Звідомлення укр. ґенерального штабу

Офіціяльне повідомлення з 28. марта. 1919.

В районі Сокаль, Белз, Рава Руська без змін.

Під особистим проводом корпусного коменданта от. Микитки, котрий нині, як вже в богатьох критичних хвилях, станув там на чолі військ, відкинули наші хоробрі частини по цілодневнім завзятім бою ворога із Вишенки малої і великої та полонили при сьому одну старшину і 63 стрільців, один скоростріл з великим засобом муніції та одну полеву кухню. Переслідуючи ворога, заняли наші частини Тростянець і Курники.

На прочих фронтах без змін.

Офіціяльне повідомлення з дня 29. марта.

На відтинку Сокаль без зміни. На відтинку Рава Руська Поляки повели сильний наступ вісьмома сотнями на Маґерів. Наступ легко відперто причім полонено 1 офіцера, 12 стрільців та взято 1 скоростріл. Поляки оставили 25 вбитих. Около Львова відперто наступ Поляків на Борки Янівські. Сильну польську стежу, котра вела розвідку в районі Грушатин прогнано. На прочих фронтах спокій.

Офіціяльне повідомлення з дня 30. марта.

Положення без змін.


Начальник Штабу Гал. Армії

Звідомлення Гол. Команди укр. військ з дня 30. марта.

Сегодня після довгих, упертих і жорстоких боїв з ворогами нашої державности - большевиками - наші війська заняли Бердичів, не дивлячись на це, що ворог перекинув в цей район 4 свіжі полки в підмогу. Численні наступи ворога відбиті. Наше військо успішно проводжує наступлення на Київ. Радий це подати Вам, що в цій операції діяльну участь приймали сини Галицької землі - отаман Коновалець і Бецький, перший з підлеглими йому січовиками - а другий з залізничниками; як братя бються вони за ідею й панування Соборної Укр. Нар. Республіки.

Головний Отаман: Петлюра.