Наука й техніка

Живлення організму і хороби

Медицина й біологія надають нині великого значіння хемічним речовинам, що входять до складу харчових продуктів - так званих вітамінів. Токійський професор Саїді вже довгий час провадить експерименти, вивчаючи звязок, що існує між живленням організму різними вітамінами і виниканням де-яких хороб.

Довгочасні досліди довели, що відсутність в їжі певного вітаміну спричинялася в собак та щурів до утворення камінців в печінці та міхурі. Коли ж до їжі досліджуваної тварини знову додавали цього вітаміну - камінці зникали.

Такий експеримент було переведено з білими мишами: спочатку їх цілком позбавили вітаміну, а потім захарчували їжою з вітаміном так, що вони ледве лишилися живими. Тоді в шлункові мишей можна було спостерігати явище рака.

Грунтуючись на своїх експериментах, проф. Саїді доводить, що ціла низка хвороб значною мірою залежить од живлення. На підставі своїх дослідів проф. Саїді вважає за можливе лікувати такі хороби, як туберкульоз, рак, діябет і т. д., не тільки ліками, а й комбінацією вітамінів в їжі хорого.

Треба одначе зауважити, що остаточно підтвердити можливість нового способу лікування можна буде лише після достатніх експериментів з людьми.

Новий спосіб добувати олію з вугілля

Два хеміки - Лент і Нельсон винайшли нового способа переробляти вугілля, щоб одержати з нього рідкі продукти. Ці хеміки доводять, що найекономічніший спосіб - це витягання з вугілля первісної олії, що з неї потім можна газ, парафін, газолін, машинову олію та інші продукти. Вугілля, що лишається після цього процесу, спалюється краще, ніж звичайне. Випробування машинової олії з вугілля показало, що воно не гірше, від найкращої машинової олії з нафти. З одної тони вугілля можна одержати 90 літрів олії і 700 кіло вугілля.

Використання міського сміття

Сміття, що його збирають по міських дворах, можна дуже доцільно використати і одержати з нього багато цінних продуктів. Проблему найекономічнішого використання сміття поставлено і в нас - тому цікаво познайомитися з методами переробки сміття на Заході.

Зібране по місту сміття, в спеціяльних щільно зачинених автофургонах подається до сміттє-палильної установки. Тепер будуються уже досить великі палильні печі, що можуть спалювати кожна до 160 тон сміття на добу. Щоб запобігти всякій заразі фургони автоматично розвантажуються і все сміття насипають в бункер. Звітти його в міру потреби окремим краном подають до печей. Спалюється сміття при високій температурі, завдяки чому замісць крихкої золи вдається одержати тверду жужелицю. Її можна використати, як домішку до бетону при будівельних роботах, або переробити на жужеличне будівельне каміння. Тепло, що утворюється при спалюванні сміття, йде на роботу електростанцій, опалення та інші технічні потреби.

Щоб уявити собі цінність звичайного сміття, даємо такі цифри: в м. Кельні (Німеччина) що-року збирається 165.000 тон сміття. Переробка його дає коло 5.000 тон ріжного металу 14½ кіловат-годин електроенергії, 13 міл. легкого будівельного каміння, 5 міл. міцного каміння для бруку і коло 7 міл. дуже міцних плиток для ріжних будівельних потреб.

Цікаві археологічні роботи

Зараз в Італії, на озері Немі, провадять підготовчі роботи, щоб підняти 2 кораблі, затоплені при римському імператорові Калігулі, коло 1900 років тому. Ці кораблі за даними історії являють собою справжні плавучі палаци з великими залями, чардячними садками, божницями, фонтанами, терасами і т. д.

В 1895 році водолази дістали з цих кораблів кілька тваринних масок, голову медузи та інші речі, що тепер знаходяться в римському музеї.

Спосіб, що з нього користуватимуться, щоб підняти кораблі - дорогий, та він гарантує найбільшу цілість затоплених речей і можливість знайти навіть вкриті намулом частини.

Комісія, що їй доручено підняти кораблі, вирішила одвести озеро Немі через канал до Альбанського озера, і таким способом знизити рівень озера Немі на 22 метри. Обидва кораблі було підтягнуто до берега ще 1800 років тому назад і тому такого зниження рівня води буде досить, щоб одкрити їх.


Відповіді юриста

Передплатникові І. Бережному, м. Артемівськ. - Щоби встановити час народження в разі коли нема метричного запису, треба згідно з арт. 50 статуту про реєстрацію актів громадянського статуту (Зб. Уз. УСРР за 1926 р. від І, №67-69) звернутися до Нарсуду по місцю вашого перебування. Суд може керуватися як доказами свідків, відповідними документами, так і медичним оглядом.

Гром. Прядкину С. Г., м. Вовчанськ. - Згідно з арт. 114 код. законів про працю, як що ви не прослужили 5½ місяців, на відпустку не маєте права, а тому не маєте права й на одержання компенсації за невикористану відпустку, як що інше непередбачено договором.

Ст.-Констянтинівському с.-г. т-ву. - За арт. 3 постанови ЦВК та РНК СРСР з 14 січня 27 р. «про службові відрядження в межах СРСР», добові встановлюються згідно з фактичним числом днів відрядження, не виключаючи і днів спочинку і святкових днів, з тим, що день від'їзду і день приїзду вважається разом за один день. Рахувати-ж за 2 дні - закон не дозволяє.

Передплатникові. - Новий закон про комірне (Обов'язкова постанова Харківської Міськради з 15 березня 1927 р. №19) не звільняє вас від плати за помешкання в місті за час вашого перебування на дачі, з винятком комунальних послуг, для чого ви повинні обов'язково повідомити про час від'їзду на дачу жилкооп або домовласника.

Гром. Клочкові І. на Полтавщині. - як що вас позбавлено виборчих прав неправильно, то згідно з п. «а» арт. 35 інструкції «про вибори до Рад», - можете звернутися до Окрвиконкому з проханням про відновлення вас у виборчих правах.

Гр. Рижко М., м. Запоріжжя. - За арт. 4. п «л» інструкції «про вибори до Рад» («Вісти» за 1926 р. №293), колишні офіцери білих армій виборчими правами не користуються, але за силою 2-ої уваги до арт. 5 цієї інструкції, ті з колишніх офіцерів білих армій, що згодом перебували в лавах Червоної армії та флоті і брали участь в озброєній обороні Радянських республік, або ті, що зараз перебувають на дійсній військовій службі - не позбавляються виборчих прав. Крім того, не позбавляються й ті, що відносно них видано відповідні постанови уряду Союзу РСР та ВУЦВК.

Передплатникові №21069, м. Волочиськ. - Термін чинности всіх виконавчих листів підпадає до правил трьохрічне позовне задавнення (пояснення Найвищого Суду УСРР з 24 серпня 1925 р., бюл. НКЮ за 1925 р. №53, арт. 64). Зверніться зі скаргою до органі прокуратури.

Юрисконсультові Старо-Констянтинівського РВК. - Згідно з обіжником Найвищого Суду №60 (Бюлетень НКЮ за 1925 рік №52) - особи, які перейшли з одного двору до другого, втрачують в першім лише право на землю, але не на інше майно; що ж до цього майна, то позов на нього може бути задоволений в тому разі, коли з часу виходу їх із двору не пройшло більш 2-ох сівозмін. Питання про розмір майна, що підлягає присуду, розвязує Нарсуд залежно від сукупности всіх даних в справі, зазначених в обіжнику Найвищого Суду №36 за 1924 рік (бюл. НКЮ за 1932 р. №32).

Гром. Андрійову В. С. - Згідно з положенням «про Українське громадянство та прочужоземців УСРР» (Збірн. Узак. УСРР за 1926 р. №24-25, арт. 204) - усі громадяне, що стало перебувають на території УСРР і не є чужоземцями, або громадянами інших союзних республік, - визнаються за громадян УСРР.

Передплатникові Попельницькому, на Криворіжжі. - Усі колишні церковні будівлі в сільській місцевості знаходяться в роспорядженні Райвиконкомів, у яких службовці культу можуть брати в оренду. Оголошення про залишення духовного сану можна зробити в місцевій газеті та газеті «Вісті ВУЦВК'у», до членів профспілки вас можуть прийняти лише тоді, коли відновлять вас в виборчих правах.

Громад. П. Д., м. Тульчин. - Постанова ВУЦВК'у та РНК УСРР з 16 грудня 1925 р. (Збірн. Зак. 101, арт. 564) на церковні будинки не поширюється, а тому ви не можете його закріпити за трудовим звязком. Кол. церковні будинки знаходяться в роспорядженні Райвиконкомів, в яких можна брати в оренду. Витрачені вами гроші на ремонт Райвиконком може зарахувати до орендної плати.

Гром. Е. І. Сидорчуваній, м. Білгород. - Як що пошиття нової білизни не входить в ваш обов'язок за договором, то ви можете вимагати додаткову плату. Як що виникнуть які непорозуміння зверніться до місцевого органу Наркомпраці.

Передплатникові Желіховському. - Трудові селянські господарства, що належать вдовам і неповнолітнім дітям робітників лісу, забитих підчас або в звязку з виконанням ними службових обов'язків, звільняється протягом п'яти років після їхньої смерти від єдиного с.-г. податку на 1926-27 рік. (Зб. Зак. Союзу РСР, 1927 р. №14, арт. 143).

Передплатникові Войтенкові П., на Полтавщині. - На ім'я військових службовців рядового й молодшого старшинського складу, які перебувають в лавах Р.-С. Ч. А. можна пересилати звичайні листи вагою не більш 20 грамів і поштові картки, без обмеження кількости, але в таких випадках треба точно зазначати місце їх служби за зазначенням їх військового стану. (Зб. Зак. СРСР, 1927 р., №14, арт. 142).

Передплатникові Абрамчукові М. С. - Дозвіл на в'їзд з-за кордону до СРСР для осіб, що досягли 16-ти років, як загальне правило, дається лише повпредствами та консульствами СРСР за кордоном. (Постанова НКВС УСРР, Зб. Уз. УСРР 1927 р. відд. ІІ №9, арт. 45). За ріжними довідками вашим родичам треба звернутися безпосередньо до повпредства СРСР.

Юрисконсульту Черницькому. - Згідно з поясненням НКЮ УСРР (Зб. Уз. УСРР, 1927 р., відд. ІІ, №14-15, арт. 69) - ріжного роду допомоги та пенсії, що їх встановлено за законами про соціяльне страхування, видається у випадках народження або зародження дітей, як від батьків, що були в той час одружені, як і від батьків, що не були в той час одружені, але мали фактично близькі взаємини, що Кодекс Законів про родину, опіку, подружжя та акти громадянського стану (Зб. Уз. УСРР, 1926 р., №67-69, арт. 440) не визнає за подружжя, за умови, коли батьківство застрахованого встановлено в судовому порядкові або шляхом реєстрації в ЗАГС'і.

Оборонцеві Загорському. - Питання про скасування протесту векселя суд розвязує або в порядкові розгляду скарг на дії нотаря (арт. 281 і наст. арт. арт. Цив. Проц. Код.) або підчас розгляду правіжу про стягнення за векселем, коли відповідач, обороняючись, покликається на неправильність учиненого протесту. (Пояснення НС УСРР, Бюлетень НКО, 1927 р., №14, арт. 65).

Передплатникові Чубатенкові Ст. Егор., на Київщині. - Лікарі, а також члени їхніх родин, вносять оплату за видачу загальногромадянських закордонних пашпортів за ІІІ категорією в сумі 200 карб. (Постанова НКВС УСРР з 1-го лютого 1927 р. Зб. Уз. УСРР, 1927 р., відд. ІІ, №6, арт. 26).