Галичина буде наша!

УПБ. Москва, 1. Х. (радіо). З Гельсінґфорсу дн. 28. ІХ. повідомляють: Рада чотирьох відкинула домагання Польщі прилучити Східну Галичину. Рада чотирьох виробила статут, на основі котрого Східна Галичина стає самостійною державою зі столицею Львовом і з власним парляментом.

Плєбісцит в Галичині

Познань, 27. ІХ. (радіо з Парижа). Найвища коаліційна Рада занималася справою Сх. Галичини. Всупереч попереднім постановам про тимчасову конституцію в Галичині і автономію буде примінена тільки дорога плєбісциту. - Рівночасно визначено демаркаційну лінію з Росією, якої польські війська не сміють переступити.

Чехи за незалежністю Сх. Галичини

„Морґенцайтунґ" доносить з Праги: Др Росінськи зложив звіт, з якого слідує, що Чехи тішаться з того, що в Сх. Галичині буде плєбісцит. Бо тоді Галичина буде українська, а з Українцями Чехи лекше порозуміються в справі заосмотрення Чехії в нафту, чим з Поляками. (Польська преса з того приводу виливає свою лють на Чехів. - Ред.).

Божевілля!

Дня 27. ІХ. відбулося у Львові віче Поляків, на якім ріжні „кресові рицерже" протестували енерґічно проти ухвали Ради чотирьох, грозячи Антанті (передовсім Анґлії) навіть „збройнов сілов" (дрожи Антанто!! - Ред.).

Польські провокації

Некорисний хід польських справ в Парижі дав Полякам привід ще дужче нищити Українців в Галичині, аби мати забезпечений вислід плєбісциту. Тому то розсівають у своїх ґазетах чутки, що в Галичині (там де взірцевий польський лад!) ладиться укр. повстання, що укр. січовики та що укр. студенти ладяться до університетської бучі, аби хоч потрохи виправдати перед світом своє звіряче поступовання з Українцями.

Не дають Ляхам спати Українські Січовики

Їх ґазети затрівожені вісткою, немовби то до Галичини мало приїхати (хіба аеропляном! - Ред.) до 10.000 укр. січовиків, щоб вирізати Ляхів.

Втікають зі Сх. Галичини!

Польські ґазети з останніх днів приносять вістки про масовий виїзд польської бюрократії зі Сх. Галичини на захід. Зганаді ґазети накликують польську інтеліґенцію оставати на місци і боронити „кресуф".

Не вмірає душа наша!

В одній українській школі у Львові, яка передше мала всього заледве 200 дітвори, записалося цього року - під впливом польських переслідувань аж 800 дітей.

Признання Укр. Червоного Хреста

„Вперед" доносить з Відня, що з днем 1. вересня офіціяльно визнано „Укр. Червоний Хрест".