Постанова партколегії ЦКК КП(б)У з 1 січня 1933 року

Розглянувши справи і вислухавши пояснення колишніх уповноважених для хлібозаготівель, знятих постановою ЦК КП(б)У з 21-ХІІ-32 р. за цілковиту бездіяльність і покривання районних організацій, які не вжили заходів до того, щоб зламати куркульський саботаж хлібозаготівель, партколегія ЦКК КП(б)У ухвалила:

1) Нагорного А. М. - члена партії з 1921 року, заступника голови Дніпропетровського облпляну, колишнього уповноваженого для хлібозаготівель у Васильківському районі, - з партії виключити, з роботи зняти і притягти до суду.

2) Кас'яна Я. Я. - члена партії з 1920 р, керівника Укрводгоспу, кол. уповноваженого для хлібозаготівель у Царе-Костянтинівському районі, - з партії виключити. Послати тов. Кас'яна на низову сільську роботу з тим, що коли він на цій роботі доведе свою відданість партії - за 6 місяців розглянути питання про відновлення його в партії.

3) Шкляра В. Т. - члена партії з 1920 р., голову ВУК'у торговельно-кооперативних працівників, кол. уповноваженого для хлібозаготівель у Вел.-Лепетиському районі - з партії виключити. Послати тов. Шкляра на низову сільську роботу з тим, що коли він на цій роботі доведе свою відданість партії - за 6 місяців розглянути питання про відновлення його в партії.

4) Безродному - членові партії з 1919 р., голові ВУК'у працівників сільгоспмашинобудування, кол. уповноваженому у Кобеляцькому районі - оголосити сувору догану з попередженням.

5) Духно П. І. - членові партії з 1926 р., заст. голови комітету в справах друку при РНК УСРР, кол. уповноваженому для хлібозаготівель у Фрунзівському районі - оголосити сувору догану з попередженням, зняти з роботи й послати на низову роботу за фахом.

6) Лаврецькому О. Л. - членові партії з 1920 р., зав. Одеського облздороввідділу, кол. уповноваженому для хлібозаготівель в Першомайському районі - оголосити сувору догану. Попередити тов. Лаврецького, що повторення невиконання покладених на нього партією завдань, він поставить себе поза лавами партії.

7) Возному Ф. Ф. - членові партії з 1924 р., голові ВУК'у шляхо-будівних працівників, кол. уповноваженому для хлібозаготівель у Коларівському районі - оголосити сувору догану і зняти з керівної роботи.

8) Попову І. Т. - членові партії з 1928 р., керівникові коньюнктурної секції УНХТУ, кол. уповноваженому для хлібозаготівель у Кишеньківському районі - оголосити сувору догану, зняти з роботи, давши т. Попову можливість довести свою відданість партії на низовій сільській роботі.

9) Зельдіну М. Л. - членові партії з 1917 р., голові Міжрайтекстильпромспілки, кол. уповноваженому для хлібозаготівель у В.-Бурлуцькому районі - оголосити догану і попередити його, що в разі невиконання покладених на нього партією будь-якою формою доручень, він поставить себе поза лавами партії.

10) Бурлаков П. В. - член партії з 1920 р., член президії Одеської облпрофради, кол. уповноважений для хлібозаготівель у Троїцькому районі.

Партколегія встановила, що хоч головні винуватці зриву заготівель у районі є колишнє партійне і радянське керівництво району (зняте) і уповноважені, які були у районі перед тов. Бурлаковим, проте, і т. Бурлаков, який - хоч і домігся деяких наслідків - не вжив достатніх заходів, щоб зламати куркульський саботаж хлібозаготівель. Зауважити це тов. Бурлакову і відрядити його до одного з основних сіл Троїцького району для роботи в справі хлібозаготівель.

Доручити тов. Савельєвій перевірити, які партійні й судові кари накладено на попереднє партійне та радянське керівництво району і на колишніх (перед тов. Бурлаковим) уповноважених для хлібозаготівель у цьому районі.

Про наслідки доповісти на наступному засіданні партколегії ЦКК.

Постанову опублікувати в пресі.

Секретар партколегії ЦКК КП(б)У - Кисільов.


ЦК ВКП(б) - тов. Сталінові

РНК Союзу - тов. Молотову

ЦО партії - „Правде"

За більшовицьким проводом ЦК партії, мобілізувавши колгоспників і трудящих одноосібників на боротьбу з куркульським саботажем, Західня область 31 грудня, на строк, встановлений ЦК і урядом, виконала річний плян хлібозаготівель і плян заготівель картоплі. Заготівлі продовжуємо з тим, щоб найближчими днями плян заготівель виконали кожен відсталий район, колгосп і одноосібник.

Секретар обкому ВКП(б) - Румянцев

Голова обкому ВКП(б) - Шелехес


Підписано угоду про завіз радянського лісу до Англії

ЛОНДОН, 3. Підписано угоду про завіз радянського лісу до Англії 1933 року. Угода передбачає завіз від 395 до 435 тисяч стандартів лісу. Загальна кількість лісу, проданого на 1933 рік, на 15 тисяч стандартів менша, як 1932 року.

Спиняючись на англо-радянській угоді, політичний оглядач «Манчестер Гардіян» говорить: «Важливо знати, що цю угоду складено з відома міністерства торгівлі. Це значить, що ніякої негативної дискримінації щодо радянського лісу не буде передбачено ні в якій майбутній торговельній угоді з Росією».

Говорячи в передовій статті про протест канадських лісопромисловців, а також про різні балачки про порушення англійським урядом духу оттавської угоди, «Ньюс Кронікл» запитує: «Чи є законно для Канади купувати нафту і вугілля в Росії і незаконно для Англії купувати ліс у Росії і, якщо так, то чому».


Винахідництво на службу соцбудівництву

Винахідники 2-го годинникового заводу (Москва) т.т. Севченко та Єрохін сконструювали автомат заклепувати шайби в платівку годинника. Досі це робили ручно. Т.т. Сенченка та Єрохіна преміювали по 350 крб. кожного.