Протест Харківського пролетаріяту

Вимагаємо рішучої відповіди

(На заводі «Серп і Молот»)

Завод с.-г. машин «Серп і Молот» не даремно пишається своїми революційними традиціями.

Ще тоді, коли його називали заводом «Гельферіх-Саде» - робітники-гельферіхівці були відомі як палкі революціонери, непримиренні вороги царату та буржуазії. Звичайно, що чергове нахабство англійських консерваторів не могло пройти по-за увагою «гельферіхівців».

На мітингу, що відбувся під час перерви на обід, з докладом про події в Лондоні виступив тов. Буздалін. Росповівши про подробиці наскоку на помешкання Аркосу та торгпредства СРСР в Англії, докладач підкреслив незаконність таких вчинків навіть з погляду буржуазного закону.

Робітники «Серпу й Молоту» в ухваленій резолюції підкреслили своє обурення фактом неприпустимого порушення дипломатичної незайманости радянського повпредства в Лондоні й висловили свій палкий протест проти поводження англійського уряду. Робітники вимагають рішучої відповіди на нахабні вчинки нинішніх хазяїв Англії.

В загальному протесті й обуренні всіх робітників всього світу проти нового наступу капіталу, голос робітників «Серп і Молот» звучить досить голосно й рішуче. Робітники-металісти з «Серпа й Молоту» готові, коли буде потреба, дати рішучіші виявлення свого обурення з приводу наскоку на радянське торгпредство англійських поліцаїв.

Канатчики приєднують свій голос

(На канатному заводі ім. Петровського)

Зранку на канатному заводі ім. Петровського (в Новій Баварії) безперервні мітинги.

Як тільки закінчила роботу ранкова зміна, не встигла почати роботу друга - як всі робітники заповнили величезний двір заводу. Двір являв собою море голів, що не вщухало. Скрізь тільки й було чути розмови про новий виступ Джойнсона Хікса та скотланд-ярдівських нальотчиків.

- Слово має тов. Конотоп. Разом усе стихло.

- Не перший раз англійські консерватори своє вороже ставлення до нас, каже докладач. Вся історія наших зносин з Англією після того, як там став до керма влади консервативний уряд Болдуїна, повна яскравих проявів ворожих виступів твердолобих консерваторів, що під їхній вплив підпав уряд. Досить нагадати останню ноту Чемберлена, що викликала також протест і обурення пролетарів СРСР. Нині ж виступ буржуазії вийшов за межі дипломатичних нот: англійський уряд порушив незайманість нашого торгпредства, нахабно вдерся до помешкання Аркоса та торговельного представництва, англійські поліцаї брутально поводилися з нашими співробітниками.

- Ганьба, ганьба, - треба дати одсіч таким виступам!.. перебивали робітики докладача.

Зачитується резолюцію. В ній робітники Канатки, висловлюючи свій пролетарський протест проти наскоку, вимагають належної відповіди англійським нальотчикам.

Мітинги трудящих

Трудящі Харкова в низці мітингів заявили свій рішучий протест проти нахабного наскоку на радянське повпредство в Лондоні. На вулицях, по установах та підприємствах, пролетаріят міста гостро в своїх резолюціях засуджував вчинки англійського буржуазного уряду і вимагав рішучої одсічи нападникам.

В резолюції загальних зборів співробітників штаба і управління УВО закликається трудящих ще більше зміцнювати обороноздатність нашої країни і в потрібний момент дати одсіч ворогам Радсоюзу.

Численні збори відбулися у співробітників Південмаштресту. Так само з протестом виступили об'єднані збори шкільних колективів харківських Донецьких залізниць, профшколи матеріяльного господарства і фінансово-рахівничого фаху та Харківської 2-ої Трудшколи.

Великий мітинг відбувся біля будинку Правління південних залізниць, де після короткої інформації залізничники в резолюції запевняють уряд СРСР, що в потрібний момент вони всі стануть на оборону Радянської Влади.


У Компартії

Агітпроп ЦК КП(б)У  про набор студентів до факультету політосвіти

Агітпроп ЦК КП(б)У разом з Наркомосвітою розіслав до всіх агітпропів окрпаркомів та окрполітосвіт обіжника про те, як буде набиратись студентів на факультет політосвіти Харківського Інституту Народньої Освіти.

Через цілу низку особливостей цього факультету - зазначається в обіжникові, за особливою постановою Наркомосу і цього року при комплектуванні буде додержано принципу командирування.

Командировки на факультет можуть видавати парторганізації, окрполітосвіти та інші культосвітні організації, на підставі особливої розверстки, яку затвердить та розповсюдить Наркомос. Всі кандидатури, хто б їх не висував, треба погоджувати з агітпропами місцевих парткомів.

Насамперед до факультету треба посилати переважно членів партії або комсомольців, через те, що політико-освітня робота, до якої факультет готує, щільно звязана з партійною роботою. Бажаючі вступити на факультет мусять мати не меньше річного політосвітного стажу і трьохрічний стаж громадської роботи.

Далі в обіжникові зазначається, що набори минулих років мали низьку підготовку. Це гальмувало роботу факультету і тому наступного року треба вжити всіх заходів, щоб кандидати до вступу дійсно відповідали вимогам ВУЗ'у. До тих, що вступають на факультет Політосу буде збільшено вимоги в царині соціяльно-економічних дисциплін.

В разі коли намічені кандидати відповідатимуть всім зазначеним вимогам, але матимуть недостатню загально-освітню підготовку, Окрполітосвіти повинні допомогти їм підготуватись до вступу на факультет або шляхом організації групових занять, або влаштувавши їх на курси по підготовці до ВУЗ'ів. Дуже бажаними кандидатами до вступу на факультет політосвіти є особи, що закінчили радпартшколи.

Ті кандидати, що командируються до факультету політосу повинні обов'язково мати помітку на який відділ міський чи сільський вони командируються. Що ж до матеріяльних умов життя на факультеті, то всі студенти будуть забезпечені інтернатом і звичайною студентською стипендією. Кожна округа в середньому може прислати два-три чоловіки.

Поширена агітпропнарада при Іванівському райпарткомі

Вчора в клубі ім. Скорохода відкрилася поширена агітпропнарада Івано-Лисогорського району, на якій з докладом «про підсумки зимньої роботи агітколективів та перспективи літнього партвиховання» виступив завагітпропом Райпарткому тов. Більдзюкевич.

Спочатку 1927 р., каже докладач, було організовано 27 агітколективів, з них виробничих 14, радянських 9 і вузівських 4. Охоплювали ці колективи 259 чол., відвідували заняття лише на 85%.

За перших 2-3 місяці роботи через відсутність відповідних керовників, погане відвідування агітколективів та недостатнє керовництво частина агітколективів припинила свою роботу. На 15-е березня було лише 22 агітколективи.

За час з 1-го січня по 1-е квітня агітколективами проробили 84 доклади та зробили і по виробництвах 39 докладів. Бесіди в агітколективах зовсім не провадились.

Влітку партосвітроботу треба провадити не послабляючи. Основні форми навчання на літній час є: гуртки біжучої політики, тематичні гуртки, гуртки самоосвіти й гуртки безвірників, що повинні розгорнути свою роботу як слід. Всі ці гуртки повинні працювати на основі добровільности.