зараз не тільки в відношенні командирів сотні, а й чоти.

В дальшому до роботи треба ставитися з точки зору бойового виховання частин. За останній час ми спостерігаємо збільшення уваги до Червоної армії та справи оборони країни, з боку місцевих, партійних та радянських організацій.

Закінчуючи свій доклад тов. Гордон сказав, що для кращої роботи надалі серед позапартійних треба мати міцно спаяний навкруги подиву - партактив.

Доклад Харківського окрпарткому

(Ранкове засідання 18 квітня).

В понеділок зранку конференція заслухала доклад тов. Кубасова про роботу Харківського окрпарткому. Тов. Кубасов в своєму докладі зупинявсь на трьох основних моментах роботи партії, а саме на господарській роботі, на минулій кампанії перевиборів рад, та на середпартійному становищі.

Зниження цін, каже тов. Кубасов, сприяє основній нашій роботі - індустріялізації країни. Ми повинні чим далі, тим все більше, знижувати ціни на наші промислові вироби, і тим ще більш наближувати їх до широкого споживання.

Але нам не слід забувати й про підвищення якости продукції, про кампанію що-до раціоналізації виробництва, заохочуючи до цієї роботи широкі робітничі кола.

Що-до цьогорічної кампанії перевиборів рад, то можна сказати, що активність мас перевищила минулі роки. До складу міськради, каже тов. Кубасов, ввійшло 45,8% партійців, 7,2% комсомольців, 47% - позапартійних товаришів. На селі керовнича роля належала незаможникам.

Далі докладач зупинився на зростові партійної організації та на тому одсіюванні від партії, яке виявилось підчас проведення партперепису.


Святкування десятиріччя Харківського Комсомолу

В неділю святкувалось десятиріччя існування харківської організації Ленінського комсомолу, а також день прийняття шефства харківськими комсомольцями над комсомольцями Кантону.

Потяглися переповнені веселими піонерами та комсомольцями грузовики, оздоблені гаслами і плакатами. На мітингах по районах виступали представники ЦК та Окружкому ЛКСМУ, а також представники китайського комсомолу. Після мітингу демонстранти рушили до ЦК партії, де з привітанням виступив секретар ЦК КПУ(б) тов. Клименко.

- Вітаю вас, каже т. Клименко з десятиріччям існування Харківського комсомолу. Комсомол мусить зайняти перше місце в справі будування соціялізму в нашій країні. Партія мусить присвячувати більш уваги Ленінському комсомолу.

Ваше свято є свято всієї робітничої класи. Ви своєю роботою під час громадянської війни, а також нині, за часів безпосереднього будівництва соціялізму довели свою відданість робітничій класі. Комсомол мусить бути завжди готовий для оборони Радянської Республіки. Хай живе бойовий славний комсомол.

Після мітингу біля ЦК, демонстранти рушили по місту з піснями, зі смолоскипами в руках.