Відповіді читачам

А. Ступі (Куп'янське). В Харківському медичному інституті термін навчання - 5 років. Гроші за право складати іспити можна внести перед самими іспитами, або надіславши їх поштою.

Їй-же. Факультету політосвіти в Київі та Одесі нема, є тільки при Харківськім ІНО. Прийом до цього факультету, в порядку винятку, провадиться не після іспитів, а за командировки, як при вступі до робфаків. Кількість місць на цьому факультеті обмежена.

Кіселєву (Старобільськ). В журналі «Красное Студенчество» №10 вміщено ввесь офіціяльний матеріял що до вступу до ВУЗ'ів, технікумів і робфаків РСФРР. Цей № журналу можна придбати в крамницях і кіосках Держвидава РСФРР, і передплатити в редакції «Красного Студенчества» - Москва, вул. Герцена, №10.

Семененкові та Павлову (Київщина). Постанови районних земельно-судових комісій не є остаточними - їх можна оскаржити в окр. зем. суд. комісії, коли є досить підстав для оскарження рішення.

Передплатникові №23363 Смульському (с. Врублівка на Волині). Про розиграш всеукраїнської книжкової лотереї, що відбувся 29 травня, було своєчасно (2 червня) повідомлено в «Вістях», з зазначенням номерів головних виграшів, повну таблицю виграшів оголошено у «Вістях» 4-го червня.

Петрову, К. Л-ому, Синьковському. Передплатити закордонні техн. журнали, придбану літературу, видану за-кордоном в справі техніки та механіки, можна через Т-во «Міжнародня книга» Москва, Кузнецький міст №22. Придбати техлітературу (в тому числі і закордонну) можна й в т-ві «Техно-книга». Крамниця цього т-ва є в Харкові на вул. Лібкнехта №17-19, буд. кол. «Саламандра».

Бор-кому (Біла Церква). Кустарям і ремісникам за постановою ЦВК і РНК СРСР надається низка податкових пільг. Коли вам цих пільг не було надано - оскаржіть ваше оподаткування в комісії при Окрфінвідділі.

Коропову (Маріупольщина), Сидоренкові (Харківщина). На Україні нема військово-морських шкіл. Українців приймається в Ленінградську військово-морську школу. Зверніться до вербовочної комісії при Окрвиконкомі.


Відгуки на статті та дописи „Вістей"

№347. На робкорівську замітку - «28 + 102 = 130 або ура бюрократизм» в №73 «Вістей» за 1-IV-27 р., де вказувалося на неправильне стягування недоплати з інваліда Зайцева, мешканця м. Луганського. - Наркомфін УСРР - 7-VI-27 р. за №506855 повідомляє, що після розслідуванння цієї справи Податк. Управлінням НКФ, дійсно, виявлено де-які порушення чинних податкових законів і інструкцій. Луганському Окрфінвідділові запропоновано негайно виправити ці порушення, після чого за гр. Зайцевим замісць 28 карб. недоплати залишиться тільки - 6 карб. 90 коп. і пені замісць 102 карб. - щось коло 6 карб., а коли буде доведена неспроможність платника, то й ця недоплата може бути знята.

№348. По фейлетону О. Вишні «Заревіли сірі воли» №287 «Вістей» за 1926 р., де говорилося про судову тяганину в справі позову гр. Антонюка - Волинська Окр. РСІ - 20-V-27 р. за №369 в доповнення до пояснення, уміщеного в №106 «Вістей» за 21-V-27 р. додає, що за судову тяганину Волинська Окр. РСІ запропонувала Окрсуду 11-ІІІ-27 р. прот. №6 накласти на нарсуддю 6 дільн. гр. Борму дисциплінарну кару, що вже й виконано, а також Окр. РСІ відмітила неприпустиму тяганину і в окрпрокуратурі, що неправильно припинила скаргу гр. Антонюка замість того, щоб її негайно розглянути й задовольнити.

Зараз суд в цій справі вже відбувся і позов Антонюка цілком задоволено.

№349. По дописові «Кого розпатронити» в №48 «Вістей» за 27-ІІ-27 р., де говорилося про неуважне ставлення до хворого гр. Р. лікарки Попаснянської поліклініки. - Мед. Сан. Управління Донзалізниць 30-IV-27 р. за №2703 пояснює, що після переведеного розслідування виявлено, що гр. Р-у в Попаснянській поліклініці неодноразово давалась належна меддопомога, але ж він має хронічну хоробу - енцифаліт і зі зденервовання висловлював своє незадоволення лікарем поліклініки, що й по суті справи не міг, як не транспортника, відіслати гр. Р. на лікування до Харкова. Це могли б зробити тільки робмедівські лікустанови, куди й рекомендували звернутися гр. Р-у.

№350. По дописові «Надокучлива біженка» в №127 «Вістей» за 7-V-27 р., де вказувалося на неприпустиму тяганину з наділенням землею біженки Рудківської з с. Жданіки, на Дніпропетровщині, - Сектор Контролю та Перевірки НК РСІ 16-VI-27 р. за №17 доручає Дніпропетровській окр. РСІ зробити розслідування по цій справі і, в разі потреби, вжити відповідних заходів.

№351. По селькорівському дописові «Чи не звернув би уваги РВК» в №109 за 15-V-27 р., де говорилося про бешкетування райполітінспектора Д. Стричка в с. Попівці, на Лубенщині. Гр. Стричко Д. надіслав до редакції листа з проханням умістити спростовання, але ніяких документальних, авторитетних доказів для свого оправдання не надіслав. Редакція вважає, що факти, зазначені в дописові, повинні перевірити на місці авторитетні органи окрінспектури наросвіти та ОкрРСІ і дати свої висновки та вжити відповідних заходів.

№352. По хронікальній замітці «Меддопомогу інвалідам треба врегулювати» з №83 «Вістей» за 13-IV-27 р. Головний лікар Харк. Поліклін.-росподільника 20-V-27 р. за №769 через окрпрокуратуру пояснив, що хворі інваліди завжди користуються пільгами при одержанні меддопомоги, але через перевантаження поліклінік часто доводиться чекати черги прийому. Таки випадок був, певне, і з Хорошевськими інвалідами, що приїхали до лікарні після закінчення прийому. Для тяжко хворих завжди є броня.


Листування редакції

Федоренкові. (Черкащина). Ваш фейлетон слабий - не піде. Пишіть про конкретні факти формою звичайних дописів.

Валентинову. (С. Яловенково). Допис ваш «По цей час немає» - передано до Харківської окрінспектури на розслідування. Другий допис друкуємо.

Курочкіну. (Сталінщина). «Робота Сталінської окружної контори Держстраху» та «Стан кустарної промисловости» не цікаво написано, не піде. «Підсумки весняної засівкампанії» - надрукуємо. Замітка про перевибори нарзаседателів - запізнилася.


Культурне життя закаказзя

Видання праць всесоюзного тюркологічного з'їзду

Вийшов з друку виданий Т-вом обслідування та вивчення Азербайджану повний (на 28 друкованих аркушів) стенографічний звіт Всесоюзного тюркологічного з'їзду. Звіт видано руською мовою. До звіту окремими відбитками доклади Ольденбурга, Бартольда та Губайдуліна.

Вивчення Аджаристану

Спеціяльна комісія Наркомосу Аджаристану спільно з представниками Закавказької наукової асоціяції роспочала наукове вивчення Аджаристану. Обслідування краю охопить питання культури, економіки, етнографії то-що.

Охорона і реставрація пам'ятників старовини

Археологічні цінності, що знаходяться на території Нахкраю, оголошено власністю республіки і передано товариству обслідування та вивчення Азербайджану. Відпущено кошти на реставрацію старовинної Нахичеванської вежі-мавзолею, збудованої в 1186 році.

Вивчення побуту та культури нацменшостей

Вірменське Держкіно поставило завданням вивчити й зазняти побут та культуру національних меншостей Вірменії. В першу чергу гадають зазняти побут курдів, для чого до Алагезу командировано спеціяльну комісію, щоб вивчити життя курдів. Акційне Т-во «Східне кіно» роспочало роботу в Абхазії. Намічено зазняти 12 картин з виробництва та етнографії Абхазії і один великий художній фільм.

Вивчення грузинської кіно-промисловости

Держкінпром Грузії готує збірку «Кіно Грузії». В збірці буде вміщено листи спеціялістів кіно-справи, громадських діячів та відомих літературно-художніх сил. Мета видання - вивчення питання грузинської кіно-промисловости.