З Угорської України

З кінцем мая сего року видало чеське правительство проєкт автономії Угорської України, що зістав прийнятий, проголошений і введений в життя в серпні с. р.

Генерал Енок передав ново іменованому губернаторови Уг. Укр. Д-рови Брейхови (Чех) управу цілої адміністрації. Др. Брейх прибрав собі як секретаря п. Достара (Чеха, ряного москвофіла). Вже перед установою цивільної адміністрації в осередку угорської України місті Ужгороді появились емісарії галицько-москвофільської партії, а іменно Гагатко, Вислоцький, Добрянський, буковинець Ілярій Цурканович, Др. Ничай і инші. В Кошицях і Ужгороді появились москвофільські часописи „Русскій Голос" і „Русская Земля". Напрям тих газеток цілковито ідентичний із знаними нам галицькими москвофільськими часописами. („Прикарпатская Русь", „Галичанин" і ин.). Між народом ті газети не найшли відгомону, хиба о стільки, о скільки ті газетки для аґітаційних цілей стоять на становищі загального славянськім. Названі люди займалися рівнож слідженням всіх тих Українців, що в наслідок подій на Галичині опинились на Угорській Україні.

Ужгородські Василіяни, між котрими є деякі Українцям прихильні, під напором тих відносин притихли, а їх проводир о. Антоній Волошин котрий свого часу у Відни пертрактував в справі прилучення Угорської України до Галицької, в депутації до президента Масарика, що просила о опіку над угорськими Українцями, назвав угорських Українців „русскими" такими, як ті в Московщині. Відповідь Масарика була для тих панів зимними тушом, бо унімнув їх, щоби працювали для свого, а не чужого народу і старались о те, щоб ті члени депутації мали право говорити в імени свого народу.

В наслідок політичних подій Чеське Правительство змінило засадничо свою політику на Угорській Україні. Масарик заявив півофіціяльно, що чеське правительство є свідоме того, що Угорська Україна не остане довго в звязи з Чехо-Словаччиною а противно прилучиться до Соборної України. Значить, Масарик є певний того, що самостійність України буде визнана, інакше бувби ужив слова „Россія". В наслідок сего політичного переконання, Масарик дав офіціяльний наказ припинити на Угорській Україні всяку москвофільську роботу, а попирати всіма силами українську пропаганду. Чеське правительство згодилося на сталого делєґата при Головній К-ді для Словаччини і Угорської України в Кошицях, і там від кількох неділь є нашим репрезентантом наддніпрянський сот. Леонід Гарнішевський, котрий, як я пересвідчився наочно, має дуже тісні і приязні зносини з місцевими чеськими властями.

Крім того українське посольство в Празі, вислало для провірення відносин на Угорській Україні свого урядовця п. Кочковського, з котрим я обговорив в Мункачи плян його роботи.

Чеське правительство в дальшій консеквенції визначило на місце губ. Д-ра Брейха губернатором Угро-русина Д-ра Жатковича, а його секретарем знатного Українця Д-ра Стрипського, котрі мають перебрати урядування дня 5 жовтня. Чеське правительство перебрало також на свою службу на Угорській Україні всіх укр. залізничників, які в Мункачи сиділи без праці на евакуації, а яким помимо того виплачувало повну платню.

В моїй першій поїздці по Угорській Україні з Д-ром Евгеном Левицьким в перших днях червня с. р. ми навязали зносини з Угор. Укр. в ціли ширшої української пропаганди. А при другій моїй поїздці я обговорював так із сот. Гарнішевським і з урядов. пражського посольства Бочковським, угор. Укр. куратом Саком, о. Устіяновичем, віце-жупаном Стрипським (братом Д-ра Стрипського), о. ректором Такіаном і ин. плянову роботу національну на угор. Україні, до чого безумовно потрібна є висилка гал. і бук. укр. народних учителів, професорів і урядовців всяких дикастерій, котрим є там забезпечений матеріяльний добробут і будучність їх родин.

Крім того треба заложити негайно в Ужгороді укр. часопись, до чого потрібний редакційний персонал й гроші. Вкінці требаби при укр. делєґаті в Кошицях устроїти відповідне бюро пропаганди з відповідними людьми.

„Руська Рада" політ. Т-во в Ужгороді і „Угорська Рада" в Мункачи вислала наддніпр. старшину Підгорного до укр. посольства в Празі в ціли навязання тіснійших зносин бо народ (селяни) на Угор. Україні без виїмку стоїть на становиску прилучення до України, тільки жде проводу і помочи від нашої інтелігенції.

Д-р Кравчук.

(Від. Ред.: Так поводяться розумні чеські політики. Не підлягає сумніву, що цю допомогу, яку Чехи дають одному з найбільш опущених шматків української землі, треба навіки запамятати. Це звяже нас дійсним союзом з нашими чеськими братами).


Нові видання

Бібліотечка „Стрільця" ч. 8. Про українські повстання, М. Ірчан. Махно і Махнівці. Камінець, 1919. Ст. 32. 16°. Ц. 10 гр. (Виривок з цієї книжечки печатаний був недавно в „Стрільці". В книжечці є відповідь „Роб. газ." на її напад на повстанців групи Махна.). Мимоходом звертаємо увагу на це, що видавничий рух на теріторії України, занятій українськими військами, дуже малий: найбільша видавнича фірма - це наш малий „Стрілець", який не маючи фондів і не могучи їх одержати (хоч міліони розкидаються біг зна куди і на що) - не може помістити й малої частинки інтересних писань, які зібрав або кождої хвилі може зібрати. Мимо всіх трудностей дає „Стр.", що тижня більше чим одну книжечку для укр. війська і невдовзі видасть значну бібліотечку, яка освітить всякі питання.