Трудящі цікавляться військовою справою

Телеграми

Стрілецькі змагання.

ОДЕСА, 18. (РАТАУ). Вчора відбулися перші стрілецькі змагання на першенство вищої школи, де взяли участь 100 студентів-робфаківців. Учасники змагань виявили блискучу підготовку. Одно з перших місць взяла студентка Інгоспу Органовська, що не мала ні одного промаху. Всім переможцям у змаганнях видано призи.

Військові гуртки при клубах працюють.

КРЕМЕНЧУК, 18. (РАТАУ). За останній час помітно пожвавлення в роботі військових гуртків при клубах. Найбільший в місті клуб Харчосмак організував регулярні лекції воєнного діла, що їх акуратно відвідувало кілька сот членів клубу. Цими днями було організовано бойову стрілянину на приз, що дуже зацікавило всіх членів клубу. Найкращим стрільцем визнано робітника махорочної фабрики «Змичка» Красовського.

Бойова підготовка зміцнилась.

МИКОЛАЇВ, 18. (РАТАУ). Закрилась дивізійна партконференція. В резолюціях конференції зазначається зміцнення бойової підготовки дивізії, підвищення дисципліни і налагоджений тісний звязок з громадськими організаціями. Партконференція відзначає потребу вжити заходів до поліпшення побутових умов нач. складу. Запропоновано всім парторганізаціям збільшити роботу в справі украйнізації начскладу.

Тактичні бої.

Миколаїв, 18. (РАТАУ). Командування Сивашської дивізії організує 25 квітня для популяризації серед робітників питань обороноспроможности країни спеціяльні тактичні бої. В цих боях-маневрах візьмуть участь піхота, кіннота та артилерія. Буде продемонстровано ріжні типи боїв при використанні технічних воєнних засобів.


10-річний ювілей газети «Звезда»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ, 18. (РАТАУ). Вчора місцева газета «Звезда» відствяткувала свій 10-річний ювілей. Газета вийшла в збільшеному розмірі з великою кількістю ілюстрацій. В номері вміщено спогади про роботу парторганізацій в підпіллі. Газета одержала силу привітань з усіх кінців СРСР, зокрема від редакцій українських столичних газет.

На врочистих зборах партійних, професійних і громадських організацій, присвячених ювілею, взяло участь понад 2000 чол. Зі спогадами з історії «Звезды» виступила перший редактор «Звезды» тов. Гопнер, що приїхала з Москви спеціяльно для участи в ювілеї. З досягненнями «Звезды» ознайомив збори нинішній її редактор тов. Ленау.

Привітати «Звезду» в день її ювілею прийшли численні делегації робітників і червоноармійців, читачів газети. В привітаннях відзначалося велику ролю «Звезды», як організатора пролетарських мас. Три делегації від робітників заводу ім. Петровського, робітників Депо і секції робітників преси презентували «Звезде» прапори. Делегації від заводів презентували ріжні подарунки, виготовлені самими робітниками. Завком заводу ім. Петровського зібрав ювілянтові 1000 нових передплатників на газету. Робітники заводів «Сатурн» і «Цепь», об'єднаних в один завод, постановили надати об'єднаному народові ім'я «Звезда».

Урочисті збори надіслали привітальну телеграму редакції «Правды», а до почесної президії обрали старих більшовицьких журналістів т.т. Сталіна, Бухаріна й Сосновського.


Від наших кореспондентів

Поширення інтенсивних культур

Цього року весняний клин Ніжинської округи збільшено буде на 4%. Збільшенню ярової площі сприяють: зменшення в багатьох сівозмінах озимого клина, скорочення толоки в них, виявлення утайок і поширення лісових роспашок. Під яровими культурами буде 140 тис. гектарів.

Під конюшиною буде 3.000 гект. Насінням конюшини Ніжинщина забезпечена. Окрземвідділ закупив на Носівській досвідній станції та у Н.-Биківського с.-г. товариства 2.150 пуд. конюшини доброї якости. Конюшина видаватиметься в кредит с.-г. об'єднанням та окремим селянам. По задоволенню потреб в конюшиновому насінні (всього 3.375 пуд.), ще залишиться для вивозу за межі округи 800 пуд.

З цукровим буряком на Ніжинщині не все гаразд. В минулому році бурякова площа зменшилася на 10,5% - в 1925 р. було під буряками близько 10 тис. гектарів, а в 1926 р. - біля 9.000 гект. Причини цього такі: незначна землевлаштована площа з багатопільними сівозмінами, несприятлива в останній рік для буряку ринкова кон'юнктура й низький врожай буряку, і нарешті, неакуратні розрахунки цукротресту з плантаторами та малий розмір авансів.

Заходами окрземвідділу, господарсоюзу і цукротресту хиби ці усувається. Бурякову площу буде збільшено на 30,7%.

Під тютюном в 1926 р. було більше 7.000 гект., проти 1925 р. збільшення на 16%. Цього року площа ця стабілізується.

Погана погода не дає роспочати посіву. На селах працюють зерноочисні пункти, райземвідділи видають селянам безплатно формалін для протруювання. Взагалі посівним матеріялом округа забезпечена.

П. Б.


Хабар, кватиря і БУПР

24-го березня 1927 р. виїздна сесія народнього суду 6-го району Артемівської округи розглядала на Сєверній копальні Щербинівського рудоуправління справу промзава копальні гр. Козунова і двох кватирних десятників Кульбіцького та Осіпцова. Їх обвинувачували за хабарництво.

Справа така: робітникові копальні Нестерову потрібна була кватиря, і він, не маючи надії хутко знайти її, звернувся в цій справі до Козунова, та даремно. Нестеров працював недавно на копальні і втратив всяку надію одержати кватирю, бо на всі прохання йому звичайно відповідали: «Чекай черги!».

Довідавшися, що Козунов може за хабар дати кватирю, Нестеров 19 вересня 1926 року прийшов на кватирю гр. Козунова і почав прохати дати йому кватирю. Козунов одверто заявив Нестерову: «Ви маєте кватирю в своїй кишені». Увечорі того самого дня Козунов одержав від робітника Нестерова 25 аршин полотна, Кульбіцький 15 карб. грошима, а Осіпцов, що є тільки знаряддям у руках Козунова, одержав 5 карб., а крім того Нестеров частував його закускою та випивкою.

При численній авдиторії, що складалася з робітників копальні, суд присудив Козунова, Кульбіцького та Осіпцова до позбавлення волі на 1 рік кожного.

Таким чином ці кватирні «діячі» переселилися на безплатну кватирю в БУПР.


Окружна хроніка

Дніпропетровська округа

Відбудування заводу «Сатурн». Жваво відбудовується завод «Сатурн», що довго стояв на консервації. Фактично завод вже почав працю й виробляє машини для хлібопекарних заводів. За продукційною програмою в другому півріччі 1927-28 р. завод має виготовити хлібопекарського обладнування на 616.770 карбованців.

Крім хлібопекарського обладнування завод прийматиме й інші замовлення. Вже тепер виробляються лісопильні рами. Далі можливо, що завод виготовлятиме ріжні станки: токарні, деревообробні, фрезеровочні то-що.

Уманська округа

Готуються до 1-го травня. Провадиться підготовча робота до святкування 1-го травня. На день 1-го травня буде приведено до урочистої присяги молодих червоноармійців 1904 року народження. Буде організовано масові робітничі гулянки в садках та парках. На вільному повітрі на вулицях влаштовуватимуться вистави, концерти та кіно-сеанси.

Тиждень лісу. До 30-го квітня по всій Уманщині вже буде закінчено проведення «Тижня лісу». Влаштовуються екскурсії до лісу для ознайомлення з лісовим господарством, читаються лекції про лісові справи, провадиться деревонасадження й т. інш.

Шевченківська округа

За невиконання директив до відповідальности. Виявлено, що Шевченкіська «Сільгоспспілка», не зважаючи на попередження, уперто не виконує директив що-до зниження цін.

Обслідуванням встановлено, що переоцінка краму не проведена. Переоцінка краму відповідно зниженню цін промисловости також не проведена. Розпоряджень і вказівок - периферії про методи та конкретні заходи що-до зниження цін «Сільгоспспілкою» не зроблено. Не дивлячись на те, що «Сільгоспспілка» не повинна була вести роздрібний торг, роздрібний продаж будівельних матеріялів складає 21,5%. Середня націнка на будівельний крам протягом 1-го кварталу - 32,4% на фактурну вартість.

Комісія по зниженню цін ухвалила передати весь матеріял прокуророві для притягнення «Сільгоспспілки» для відповідальности.

Ніжинська округа

Стан українізації. За постановою Президії Окрвиконкому за незнання укр. мови з окружних установ звільняються 8 службовців, що підчас перевірки не склали іспитів. Остаточну ліквідацію неписьменности укрмови намічено провести організацією мережі курсів та гуртків серед професійних, громадських та військових організацій округи. Для проведення перевірки знань укрмови в установах районів запропоновано райвиконкомам скласти комісії по перевірці знань. Наслідки перевірки оголошувати в пресі.

Торф на паливо. Раніш мало вживалося у нас торфу на паливо, а за браком древесини відчувалася паливна криза. В цьому році устаковується торфорозробки й вироблено буде для опалення установ Ніжинщини 133 тис. пудів торфу.

Шляхове будівництво. Цього року витрачено буде на шляхове будівництво 99.000 крб., з яких 44.000 призначено на полагодження шляхів, містків та гребель на селах.