Відозва Батька Махна до хворих повстанців, що пробувають у шпиталях

Товариші повстанці, пробуваючі в шпиталях.

До мене дійшли сумні відомости, про ганебне поводження деяких з ви. З шпиталів, в яких все користуєтесь лікарською допомогою, видужуючими і виходючими товаришами часто береться в власне користування шпитальне майно і вже більш не повертається назад. Як на особистий приклад, покажу на шпиталь ч. 23, з якого видужуючими товаришами були занесені киреі (халати) і валянки в неозначеній кількості.

Товариші! Аджеж шпиталі і майно останніх обслуговують не окремих осіб із нас, а всю революційну повстанчеську армію цілком.

Сьогодні в шпиталях пробувають одні наші товариші, які користуються допомогою, захистом і піклуванням. Завтра в тіж шпиталі прийдуть другі наші товариші, які мусять одержать таку-ж допомогу і захист, як і вчорашні товариші. Але як що кожний з вас буде тягти за собою шпитальне майно, то шпиталі врешті стануть остільки порожніми, що в них можна буде посилать на видужання не хворих товаришів, а хіба тільки коней на стійло.

Таким чином виникає те, що кожний, забіраючий з собою шпитальне майно, забірає його в своіх же товаришів, одбіраючи цим у іх можливість нормального лікування.

Сором і ганьба тим товаришам, які дозволяють це собі чинити! Я пропоную товаришам, які пробувають в шпиталях на видужанні, самим стежить суворо за тим, щоби подібні з'явища ні в якім разі не могли чиниться. І осіб, помічених в ганебних вчинках розтаскування шпитального майна препроваджувати для дослідження справи до моїх особистих значкових (ад'ютантів) - т. т. Чубенка й Василевського. З свого боку оголошую, що вживу всіх заходів, аби видужуючі й не маючі одежі товариші одержували все необхідне ім зараз-же по виході з шпиталю.

Другим сумним фактом в лазаретному житті є грубе відношення де яких товаришів до медичного персоналу і лазаретної прислуги.

Пам'ятайте, товариші повстанці, що серед інтелігенціі ми мало зустрічаєм друзів для себе. Тим паче ми повинні цінити увагу й послуги де-яких лікарів і решти медичного персоналу, котрі обслуговують ваші потреби в вашому тяжкому становищі при тих чи инчих хворобах.

Пропоную всім товаришам повстанцям триматись самого ввічливого, звичайного для революціонера, відношення з лікарями, сестрами-жалібницями, іх помішниками й рештою медичного персоналу.

Командуючий революційною повстанчеською армією Украіни (махновців) Батько Махно.