У Харкові

Постачання міста продуктами

На зборах торговельно-кооперативної секції Міськради з докладом про постачання Харкова продуктами та його перспективи виступив представник ХЦРК тов. Свердлов.

ХЦРК на м'ясному ринку міста держиться досить міцно й продає близько 35% всього м'яса, що випускається на ринок. М'ясо ХЦРК дешевше на 6-7 коп. за кіло, ніж м'ясо приватників. Всього ХЦРК має 53 м'ясних крамниці на базарах та околицях. Намічено додатково, коли знайдуть помешкання, відкрити ще 20 крамниць. Є надія охопити ринок на 40%.

За останні п'ять місяців ХЦРК заготовило через «Добробут» 2.500 голів великої худоби. До жовтня намічено зробити заготовок м'яса на 1.727 тис. карб.

Дуже шкодить м'ясозаготовкам те, що немає доброго холодника. Через це доводиться зменшувати заріз худоби. Так само скотопригонний двір непристосований до прийому великих партій худоби, а також різниці не справляються з роботою й дають недобре м'ясо.

Проте, вживається заходів, щоб усунути всі дефекти й налагодити безперервне постачання населення м'ясом.

Що-до городити, то в цьому році її намічено заготувати понад 450 тис. пудів. Торік було заготовано лише 235 тис. пудів. Це через те, що не було відповідних сховищ для неї, а в цьому році ХЦРК гадає впорядкувати великі склади. Дві третини заготовок припадає на картоплю. Загалом ринок городини намічено охопити на 25-30%.

Дефектом молочного ринку є брак у Харкові гарної лабораторії. В звязку з цим намічено побудувати нову. Молочних продуктів є досить. Що місяця в Харкові реалізується 2.500 пудів масла, понад 600 пудів сиру й т. д.

У дискусіях взяло участь 16 членів Міськради. Вони говорили про дефекти, що спостерігаються в галузі постачання міста продуктами. Одна хатня господарка заявила, що хазяйки через те купують іноді в приватника, що магазини ХЦРК не завжди мають потрібні асортименти, то-що. Представник райсільгоспспілки негативно висловився про заготовчу роботу ХЦРК в молочарській галузі.


Перед пленумом Окрвиконкому

(Із розмови з головою Окрвиконкому тов. Буздаліним)

За минулий час господарського року проведено дві значних кампанії - перевибори Рад і зниження цін. Зробити підсумки їх тепер дуже потрібно. Це і має зробити завтрашній пленум Харківського окружного Виконавчого Комітету.

Так само побудовання бюджета має рішаюче значіння для життя нашої округи. Пленум розгляне основні принципи побудовання бюджета, подані на його затвердження. Вони передбачають зміцнення й збільшення самостійности бюджета міста Харкова, в звязку з особливою його ролею в житті округи. Крім цього, передбачається всі прибутки комунальних підприємств Харкова та заштатних міст повернути на їхні власні потреби, зміцнити районні бюджети за кошти окрвиконкома, залишити в роспорядженні райвиконкомів усі відраховання від с.-г. податку, збільшити зарплату для відсталих груп трудящих (учителів та інш.), залишити місцевій промисловости максимальну частину її нагромаджень в звязку із завданням росширити й реконструювати її підприємства, виділити кілька самостійних сільських бюджетів в найбільших міцних сільрадах, поширити культурно-освітні установи на селі й т. і.

Пленум повинен перевірити правильність здійснення цих заходів, що в наслідку дадуть поширення, а головне якісне поліпшення роботи окружних, міських, районних і сільських установ та організацій.

Питання сільгоспподатку мають надзвичайно важливе значіння,бо правильне проведення в життя цього податку є одним з основних елементів змички міста з селом.

Принципи побудовання сільгоспподатку загальновідомі: максимальне обкладання глитаїв, менше - середняків і мінімальне - бідняків, звільнення низки господарств цілком від податків, пільги родинам червоноармійців, культурним господарствам, господарствам, що сіють технічні культури й т. і.

Пленум повинен перевірити, наскільки правильно здійснено ці принципи у виданій окрвиконкомом обов'язковій постанові про сільгоспподаток, перевірити норми обкладання окремих груп селянства, порядок звільнення від податку та інші моменти.

Так само тепер дуже актуальні питання про стан комунального господарства в окрузі, бо стан шляхового господарства, електрифікації, водопостачання і т. і. до цього часу, не вважаючи на всі заходи, незадовольняючий.

Пленум перевірить пророблену в цій галузі роботу, розгляне, прокорегує плани дальшої роботи, намітить потрібні заходи на основі живого досвіду місць.

Кампанія перевиборів рад проходила в цьому році в особливих умовах - було взято курс на максимальне оживлення діяльности рад, втягнення до їхнього складу найактивніших і відповідальних представників широких мас робітничого й селянського населення й т. і.


Звільнення шкіл від приватних мешканців

Стан зі шкільними помешканнями у місті, як відомо, дуже тяжкий. Треба за всяку ціну звільнити колишні шкільні помешкання від приватних осіб та установ, що вселилися туди підчас громадянської війни. Цими днями справу цю обговорювала Харківська окружна планова комісія.

Окрплан, насамперед, ухвалив звільнити кілька помешкань, де були раніше приватні гімназії. В першу чергу буде звільнено колишню гімназію Демченка на вул. Енгельса №12. Сюди переведуть 46 школу, а до помешкання школи підуть виселенці колишн. гімназії. Далі гадають виселити мешканців колишн. будинку Бураса на Куликівській вул., колишн. гімназію Голубниченка на Ярославській вул. і Покровської на Чернишевській вул.

В другу чергу буде звільнено помешкання колишн. гімназії Шекуя на майдані Фейербаха, колишн. торговельну школу на Маріїнській вул., помешкання де був раніш інститут «благородних дєвіц», колишн. гімназія Чербакова (Троїцький провул.), колишн. гімназії Драшковської (вул. К. Лібкнехта). Крім цього, приватних громадян виселять з шкіл 1, 4, 5, 9, 10, 12, 20, 25, 27, 33, 40, 48 і 55. В цих школах приватні мешканці займають 660 кв. саж. шкільної площі. В першу чергу буде звільнено 128 кімнат, себ-то 545 кв. саж. Надалі окрплан намітив виселити мешканців і з інших шкільних будинків.


Кепський стан утильзаводу

Спеціяльна комісія союза комунальників, що недавно обслідувала Харківський Утильзавод, надіслала до міськради висновки обслідування.

На Утильзаводі працює 13 робітників. Праця їх відбувається в дуже тяжких умовах. Помешкання надзвичайно мале, без вентиляції, на підлозі кров із заразних тварин доходить до 2-3 вершків і робітникам в такій атмосфері доводиться працювати. Спецодяг у робітників подертий. Спеціяльної роздягальні нема і в тому ж одягу робітники ходять додому. Так само їм доводиться дома мити й руки, бо на заводі немає рукомийника з антисептичним росчином. Зокрема кепсько працювати влітку. Один робітник працює по кількох спеціяльностях - ловить собак, здерає шкіру, прибирає трупи і т. і. На 70% робітників хворі на гризь і всі на коросту. Вони перебувають під постійною загрозою захворування на сибірку, сап та інші хвороби.

Комісія прийшла до висновку, що відповідні організації повинні вжити негайних заходів до поліпшення стану заводу, бо він загрожує не лише робітникам, але й всім мешканцям міста.

Як виявилось, до цього часу не було зроблено потрібних поліпшень через те, що ще торік Комгосп намічав побудувати великий Утильзавод, але за браком коштів не зміг здійснити до тепер свого плану.


Кіно на селі. Кооперативна рада устатковує в селах Жихар і Двурічний Кут кінотеатри на кошти кустарно-промислової кооперації. Кіно відкривається 2-го липня.

Боротьба зі сказом. Окрвиконком асигнував на боротьбу зі сказом тварин 34 тис. карб.

Вечірній прийом у комунальній секції. З 20-го червня в згоді з постановою президії комунальної секції в міськраді встановлюється вечірній прийом в справах індивідуального будівництва. Прийом відбуватиметься що-дня за винятком свят і неробочих днів з 5 до 7 год. ввечорі у вестибюлі Міськради (при вході в вікно №1).


Міські нотатки

Впорядкувати сходи у Сельбуді

Дивні якісь сходи в Селянському Будинку, що ведуть до їдальні. Багато нещасних випадків трапляється через них. Не мало людей, упавши з них, порозбивало голови і навіть недавно розбився на смерть завідатель їдальнею. Учора ледве не розбився офіціянт Трифонов. Довелося викликати карету швидкої допомоги.

І справді, коли глянеш на ці сходи, то дивуєшся, як тільки люде по них ходять. Треба бути справжнім акробатом, щоб вдержатись на них. Чи не можна було б Сельбудові ці сходи переробити, або якось впорядкувати. Особливих витрат робити на це не доведеться.

Коли ж буде міст на Журавлівці

Так завжди запитують мешканці далекої Журавлівки один одного. Ще з початку будівельного сезону їм обіцяли побудувати великий залізобетонний міст, а щось до цього часу на річці нічого не видно. Навіть ознак того, що почнуть будувати міст не помітно. Може відділ впорядкування про це забув і згадає, коли почнеться чергова повідь і мешканці, щоб перейти на другий бік будуть повинні обходити за п'ять верстов.

Між іншим побудова цього мосту стоїть і в наказі до Міськради. Отже, треба подбати про як найскорше здійснення побажань виборців.

Б. Сім.