Фальшовані документи - єдиний наслідок лондонського наскоку

Помешкання торгпредства ще не звільнено від поліцаїв

Густе павутиння брехні та наклепів навколо діяльности радянського торгпредства

Наскок лише перший етап широких антирадянських планів

Поліція й досі хазяйнує в „Совет-Гаузі"

Брутальне поводження зі співробітниками торгпредства. - Трус без свідків. - Таємниче писання і фотознимки поліцаїв. -  Банки про важливий «державний документ».

ЛОНДОН, 15. (ТАРС). Тимчасовий торгпред СРСР тов. Боєв опублікував сьогодні ввечері таку заяву:

«Зважаючи на ріжні заяви, вміщені в пресі в звязку з наскоком поліції на помешкання торгпредства, тимчасовий торгпред Боєв вважає за потрібне дати правильний опис тієї обстановки в якій стався наскок та інциденти, що трапилися одночасно з ним.

Насамперед слід зазначити, що поліція, очевидячки, не дуже дбала, щоб додержати хоч яких формальностей, що їх звичайно додержують при подібних трусах. Поліція навіть не подбала побачити кого небудь з вищих представників адміністрації та пред'явити їм ордер на трус. Увійшовши до будинку, поліцаї поспішно зайняли всі поверхи. Вдираючись до кожної кімнати, поліцаї наказували службовцям залишити її, і таким чином, захопили всі без винятку помешкання.

Всуперечь тому, що торговельна угода 1921 року виразно передбачає дипломатичну незайманість офіціяльного агента, посаду якого посідає голова торговельної делегації тов. Хінчук, та його право сполучатися зі своїм урядом шифром (про віщо поліція не могла не знати) поліція не зробила жадного винятку для кабінету агента і вдерлася до нього вищеописаним способом. У шифровальній кімнаті співробітники Міллер та Худяков намагалися пояснити поліції відповідальність, що лежить на них, як на співробітниках торгпредства за цілість шифра та шифрованих телеграм тов. Хінчука. Вони зазначили поліції, що в згоді з правилами роботи в шифровальному відділі, вони не мають права допускати кого будь до шифрів та телеграм і виходити з кімнати без дозволу голови торгпредства, або особи, що його заступає. Спроби роз'яснити це грубо припинила поліція. Поліцаї силоміць обшукали вищезгданих співробітників і силою вивели їх з кімнати, вчинивши при цьому над ними особисті насильства. Співробітників шифровальної кімнати держали потім в окремій кімнаті під вартою і нікому, навіть Боєву, не дозволяли говорити з ними.

Тим часом 6-8 поліцаїв, що залишилися в шифровальній, почали ламати сейф тов. Хінчука. Тої ж самої процедури поліцаї вжили і відносно секретаря торгпредства Фірсова, наказавши йому вийти з кімнати, не зважаючи на його протест та вимогу пред'явити ордер на трус. Через деякий час Фірсову дозволили вийти до коридору, де знаходиться його кімната і 8 інших кімнат торгпредства. Це зробили, очевидно, щоб він міг фігурувати як свідок того, що діється. Проте, очевидно, що Фірсов не має змоги в будь якій мірі доглядати за тим, що відбувається в 9-ти ріжних кімнатах. Бувши в коридорі, Фірсов помітив в одній з кімнат урядовця Скотленд-Ярду, що сидів за одною з друкарських машинок торговельного представництва і щось писав. Коли Фірсов війшов до кімнати, урядовець зразу перестав писати і вийняв з машинки те, що ним було написано.

У старшого бухгалтера Політова поліція відібрала чекову книжку до особистого рахунку Хімчука в банку і документи, що стосуються до цього рахунку. У решті кімнат, що їх посідає торговельне представництво, поліція робила теж саме. Співробітникам наказували виходити в коридор, при чому в деяких випадках їм не дозволяли говорити один з одним. Боєву також не було дозволено говорити з ними. Кімнати були в повному роспорядженні поліцаїв, що обшукували їх у всіх випадках без співробітників і відповідальних службових осіб.

Коли член торговельної делегації Гермер пішов поглянути, що діється внизу (приблизно о 3-й годині ночи 13-го травня), він побачив кількох поліційних урядовців, які робили якісь операції з фотостатом Аркому (фотостат - автоматичний прилад, що дає фотографічні копії і позитиви) з рисунків карт, планів, документів і т. інш. Гермер заявив з цього приводу протест старшому поліційному офіцеру, але й після цього протесту поліція все ще займала цю кімнату».

Наступного дня між годиною й двома після обіду поліція запропонувала предстаникові ВРНГ Замалю та одному з директорів Аркому Сєдкову, бути під час трусу в деяких кімнатах, що були обшукані вже напередодні й були з тої пори в неподільному володінні поліції. За таких обставин їм природно річ, не лишалося нічого іншого, як відмовитися, зважаючи на те, що всі вимоги представників торговельного представництва під час першого трусу категорично відхилено. З вищенаведеного виходить, що не тільки було порушено дипломатичні привілеї, що з них користується голова торговельної делегації на підставі торговельної угоди 1921 року, але загалом характер дій поліції був такий, що представники торговельної делегації не мали змоги бути під час трусу не зважаючи на кількаразові вимоги допустити їх. За таких обставин торговельній делегації не лишалося нічого іншого, як відіслати своїх співробітників додому. Поліція залишається в приміщеннях до цієї пори.

В кінці, з огляду на газетні повідомлення ніби трус перевели з метою, найти якогось офіціяльного державного документа, що зник кілька місяців тому, торгпредство вважає за потрібне заявити, що йому нічого не відомо про такого роду документ, що воно ніколи його не бачило і що в архівах та сейфах будинку №49 по вулиці Мургет ніколи не було й нема такого документу. Торгпредство заявляє, що одмовляючися видати ключі від сейфов у кабінеті Хінчука, воно керувалося виключно тим, що Хінчук та його кабінет користають з привілею дипломатичної незайманости».

Тов. Розенгольц надіслав заяву тов. Боєва Чемберленові з таким листом: «Виконуючий обов'язки повіреного в справах Розенгольц має за честь засвідчити свою пошану міністрові закордонних справ і надсилає при цьому копію заяви, одержаної ним від Боєва, тимчасового голови торговельної делегації».

Перерва телефонного звязку з радустановами.

ЛОНДОН, 16. (ТАРС). Аркос опублікував спеціяльне повідомлення: «Правління Аркоса доводить до відому всіх зацікавлених осіб та установ, що перерва телефонного звязку з де-якими радянськими установами, як то: Аркос-банк, Роп та інш. починаючи з 13 травня сталася через те, що поліція заборонила доступ в будинок №49 на вул. Мургет, де міститься комутатор Аркосу, що сполучає між собою не тільки ріжні відділи Аркосу та торговельне представництво, але також і згадані вище установи».

„Загублена грамота"

ЛОНДОН, 16. (ТАРС). В «Таймсі» опубліковано, очевидно, інспіроване повідомлення з приводу трусу в приміщенні Аркосу і торгпредства. На думку влади, зазначається в повідомленні, трус у повній мірі виправдався тим, що в деяких з таємних бетонних схованок у будинку знайдено доволі матеріялу, що доводить про існування великої радянської організації яскраво визначеного антианглійського характеру. Захоплені документи свідчать, що під обороною великої і безперечно, легальної ділової організації радянський уряд провадив у Лондоні міжнародню кампанію, щоб повалити існуючий лад. Є явні докази тісного звязку згаданих організацій з радянськими організаторами й комуністами так в Англії, як і в інших країнах.

Як зазначають, серед захоплених документів був список платних агентів та агітаторів у ріжних европейських столицях. Трус у канцеляріях будинку  на вулиці Мургет ще провадиться і можливо протягнеться ще кілька днів, так що зниклий документ можливо ще знайдеться. Проте, це не вважається напевним, бо документ, очевидно, спалено.

Наслідки трусу будують «листи Зінов'єва»

БЕРЛІН, 16. (ТАРС). З приводу трусу в радянському торгпредстві в Лондоні кореспондент «Кельніше Цайтунг» пише: «В лондонських колах сподіваються, що в галузі внутрішньої політики трус доставить матеріял, що його уряд використає проти робітничої партії під час наступної перевиборної кампанії до парламенту, як це вже було свого часу з підробленим листом Зінов'єва».

Що робиться на фабриці фальшивок

ЛОНДОН, 14. (ТАРС). «Сендей Експрес» повідомляє, що про знахідки поліції в Аркосі ходять ріжні чутки. Газета відзначає такі чутки:1) захоплені документи мають ніби відношення до приїзду до Лондона президента Думерга, що має бути завтра, 2) Викрито ніби все потрібне для фальшування паспортів і 3) ніби знайдено список осіб, «що допомагали радам під час загального страйку».

Співробітник газети попрохав Джойнсона Гікса висловитися про ці чутки. Гікс обмежився такою відповіддю: «Я певний, що наскок мав своє виправдання».

Глибокодумні припущення поліцая

ЛОНДОН, 14. (ТАРС). «Сендей Експрес» оголосив розмову з начальником особливого відділу Скотленд-ярду, Чайльдсом, що заявив: «Все питання вкладається у вузькі рямки. Є підстави гадати, що вкрадений офіціяльний документ переховується в помешканні Аркому, тому, на підставі закону про відомчі тайни, судова влада видала поліції ордера на трус. Одно з двох, або документ там, або його там нема. Коли він там, то, очевидно, що поліція була зобов'язана діяти, а коли його там немає, то люде з Аркосу схибнули, вчинивши опір трусові. Так чи інакше, ніхто в цій країні не сміє безкарно видати виклик законові. Коли ж кроки, що ми їх змушені були вжити, порушил спокій Аркосу, то в цьому винні тільки самі службовці».