Зниження цін

Усталення цін на продукти

Сталі ціни на борошно та хліб

Уповнаркомторг Харківщини подав до Окрвиконкомів районів, що підлягають діяльності Харківського уповноваженого, проекти обов'язкової постанови про заведення сталих продажних цін на борошно. Ці ціни повинні завести у себе державні й кооперативні, а також і приватні торговельні організації.

Проект передбачає такі ціни на борошно: 0000 «Зоря» - для Харкова - в державній і кооперативній торговлі - 18 коп. кіло, у приватників - 19 коп. кіло, по інших округах - 19 коп.; 000 «Серп» - в Харкові - в державній і кооперативній торговлі - 17 коп. кіло, у приватній - 18 коп., по інших округах - 18 коп.; 00 «Жовтень» - в Харкові - в державній і кооперативній торговлі - 16,5 коп., у приватній, по інших округах - 16,5 коп.; 0 «Молот» - в Харкові - 14 коп, в державній і кооперативній торговлі - 15 коп., в приватній і по інших округах - 15 коп.

Крім цього, Уповнаркомторг гадає встановити сталі продажні ціни на хліб. З приводу цього до Міськради подано проект про крайні ціни на хліб. Взагалі з ним калач з борошна «Серп» коштуватиме 9 коп. фунт (22,5 к. кіло); білий хліб першого сорту з борошна «Серп» - 7 коп. за фунт (20 коп. кіло); напівбілий хліб другого сорту з борошна 10% «Серп» і 30% «Молот» - 6 коп. фунт (15 коп. кіло); сірий-пшеничний - з борошна «Колос» - 70% і «Молот» 30% 4 коп. фунт (10 коп. кіло); житній петльований перший сорт з борошна ПЛ І - 6 коп. фунт (15 к. кіло); житній петльований першого сорту з борошна ПЛ другого сорту (сіянка) - 4 коп. фунт (кіло 10 коп.); житній простий хліб 95% оббойного борошна - 3,5 коп. фунт (8,5 коп. кіло).

Боротьба з підвищенням цін на олію

Багато приватних крамарів порушують сталі роздрібні ціни на олію. Щоб обійти встановлені норми, вони до олії підмішують у невеликій кількості горчишну олію або конопляну й продають тоді олію під назвою гірчишної та інших сортів, беручи вільні ціни, бо на ці сорти не встановлено твердих цін.

Беручи це до уваги, Уповнаркомторг звернувся до Адмінвідділів відповідних виконкомів з проханням проводити через організації періодичні перевірки приватних крамарів і в разі буде виявлено таку фальсифікацію олії, складати протокола й притягати до відповідальности.

Пленум Окрвиконкому і кампанія зниження цін

На завтрішньому пленумі Окрвиконкому між іншими питаннями буде обговорено справу про проведення кампанії зниження цін. Пленум розгляне підсумки роботи в цій галузі.

В цій роботі є певні і в де-яких галузях дуже помітні результати. Робота по зниженню цін охопила не лише Харків, а й периферію, аж до села. Всі торговельні організації працюють в справі раціоналізації своїх апаратів, здешевлення їх і т. ін.

Однак, поруч досягнень є й хиби. Результати зниження, як в місті, так і на селі ще недостатні і по окремих товарах широкого вжитку зниження дуже незначне, а в низці організацій воно відбувається коштом скорочення прибутків, а не здешевлення торговельної сітки і т. ін.

Пленум повинен перевірити пророблену роботу в галузі зниження відпускних цін, намітити заходи для усунення дефектів кампанії, закріпити вже досягнуте зниження, а також поглибити роботу що до подальшого зниження відпускних цін.

Підсумки зниження цін по кооперації Харківщини

Підведення підсумків зниження цін по кооперації Харківщини вже закінчується і тепер Окружна Кооперативна Рада може певно й точно сказати в чому виявилися результати цієї кампанії.

В робітничій кооперації підготовча робота та заходи до втягнення споживача в кампанію і контроль зниження цін виявилися в переведенні на робітничих зібраннях низки докладів. Всього за період з 1-ІІІ до 20-IV-27 р. було переведено 132 доклади, де брало участь 8.850 чол. і виступало в дебатах 900 чол. Було переведено також і бесіди по житлокоопах та клубах. Для ознайомлення споживача з ходом кампанії, в харківських газетах друкувалося періодичні зводки цін і вивішувалося по всіх торговельних одиницях порівняльні прейс-куранти цін.

Було переведено масове обслідування торговельних одиниць ХЦРК, де взяло участь понад 150 чоловіка уповноважених, хатніх господарок, робкорів та представників фабрик і заводів. Обслідування переводили контрольними закупками та перевірками цін.

В результаті всіх цих заходів, виявлено настрій споживачів. Споживач ще не досить почуває зниження цін і вимагає більшого зниження на продукти харчування, показуючи одночасно на де-яке погіршення якости продуктів та невідповідність асортименту товарів. Майже скрізь помічалася невідповідність часу торгу в крамницях, а також неодночасне зниження цін по торговельній лінії.

Правління ХЦРК взяло під увагу думку споживача і збільшило відповідальність завідателів крамницями за своєчасне вивішування прейс-курантів, перевело зниження цін по цілій низці с.-г. продуктів, що дало зменшення бюджетного набору ХЦРК по с.-г. продуктах на 10,73% та ін.

Попередні підсумки кампанії по ХЦРК показують, що за період лютий-квітень місяці ц. р. знижено ціни на 464.344 карб. 75 коп., за травень місяць коло 120.000 карб. - загальна сума зниження визначається в 580.000 карб., при чім зниження йде повнотою коштом ХЦРК, цеб-то коштом зменшення націнок ХЦРК на 77,1% та коштом зниження гуртових цін на 22,9%.

Досі зниження охопило коло 6.000 назв товарів, з них основні групи що до зниження мануфактура, галантерея, посудно-господарська бакалія і сільсько-господарські продукти.

Ефект зниження на бюджетний набір цін ХЦРК визначився на 1-IV, рівняючи до 1-I, на 9,75%. На бюджетний набір зниження дало за той же період - 9,9%.

Підсумки кампанії показують значне зниження цін на продукти промисловости та сільсько-господарські продукти: на продукти промисловости від 7,89% до 9,94%, на продукти харчування - від 9,19% до 10,18% і молочні продукти - від 10 до 25%. Ціни на хліб знизилися на 7,7%, на ковбасні вироби - 6,86%,  на взуття - знижено собівартість на 5%, в закритих їдальнях знижено ціни на обіди на 8,75%.

До основних заходів кампанії зниження цін треба віднести установлені тверді націнки, що дорівнюються по ХЦРК на 1-V в середньому 12,67%, а до 1 червня встановлену НКТ норму в 11,5% за попередніми даними буде переведено в життя.

Торговельно-адміністративні видатки по ХЦРК значно скоротилися, а саме: з 13,01 в 1 кварталі 1926-27 р. до 10,5% в квітні 1927 року.

В споживчій кооперації заходи до втягання споживача в кампанію зниження цін виявлялися: в переведенні на місцях районних нарад з представників кооп. товариств, де роз'яснялося значіння директив про зниження цін.

Споживач на селі відзначав: брак і в кооперативах багатьох товарів (олія, дахове залізо, сушена вобла і т. д.).

В результаті кампанія по Харківському Райспоживсоюзові дала протягом лютого, травня та квітня місяців зниження товарів, що належали до переоцінки на 39.342 карб. або на 5,8%. Загальне зниження цін по Союзові складає 8,1%.

Виборочні обслідування, переведені по 24 сільських товариствах, показують зниження на 9,26% і по 2 міських споживчих товариствах - на 7,91%.

Націнки протягом ІІ кварталу 1926-27 р. по сільській та міській периферії складали: сільські за січень - 11,3%, лютий - 11,5% та березень - 10,61% і міські - за січень - 12,6%, лютий - 12,0% та березень - 11,17%.

Є багато товариств, що переводять в березні націнки до 13% і вище, при явно перебільшених видатках. До правлінь таких товариств вживалося де-яких репресивних заходів. По 16 т-вах справи передано до Окружної Комісії в справах зниження цін, щоб притягти правління до відповідальности.

Реальні результати зниження цін визначилися ось у чім: по Союзу ціни на сільгоспмашини знижено від 1,9% до 17,8%, на лісоматеріяли - до 9% і на залізні товари - до 10%. По периферії - на залізо ціни знижено від 5,8% до 12% і на лісоматеріяли - від 11,8% до 14%.

По Харківському Кустарсоюзові кампанія зниження дала такі результати: на шкіряну групу ціни знижено - від 5% до 7%, деревообробну - від 7% до 10%, металообробну - від 8% до 25%, картонажну - від 10% до 20% і текстильну від 9% до 10%.

В житловій кооперації знизилися ціни на будівельні матеріяли від 5,1% до 25%, а в середньому - на 8,4%. Націнки по Союзові дорівнюються від 11% до 14%.

Отже, треба визнати, що Харківська кооперація завдання про зниження цін в більшості своїй виконала. Та одначе треба ще багато зробити, щоб закріпити надалі нинішні успіхи.

До основних моментів переведеної роботи треба віднести: притягання широких мас до кампанії зниження цін, а це - запорука дальшого успіху.

Ол. Юровицький.