Електрифікація Харківщини

До останнього часу справою електрифікації округи відали Райвиконкоми та інші органи на місцях. Все керовництво електрифікаційними роботами провадилось без певного плану і не погоджувалось. В наслідок цього побудовано кілька електростанцій, що зовсім не відповідають поставленим завданням, ні з економічного, ні з практичного боку. Лише з півроку тому при Окрвиконкомі було утворено бюро Електронплана, що стало розроблювати плани електрифікаційних робіт по окрузі і намітило найближчі роботи на перші 5 років.

Учора на засіданні президії Окрвиконкому бюро доповідало про свою роботу та подало інформації про перспективи електрифікації округи. В цьому році намічено побудовати електростанції в Охтирці, Богодухові, Валках, Вовчому, Чугуєві і селах - Деркачі, Нова Водолага, Таранівка та Писарівка. Ці роботи коштуватимуть 655 тис. карб. Протягом найближчих років електрифікацію сел Харківщини буде розгорнуто і в наступному році на це вже піде 680 тис. карб.

Президія погодилась з планом електрифікації і ухвалила прохати УЕН про полегшення умов кредитування робіт у справі електрифікації.


Товариство „Геть злочинність"

16-го квітня було скликано за ініціятивою групи громадських робітників перше організаційне зібрання Харківського т-ва боротьби зі злочинністю.

Відкриваючи перше організаційне зібрання, член колегії Наркомвнусправ тов. Канарський зробив доклад про мету та завдання цього товариства.

Харківське т-во боротьби зі злочинністю, каже т. Канарський, має завдання давати допомогу в'язням, що перебувають в поправно-трудових установах, а також особам звільненим з них. Ця допомога має на меті запобігти рецидивові. Взагалі ж вона повинна повертати цих осіб до громадсько-корисної праці.

Крім цього, тов. Канарський зазначив, що товариство це не обмежиться тільки допомогою в'язням та визволеним, а також повинно ще займатись профілактикою злочинности, а саме: брати діяльну участь в боротьбі з антисоціяльними явищами, себ-то хуліганством, ростратами й т. ін. Зібрання встановило вступний внесок для фізичних осіб - 50 коп. і щомісячний членський внесок - 10 коп. Для юридичних осіб вступні й щомісячні внески встановить правління т-ва окремо.

На зборах було обрано почесне та робоче правління т-ва й ревкомісію. До почесного правління обрані т.т. Петровський, Каганович, Чубар, Балицький та Порайко. До робочого правління обрано т.т. Канарського, Янського, Малихіна (ХПЗ), БалицькуГродзинського та чотирьох кандидатів. Обрано також ревкомісію в складі трьох чоловіка і трьох кандидатів.

В найближчому часі правління т-ва приступить до вербовки членів т-ва. 


Територіяльні збори в цьому році

Територіяльна система військової підготовки нашої молоди дала найкращі результати й міцно завоювала своє місце в нашому житті, - говорить начальник штабу Харківської дивізії тов. Максимов, до якого наш співробітник звернувся за інформаціями про територіяльні збори в цьому році.

Так званий учбовий збір, каже тов. Максимов, відбуватиметься з 4-го травня до 31 липня. На нього підуть новобранці 1904 року, що були призвані торік і зараховані до територіяльних частин. Весна буде для них першим роком військового навчання, тому вони проходитимуть навчання протягом 90 день, щоб як найкраще засвоїти основні моменти військового навчання. Територіяльне навчання відбуватиметься в таборах. Для призовних будуть утворені найкращі умови для навчання, - в таборах буде клуб, кіно і загалом культосвітню справу буде поставлено на височінь, щоб кожний територіяльник зміг одержати належне виховання. Так само в цьому році буде прискорено й темп навчання та кількість дисциплін. Значну увагу буде звернуто на політичне та фізкультурне виховання територіяльників. Протягом зими Харківська територіяльна дивізія виготувала кадр досвідчених інструкторів для праці з територіяльниками.

Всіх територіяльників вже повідомлено про час явки їх і цю справу, взагалі, вже погоджено з органами на місцях. У харківській територіяльній дивізії пройдуть навчання територіяльники з Харківської, Сумської та Глухівської округи. Перед навчанням вони пройдуть через санітарний та медичний огляд і одержать військове обмундирування. В наступному році категорія територіяльників 1904 року вже збереться в-осени і їх підготовка треватиме один місяць.

Що до територіяльників народжених в 1901, 2 й 3 році, то їхні загальні збори для навчання треватимуть з 13 серпня до 13 вересня. Частини спеціяльного призначення (сапери, роти звязку то-що) 1901 року проходять навчання протягом місяця, а 1902 і 1903 роки протягом двох місяців.

За територіяльниками залишаються усі пільги, надані їм відповідними декретами і постановами радянської влади. Тих, хто не явиться на територіяльні збори, притягатиметься до відповідальности за арт. 81-К.К.


Впорядкування району будинку Держпромисловости

Побудування будинку Держпромисловости та забудування всього цього району великими будівлями становить на порядок денний справу впорядкування цієї території. З цього приводу відбулася при Комгоспі нарада з представників ріжних організацій.

До бюджету Комгоспу внесено 51 тис. карб. на каналізацію цього району. Робота ця незабаром почнеться. Але є ще багато інших комунальних галузей: водопостачання, електрика, трамвай, автобуси. На них бюджет не передбачає спеціяльних витрат. Так само немає коштів на планування, забрукування вулиць то-що.

Нарада визнала за потрібне за рахунок будівників будинку Держпромисловости приєднати його через особливий кабель до електростанції. Разом із тим Комгоспові доручено протягом двох тижнів розробити кошторис на освітлення і подати його до Держплану. Вважаючи на те, що коштів потрібних на впорядкування виділити нема змоги, ухвалено звернутись до Раднаркому про спеціяльний банковий кредит для цієї мети на два-три роки.

 

Що до автобусного сполучення, то вже замовлено кілька шасі на 60 тис. карб., але потрібно ще 20 тис. на впорядкування цих шасів. Комісія вирішила вжити заходів, щоб ці шасі в потрібний строк було устатковано.


 

Звільнення індивідуальних будівників від нотаріяльного збору. Фінансово-бюджетна секція Окрплану визнала за потрібне звільнити індивідуальних будівників від оплати нотаріяльного збору.

Помешкання для Холодногорського клубу. Наросвіті передано помешкання на вул. Свердлова, №116, для організації в ньому Холодногорського клубу.

З'їзд охорони здоров'я. Сьогодні в будинку Медтовариства відкривається окружний з'їзд охорони здоров'я.

Комітет уповноважених інвалідів. Соцзабез ухвалив організувати в Харкові комітет уповноважених інвалідів - торгоців і кустарів. Завдання комітету притягати інвалідів до громадської роботи, захищати їх правові інтереси, дбати, щоб не було ніяких злочинів з одержанням патентів то-що.

Гроші з ночліжників на культурні потреби. В ночліжних будинках встановлено плату з ночліжників по 5 коп. з чоловіка, за винятком хворих та інвалідів. Ці гроші йдуть на культурні потреби ночліжок.

Робота міськради. На початку травня відбудеться пленум Міськради, що затвердить нове положення про міськради. Запис до секцій майже закінчився. Вже видано понад 200 постійних мандатів.