Хроніка

Відозву до Галичан видали кацапські добровольці Денікіна. В ній намовляють галицьких жовнірів до зради, обіцюючи за це всякі грушки на кацапській вербі. Ми певні того, що Галичане занадто свідомі, щоб той Юдиний папір Денікіна брати собі до голови…

Відповідь Редакції стрільцям. Присланого листа в справі детектива й місії містити в газеті не можна. Ми передали його, де треба.

Військове Міністерство оповіщує наказ Головної Коман. ч. 168, що всі персональні посвідки видані наддніпрянським військовим перед 1. жовтня 1919. - неважні і мають їм бути відібрані. - Наказом Г. К. ч. 179 покликано всіх наддніпрянських гарматчиків з ріжних посад на фронт протягом 24 годин без жадних виїмків.

Міністер віросповідань Огієнко видав розумний наказ до всього духовенства на Україні, що в церквах найпізнійше від дня 24. жовтня 1919. а в школах зараз (від хвилі одержання цего наказу) мають духовні читати євангеліє тільки в українській мові, а староцерковний текст богослужень укр. вимовою. (нпр. не „Ґосподі памілуй", не „Во вєкі вєкоф", але „Господи помилуй", „Во віки віков" і т. д.). За невиконання або за нарочно зле виконування будуть духовні усунені з посади і поставлені перед суд. (Від. Ред. Стрільці повинні про всякі неправильности кацапських батюшок повідомляти свої Команди, а ті Міністерству віроісповідань з заподанням свідків).

Перед другим Андрусівським договором? Польське Пресове Бюро в Парижі оповістило 29. м. м. що польське військо получилося з денікінським коло Коростеня серед обявів взаїмної симпатії. („Дас Фольк" з 1. жовтня).

Одинайцятьлітна донечка посла Старуха втекла з Галичини й прибула тут. Плачучи оповідає, що від часу як проголошено, що Галичина не буде польська, арештують Ляхи вже й українських жінок та дівчат. Арештували також її маму і вивезли кудись. Дитинка оповідає, що втікала межами і полями - на Велику Україну.

Українські мемуари. Адютант генерала Ґембачева, пан полковник Какурін, оден з найспосібнійших старшин Галицької Армії, почав писати спомини з українсько-польської війни в Галичині. „Віват секвенс!".

Штаб групи Січових Стрільців доносить, що 29. вересня Поляки опустили Шепетівку. („Стр. Думка" ч. 49).

Початок занять в університеті. Тому що помешкання університету було частиною заняте, затягся початок навчання. На всіх факультетах заняття розпічнуться в понеділок, 6-го жовтня.

Похорони сотника Омеляна Кантеміра родом з Буковини, що помер в 24 році життя в Могилеві 26. 9. 1919 р. від ран на полі слави в бою з більшовиками під Попельною, відбулися 27. 9. в Могилеві. Поминальне богослуження відбулося в суботу 4 жовтня в Соборній церкві - в Камінці.

Польські соціялісти виступають вже проти самостійности України. Цю зміну фронту, як пояснюють польські газети („Вєк Нови" з 27. 9.) мав буцімто викликати факт, що російські більшовики воліли Київ здати Денікінови, чим Українцям… О, польська облудо!

Ляцька самоволя. В Золочеві замкнула Шкільна Рада українську нар. школу ім. Шашкевича.

Ляхи і кацапи. По заняттю Самбора заіменували Поляки кацапів: д-ра Цюка і о. Дмитрика кураторами тов. „Добробут" і „Укр. Ризниця". Окружний самбірський суд затвердив це зарядження військових властей.

Справа Спишу, який вже Полякам привиджувався в їх захланних пазурах, остаточно ще не полагоджена.

Свобода національного розвитку - що суботи. Польський міністер внутр. справ Войцєховський заявив жидівським послам, що вийде зарядження, яким звільняється учеників в школах від писання в суботу.

Скандали в польській армії. „Ґазета Цодзенна" доносить, що військові власти арештували в Варшаві полк. ген. штабу Доманського, в звязи з арештованням російського журналіста Самоілова. Доманський є під закидом державної зради в користь російських більшовиків при чім Самоілов був посередником. Та сензаційна справа викликала у Варшаві величезне вражіння. Викрилося ще, що через Доманського порозумівався з більшовиками оден з членів француської місії. Арештовано в Варшаві також шефа одностроєвої секції в міністерстві військових справ кап. Мрочка. Причиною арештовання надужиття поповнені в магазинах одностроїв.

Керенський заявив в розмові з кореспондентом „Юнітед Пресс", що тільки внутрішна революція освободить Росію від совєтської влади. Антанта повинна сейчас перестати попирати Колчака і Денікіна, бо вони хочуть лиш відновити старий режім.

Дрібні вісти. Прокурор Ґордон зладив проти б. цісаря Вільгельма ІІ. акт обжаловання і предложив його Найвисшій Раді. - Найвисша Рада рішила післати домів 50000 чехословацького війська з Сибірі. - Австрія вицофує паперові 1 і 2 коронівки. - Тому що в Німеччині обмежено стан армії, зібрав ґен. Ґольц залізну дивізію і перейшов на російську землю воювати з більшовиками, але так, що від тої війни Польща не чується безпечною.


Оперативний звіт Штабу Головного Отамана

з дня 3. жовтня 1919

Денікінський фронт: Наше найбільш висунене праве крило, загрожене сильною ворожою кіннотою, відведено на кілька верств в тактично вигідну для нас лінію. На північ від Христинівки видерли наші частини у ворога в нічній боротьбі Монастирище та здобули при тім 5 польових гармат.

Більшовицький фронт: Без змін.

з дня 4. жовтня 1919

Добровольчий фронт: Прогнано ворожий відділ кінноти, який намагався вдертися в наше праве крило. Рівнож відбито в околиці села Сиченки заосмотрений в гармати більший розвідчий відділ.

Більшовицький фронт: Спокій.

Отаман Кватирмайстер Курманович, ґен. чет. в. р.