Оперативний звіт

Штабу Головного Отамана з дня 1. жовтня 1919

Ворожий напад на Охремово відбито, при чому взято в полон одного добровольческого полковника, а надто здобуто скриню анґлійської амуніції.

В районі на північний захід від Балти і Слобідки ведуться бої. Прогнано денікінський бронепотяг, який посувався аж до розїзду Севастіянівка.

На большевицькім фронті без змін.

з дня 2. жовтня 1919

На денікінськім фронті началася від вчорашнього дня живійша діяльність. На відтинку Христинівка наш панцирний поїзд прогнав ворожий. В Охремовій добуто від ворога смілим нападом повну тяжку батарею.

На більшовицькім фронті не зайшло нічого нового.

Отаман Кватирмайстер Курманович, ґен. чет. в. р.


Нові інтенданти Наддніпрянської Армії

Наказом ґен. Отамана призначений командантом Наддніпрянської Армії - от. Сальський, командантом Запоріжського Корпуса - от. Омелянович-Павленко, та командантом Волинської ґрупи - от. Загродський.


Телєґрами

Признання Самостійности Литви

УПБ. Москва, 28. 9. (радіо). Після донесення бюра Райтера анґлійське правительство заявило литовській делєґації в Льондоні про свою згоду тимчасово признати литовське правительство фактично незалежним на однакових основах з Естонією і Лотією.

УПБ. Навен, 28. 9. (радіо). Німецька преса підчеркує, що британське правительство лише тимчасово признає Литву самостійною державою.

Польсько-німецький конфлікт

УПБ. Навен, 28, 9. (радіо). В останньому часі Поляки нарушили знова договір про завішення оружжя на відтинку Торунь нападами стеж і постійним обстрілом Малого Опоку. Німецькі військові круги пробували знова надармо осягнути залишення нарушування завішення оружжя безпосереднім порозумінням. Тепер звернулося німецьке правительство з нотою до союзних і заприязнених держав, в якій прохає вплинути на польські власти.

Комуністична пропаганда в Польщі

УПБ. Навен, 28, 9. (радіо). Після варшавських часописей відкрито в великій фабриці заліза в Празі Варшавській великий комуністичний склад бомб, ручних гранат, оружжя, муніції і комуністичної літератури.

Твори мистецтва - за харч

УПБ. Навен, 28, 9. (радіо). Рада віденського кабінету порішила продати за границею твори штуки державної власности, щоби могти заплатити бодай ввіз найконечнійщих середників поживи.


Хроніка

Назва тимчасової столиці України є властиво „Камінець". А вже слова „Подільський" безумовно не треба додавати, бо на Україні тепер нема другого м. Камінця. Був я у давній Росії (на Литві). Через додавання слова „Подільський" тільки документується звязок ріжних земель старої Росії.

Як Ляхи брешуть. „Ґазета вєчорна" з 23. ІХ. пише: Петрушевич втік до Камянця (з Київа), а його військо (около 2.000 січовиків) піддалося Денікінови - (Ред. „Стр.": Можемо потішити Ляхів, що Др. Петрушевич нікуди не втікав, і що має значно більше січовиків, як 2.000).

Польська „Страж Кресова" на Волині убиває й грабує населення, а рівночасно видає відозви, в яких пише: „Українці! Сидіть спокійно в своїх селах! Ми вам приятелі!" Желаємо Ляхам таких приятелів, які вони для нас.

Ще один голос вопіющий во пустини. Пишуть нам: з України виїздить свобідно богато Поляків, які вивозять зі собою міліярдові маєтки і твори штуки. Потім грозять ще, що повернуть тут зорґанізовані з „бялимі орламі". Крайня пора перевести інтернування таких панів!

Литовці в Сейнах, Сувалках і инших місцевостях, де їх війська були хочби тільки кілька годин, вистріляли багато Поляків як доносить польська преса. Бодай тепер не можуть Ляхи хвалитися, що Литовці хочуть „унії" з ними. Вже нема нікого, хто з Ляхами хотів би мати „унію".

Ранені галицькі стрільці й ті, що дістали відпустки на необмежений час для поратовання здоровля, нехай зголосяться в біженецькім відділі б. Міністерства для Галицьких справ (VII. департамент), де одержать біженецькі лєґітимації, на основі яких буде признана їм біженецька допомога.

Польща під пантофлем. В „Мислі нєподлєґлєй" помістив ред. А. Нємоєвскі статтю, в котрий виказує, що жінка польського президента міністрів Гелєна Падеревська (розведена жінка Людовіка Гурського) мішається потайки і явно в державні справи: перебуває в кабінеті президента, накидається всяким делєґаціям і протестує при всяких іменованнях своїх кревних і свояків. Нємоєвський радить їй не робити сміху зі свойого мужа, котрого почнуть малювати не в чоботях, але в пантофлях. (Ред.: Словом, щось як „за крульовей Бони", яку наші львівські міщани перекуплювали волами).

Поляки контролюють - Анґлію! Оден француський дипльомат заявив, що найгірш обурена на Поляків тепер - Франція ізза того, що „Польща хапає більше, як може вдержати", бо хоче протекторату над Росією, Україною, Німеччиною, Румунією і Чехо-Словакією. Не вдоволившися такою великодержавною манією, контролює її союзників, як прим. Анґлію і дуже злиться, коли та рішається навязати дипльоматичні зносини з Німеччиною. (Певно без польської на це згоди). Словом - Ляхи до решти збожеволіли.

Греко-католицьке богослуження відбудеться в неділю 5-го жовтня, в салі „Просвіти" (Шевченківський проспект, 51). Початок о 9 год. ранку.

Бібліотечка „Стрільця" не може розвиватися, коли не одержить грошей за розіслані книжочки. Звертаємо увагу, що книжка продана хочби по найменшій ціні, все більше ціниться чим дарована.


Редагує Комітет. З друкарні Б. Вайнбавма, черенками „Стрільця".