Оперативний звіт

Штабу Головного Отамана

з дня 7. жовтня 1919.

На правім крилі нашого добровольчого фронту розвиваються важкі бої. На иншім фронті веде ворог невпинно розвідочну діяльність.

На більшовицькім фронті нічого нового.

з дня 8. жовтня 1919.

Добровольчий фронт: Ворог перейшов, як се можна було надіятися, до загального наступу на наш фронт між Дністром та залізничним вузлом Христинівка. Мимо зусиль не вспів осягнути ніякого, гідного уваги, успіху. Тільки на деяких місцях боєвого фронту цофнулися наші наперед висунені, забезпечаючі відділи, до головної лінії опору.

Більшовицький фронт: спокій.

За Ґен. квартирмайстра Долєжаль, підполк.


Телєґрами

Протест Канадийських Українців

„Вперед" звідомляє з Парижа, що президент міністрів Канади віднісся до Льойд Джорджа з такою нотою: Пів-міліона бувших австрійських і російських Українців в Канаді, які в великім числі боролися в канадійській армії, протестує проти польського посягання на українські области Галичини, а я зі свого боку підтримую їх слушні домагання здобути горожанську свободу.

Бої під Київом

Козятин, 6. Х. Коло Київа в районі р. Ірпеня бої продовжуються. Добровольці в цьому районі атаковані 365 і 397 полками червоноармейців.

Прорив і так буде!

УПБ. Москва, 7. Х. (радіо). В письмі до польського головно-командуючого просить Денікін спільно виступити проти совіт. Росії. Денікін пише. „В противнім випадку грозить зі сторони совітських військ поважний прорив розтягненого південного фронту".

УПБ. Навен, 6. Х. (радіо). „Газета Поранна" доносить, що ізза сильних більшовицьких нападів положення армії Денікіна дуже поважне. Денікін концентрує великі сили біля Київа для рішучого бою.

Польща проти більшовиків

УПБ. Москва, 7. Х. (радіо). В розмові з парижським кореспондентом газ. „Дейлі Нюс" Падеревський заявив, що на його запит до союзників, чи бажають вони, щоби Польща заключила мир з більшовиками, дали йому зрозуміти, що антанта бажає, щоби Польща продовжила війну з совітською Росією. Падеревський додав, що виповнить бажання антанти.

Більшовики продкладають мир

УПБ. Москва, 2. Х. (радіо). Відбулося засідання фракцій фінського сойму для обговорення мирової пропозиції російського сов. правительства. Виступали з виясненнями міністер-премєр і міністер закорд. спр. Соц. демократи домагалися негайного скликання сойму для обговорення предложення совіт. Росії.

Польська справедливість

УПБ. Навен, 28. 9. (радіо). Польський полевий суд в Познані засудив жінку останнього німецького правительственного радника Др. Кірхштайна на 4 роки тюрми, бо вона при своїм видаленню з Познані хотіла взяти з собою збрую свого сина, що згинув як ляйтнант від летунів.

Боротьба Чорногорців з Сербами

УПБ. Навен, 5. Х. (радіо). По відомостям зі Загребу в Чорногорі від кількох тижнів йде безперериний бій з сербськими окупаційними військами. (Як відомо, Серби й Чорногорці це оден народ. Війна повстала ізза насильного переводження злуки. - Ред.).

Як молотити пусту солому

УПБ. Навен, 29. ІХ. (радіо). 30. вересня відбулася в Гаазі міжнародня конференція для обговорення способів, при помочи яких можнаби найкраще зблизити до себе народи. Як заступники Німеччини брали участь проф. Адольф Дайнзен, проф. Ріхтер, др Шпікер і др. Зігісмунд Шульц.

Наука

УПБ. Навен, 2. Х. (радіо). Відомий учений Вільгельм Вунд скінчив останній том свого 10-томового твору „Психольогія народів". Цей том має наголовок „Культура та історія". (Чи у нас працює хто над наукою? - Ред.).


Оповістки

Редакції військового тиждневика „Прапор України" негайно потрібні: досвідчений секретар редакції, експедітор, канцеляристи та курієри. Умови особисто у редактора з 11-1 год. щоденно в Культ.-освітному відділі, вул. Т. Шевченка 2, буд. Духовної Семінарії.

Есперантські книжки і русько- (або польсько-) есперантський слівник куплю. В. Бобинський. Ред. „Стрільця".

Листи до відобрання в редакції „Стрільця": Е. П. Дзюба, (б. пор. 80. п. п.), В. Кундівна (4), Вп. Ратичі, Інж. С. Заячківський.

Стронський Мариян, відозвись Яців Степан, пор. К-да Етапу ІІІ, Гал. Корп. в Деражни.

Нагірний Михайло. Де ти? Дай о собі вістку і адрес в „Стрільци", брат Стефан.

Хтоби знав, де тепер находиться Іван Дурбак, з Теребовлі (був при залізн. загоні сот. Сіяка), зволить повідомити хор. Зенона Кулицького - Диктатура.

Хто знає, де находиться хор. Гал. Армії Роман Букоємський зволить повідомити Мирона Букоємського, Йоано-Предтеченський пер. у о. Копержинського.


Редагує комітет. З друкарні Б. Вайнбавма, черенками „Стрільця".