Телєґрами

Союз німців з більшовиками?

„Еклєр" пише: Більшовицький уряд дав Німцям концесію на будову залізниць і експльоатацію великих лісів та копалень. Цими днями виїхало з Німеччини в Росію 3.500 інжінірів. Таким чином Німці згодом матимуть получення Берлін Владівосток і впливи на Китай, Індію й Персію. Тоді легко заплатять свої великі довги. („Ґаз. Вєч." з 28. 9).

Бльокада совітської Росії

УПБ. Навен, 1. 10. (радіо). По донесенням з Версалю Найвисша Рада є того погляду, що мусить на дальше піддержати бльокаду більшовицької Росії і що всі міри для перепинення довозу живности в Росії остають в своїй силі.

Фінляндія і більшовики

УПБ. Москва, 2. 10. (радіо). Кореспондент сток. ґаз. „Афтонблядет" звідомляє, що 17. 9. відбулася нарада між фінським правительством і представниками антанти в Гельзінгфорсі. Фінське правительство рішило покищо не відповідати на мирові пропозиції совітської Росії і перешкодит другим балтійським державам заключити мир з більшовиками. Представники антанти дали фінському правительству запоруку, що англійська фльота не буде забрана з фінського заливу.

Кацапська грабіж

УПБ. Москва, 2. 10. (радіо). Приказом Денікіна вводиться хлібна повинність. Кождий хлібороб має віддати чиновникам Денікіна до 1 січня більшу скількість збіжа залежно від посіву.

Німці помалу їдуть

УПБ. Навен, 1. 10. (радіо). З Риги доносять, що опорожнення прибалтійських країв поступає далі. Відставлено до Німеччини оден курінь стрільців і одну ескадрону.

Кінець пруської армії

УПБ. Навен, 1. 10. (радіо). З 30. вересня розвязується давня пруська армія і переходить до державно-німецької оборони. (Всі штабовці остають без хліба).

Рееміґрація з Америки

УПБ. Навен, 29. 9. (радіо). По швайцарським донесенням рееміґрація Поляків і Чехів із Злучених Держав через Швайцарію до вітчини приймає великі розміри. Числять в найблизшій будуччині на 100.000 рееміґрантів. (Ред. Час і нам про це подбати!).

УПБ. Москва, 30. 9. (радіо). В Мінську відкрили жандарми орґанізацію комуністів, що вели аґітацію серед польської армії.

Народний університет в Берліні

УПБ. Навен, 2. 10. (радіо). По довгих і важких заходах постановлено на конституючім зібранню в берлінській ратуші оснувати в Берліні народний університет. Новий нар. університет починає свою діяльність в січні 1920 р. і має служити для дальшого образовання тих кругів народу, які мають початкову освіту. (Чи не добре булоб у нас відправити зо 2.000 урядовців з ріжних міністерств, а їх платню ужити на оснування мандрівного нар. університету? - Ред.).


Нові книжки

Бібліотечка „Стрільця"

Як писати мемуари. Пояснення і практичні вказівки. - Подали Ів. Кревецький і д-р Ос. Назарук. Камінець, 1919. 16° ст. 40. - Ціна 10 гривень.


Оповістки

Оповістки по 5 гривень стрічка. Платити з гори.

Подяка.

Складаємо щиру подяку Вп. п. сот. Др. В. Ґериновичеви за виклади про військову картоґрафію та ґеоґрафію України, які він мав на курсі старшин при вишколі бриґади УСС.

Команда тафреквентанти курсу.

Просить всіх Галичан і Буковинців Українців з Камінця і околиці, котрі мають в своїх серцях хоч троха любови і вдячности до своїх героїв, зявитися на засновуючі Збори „Галицько-Буковинського Укр. Червоного Хреста" у вівторок 8-го с. м. о 2-гій год. по пол.

Редакції військового тиждневика „Прапор України" негайно потрібні: досвідчений секретар редакції, експедітор, канцеляристи та курієри. Умови особисто у редактора з 11-1 год., щоденно в Культ.-освітному відділі, вул. Т. Шевченка 2. буд. Духовної Семінарії.

Хто знає де перебуває однор. стр. Маріян Родакевич зі Станіславова зволить подати адресу до команди 14. бриґади (пор. Родакевичеви).

Четар Евстахій Крикевич пошукує своїх братів Івана і Йосифа, які в червни 1919 вернули з полону з Астраханя і мають бути при УСС. Рівнож довідується про шваґра хор. Флюнта. Ласкаві зголошення на руки п. Михайлевича Міністерство Гал. спр. в Камінці.

Хто знавби де находиться учителька Зоня Лопатинська прошу повідомити брата Володимира через ред. час. „Стрілець".

УСС. Чет. Юліян Васиян подай адресу. Ткачівський ред. „Стрілець".

Данку, Славку, Зеню, Миронку дайте вістку про себе татови до Камінця вул. Петроградська 40. (Влодке втік з полону).

Синиця Теодор пошукує сина Івана Синицю, послідна його адреса СС. (Вільного козацтва) повідомити прошу через ред. „Стрільця".

Д-р Е. Завадський! Ґенчику! Дай мені знати, де всі наші. Чи маєш які вісти зі Львова з серпня? Я в команді 6 піх. полка, полевий поштовий пост ч. 6. - „Тось".

Гука Остапа, значкового при Команді Корпуса СС. пошукує брат Іван, при уповноваженім Диктатором внутр. справ, Камінець, Пр. Шевченка 37.

Хор. Лука Сич V. Бриґада пол. пост ч. 37 пошукує брата Павла котрий в маю 1919 був при 24 коломийськім куріни.

Хор. Вець Василь пошукує Петра Козака з ІІ. корпуса. Адреса: V. бриґада. Пол. пост 57.

Михайла Крису або знакомих прошу подати його адресу. Кирило Криса, господарська сотня, пор. Любий, Берхівці к. Проскурова ст. Скибно.

Хто знає де находиться хор. Гал. Армії Роман Букоємський зволить повідомити Мирона Букоємського, Йодно-Предтеченський пер. у о Копержинського.

Бул. Сенишин Стефан з Лопушної (Галичина) пошукує брата Михайла, який служив при Гал. полку Стрільців, зволить ласкаво подати адресу до ред. „Стрільця", до ІІ. Бр. ІІІ. гал. Корпуса.

Ромко, пиши: Свищук художеник в Міністерстві освіти.

Хтоби знайшов мої документи на імя Домініка Завацького, прошу повернути за винагородженням до редакції „Стрільця".

Хто знавби, де находиться віст. Зенон Ляшевич (давнійше в групі отам. Ляєра) зволить донести чет. УСС. Кипріян Володимир, Бриґада УСС, полева почта ч. 74.

Пошукую брата хор. Григорія Лихолата (послідна його адреса НКГА). Теодор Лихолат. Армейський вишкіл.


Редагує Комітет. З друкарні Б. Вайнбавма, черенками „Стрільця".