Хроніка

§ Всіх галицьких і буковинських Українців з Камінця й околиці, котрі мають в своїх серцях хоч троха любови і вдячности до своїх героїв, проситься зявитися на Засновуючі Збори „Галицько-Буковинського Українського Червоного Хреста", філії Укр. Червоного Хреста, в суботу дня 11-го с. м. о 2-й год. по пол. в салі театру на проспекті Т. Шевченка.

§ Не забудьте 1 листопада! Дня 1 листопада мине рік від дня, коли Галицькі Українці підняли синьо-жовтий стяг над столицею Льва. Хоч як ми тепер далеко від Львова, не можна забувати того торжества. Скромно треба його відсвяткувати, пояснюючи народови й війську значіння боротьби за свободу, без якої людина не має людського достоїнства.

§ Галицьке міністерство скасувала Директорія на знак, що признає права Диктатури як уряду Галичини.

§ З життя УСС. Тихо без гомону ведеться солідна праця УСС& на запіллю. Старшинський курс веде сот. Богд. Білинкевич. Викладають: Теоретичну картографію сот. Др. В. Геринович (2. год. в тиждень доїзджає з Камінця). Практичну карт. сот. Кренжаловський, тактику с. Білинкевич, збройню сот. Мельник, полеву службу сот. Краснопера. Практичну науку ведуть чет. Мандзій, Мінів і Федаків. Старшин на курсі 60 (тут є Галичане і Придніпрянці).

Курси підстаршин веде чет. Сеньків. Підстаршин 150.

Кружок народної освіти веде сот. Кренжаловський. Книжок було: фахов. книж. і карт. 105. белєтр. 120. Відчитів 20. Уряджувано збори і відчити для цивільного населення. Є кружок письменничий, де працює цілий гурт над підручн. фахов, під пров. чет. Кавецького і д-ра Кічури. Військовий дух і ідейність пробиваються на кождім кроці. Лиш тут переважно голі і босі. Сюди вартаб було спровадити панів від Антанти і поспитати, чи втяли би таку штуку. Корисне поведення УСС до див. населення зєднало їм симпатію. Їх вважають за своїх. Кружок Нар. освіти має готовий плян такої праці в околиці і зачне її, як лише скінчаться полеві роботи.

§ Ангел у Камінці. „Україна" доносить, що от. повстанців Ангел живе і находиться у Камінці в шпиталі, хорий на тиф.

§ Історія українських повстань. УТА оповіщує, що осаул і шеф штабу от. Ангела пишуть історію укр. повстань. Це дуже відрадна вістка. Нарешті довідаємося: 1) Де і які були групи укр. повстанців, 2) хто їх орґанізував і хто провадив, 3) який операційний терен займала кожда з тих груп (губернії й повіти), 4) які мали битви, де і коли і як ті битви скінчилися (кілько ранених і полонених), 5) коли і з яким успіхом лучилися поодинокі групи, 6) як прохарчовувалися і т. д. Притім матимемо певно також життєписі й характеристики поодиноких вождів та їх національного й державного світогляду. Така історія малаб дійсно велике значіння.

§ Галичани на Кубані. Український київський щоденник „Промінь" з 1. Х. повідомляє: через Крим прибула до Катеринодару група Галичан, щоб установити звязки з Кубанським Урядом і Кубанською Радою.

§ В польських таборах у Берестю кінчиться вимирання тисячів Галичан, катованих Ляхами. Наочні свідки, між ними й чужинці, оповідають про це річі, від яких волосся дубом стає і рука здрігається перед описом їх. Такого не було ще ні в Европі, ні в Азії. Звертаємо на це увагу тутешніх Поляків, яким легко ствердити правдивість цих вісток і запобігти тому, щоб те саме сталося в кількох инших польських таборах. Коли вони взагалі хочуть на будуче мати право мешкання на землях українського народу.

§ Дрібні вісти. Пишуть нам: В звязку з наступом Денікіна оден з його генералів виїхав у Бесарабію, щоб там підняти повстання проти Румунії.

Делєґація чехо-словацького правительства їде до Берліна, щоби підготовити привернення торговельних зносин з Німеччиною.


Більшовицька соціялізація

В журналі „Економіст" з 9. VIII. 1919 професор А. А. пише на основі офіціяльних більшовицьких документів: Від коли держава стала одиноким хазяїном, число урядовців зросло страшенно, нпр. оден „Центротекстиль" мав в 1918 р. 6000 урядовців! Він одержав субвенцію на оден міліярд і 348 міліонів карб., а товару випродукував всего за 143 міл. руб.! Таке саме з'явище і в 6 инших „центрах". Число празничних днів росте скоро. Коли в р. 1917 виносило воно 12%, та в р. 1918 зросло вже до 39%! Це наслідки вічних мітінгів і засідань в робочий час. В парі з цим іде упадок продукційности праці. Нпр. в копальнях угля пересічний робітник добував в місяць 1916 р. - 914 пудів угля, 1917 - 448, а в 1918 - 240 пудів! Таке скрізь. Нпр. в управі залізних доріг дефіцит виносить 4 міліярди (при 5 міліярдовім бюджеті!). Результат: повна дезорганізація всіх підприємств. Те, що тепер діється в Росії - це не диктатура пролєтаріята, але диктатура над пролєтаріятом купки комуністів. (Інтересно, що досі ні оден очевидець, хоч багато їх було в совітській Росії, не представив в европ. пресі дійсного стану справи. - Ред. „Стр".).


Шедевром мемуарної літератури булиб мемуари молоденьких людей, (нпр. ґімназистів), відповідно кермовані старшими. В редакції „Стрільця" такі автори все одержать щиру пораду що і як писати.