Хроніка

В польськім пеклі. „Хвіля" з 19. с. м. пише, що в таборі інтернованих в Домбю так поширилися пошести, що заряд не може похоронити стільки трупів, кілько їх денно вмирає.

Нарешті! Українське Міністерство Преси і Інформації припинило з днем 26. вересня ср. цензурування періодичних видань.

В Галичині Ляхи дальше інтернують. М. и. інтерновано дра Воробця і всіх вертаючих відси.

Валютарна справа. Невдача центральних держав обнизила їх валюту і грозить прим. такій бідній Австрії руїною. Але і з Німеччиною не стоїть справа добре, бо німецька марка має всього третину вартости за границею. Антантські фінансові і торговельні круги навязують із своїми ворогами нові зносини і забираються управильнити валютарну справу. В Парижі відбудеться невдовзі велика валютарна анкета, в якій возьмуть участь найбільші фінансісти Західн. Европи. Німеччина приготовлюється до цеї анкети широкою і основною діскусією в пресі. Ходить оце, чи Німеччина має у себе дома урядово признати девальвацію (спад курсу) свойого гроша, чи знов розвести акцію за границю для піднесення курсу свойого гроша до номінальної вартости. - У нас на Вкраїні не проявляють навіть ресортові люде для цеї справи ніякого замітнішого інтересу. В пресі ні чичирк про це. За те про прінціпи багато!

Польські апетити на Волинь. „Ґазета Вєчорна" з 22. 8. містить таке донесення „Курєра поранного". Побідний похід польських військ на Схід вимагає ревізії постанов що до Волині. Плянується як найтісніше звязати землі на північний схід від Малопольщі з польською республікою. (Ред: Може ще Москва звяже Польщу по давньому).

Польські звірства. Навіть „Слово Польське" з 17. 8. подає: з Рясної під Львовом привезено на львівську ратункову станцію Гриня Синевського, господаря з околиць Жовкви. Він возив польських жовнірів до Жовкви, звідтам до Янова, Городка і Рясної. В Рясній веліли йому жовніри йти красти сіно для коней, а Синевський не хотів. Жовніри кинулися на нього, побили його, покалічили штиками, вкінці скинули з воза, а самі втекли з возом і кіньми.

В Польщі крадуть. Польські газети накликають до вимитення „залізною" мітлою корупцій і крадіжей. Останніми часами викрито крадіж 50 державних автомобілів, кілька вагонів цукру і гуми.

Жидівські погроми на Вкраїні заповняють сторінки всіх польських часописів на те, аби перед світом ослабити інформації про орґанізовані погроми Жидів в Польщі. Міністерство преси повинно негайно приступити до опрацьовання інформаційної книжки в тій справі для заграниці. Тенденційні і грубо пересаджені інформації післано на мирову конференцію в Парижі, ізза чого грозить там нашій справі поважна небезпека.

Найбільша радіостанція світа. Одна американська фірма будує в Бордо найбільшу радіостанцію світа. Вона буде давати денно 72 тис. слів на простір 21 тис. кільометрів.

Жидівська держава в Палестині. Анґлійське правительство повідомило анґлійській владі в Палестині, що її признається жидівською державою і наказало трактувати Жидів в тім напрямку.

Характеристичне. Америка, яка досі славилася своїм демократичним духом, починає на гвалт „робитися" аристократичною. Знайшовся в ней професор (Йордан), який фабрикує американським мілієрдерам „старі" родоводи. І так „відкрив", що Карнеджі походить буцімто від королевої М. Стюарт, Астор від шкотського короля Брюса, инші від Ришарда з „Львиного серця", Вільгельма завойовника, Карла Вел. і т. д. Фабрикація аристократії - дійсно американська.