Ударно вивершити хлібозаготівлі

Петровський Г. І.

З промови на зборах старобільського партійного активу 31-ХІІ-32 р.

Тепер основне завдання на селі - закінчити хлібозаготівлі і швидше переходити до інших основних сільсько-господарських кампаній.

Ми зібралися напередодні нового 1933 року. І за старих часів, у запіллі, ми збиралися, щоб оцінити минулий рік і на основі критики і самокритики накреслювали політичні перспективи і конкретні пляни клясової боротьби та організації пролетаріяту проти капіталізму і царату. Тепер же робітнича кляса є господар цілої держави. Значення минулого 1932 року, яким закінчується наша перша п'ятирічка, - величезне. Цими днями у «Правде» надруковано підсумки нашої роботи за 1932 рік і досягнення за всю п'ятирічку. Кожен з вас, комуністів Старобільщини, стежить за цим, читає, і тому ви знаєте ті величезні світові будівництва, які у нас на Україні закінчили і найближчим часом закінчують, як от Макіївський завод, Краммашбуд і інші. Мене познайомили з цілим рядом робітників, що керують цими величезними світовими роботами, що набули величезний досвід на наших будівництвах і, насамперед, на Дніпробуді. Я знайомився також з цілим рядом нових кадрів інженерів і техніків.

І ось ці робітники і техніки в дружньому єднанні будують соціялістичну промисловість, величезні залізобетонні спорудження цехів, що вміщують 5 або 7 тисяч робітників, встановлюють величезніші молоти, величезної сили преси і в той же час встановлюють верстати для оброблення найточніших деталів для найскладніших машин. Будують нові залізниці. Ось і у вас тут Старобільське проходить одна з них (Москва - Донбас).

У вугіллі, в металі, в машинобудівництві - ми маємо великі досягнення, про них говориться щодня в пресі. Проте, програму видобутку вугілля цілком ще не виконується. Через це затримується топлення металю, це й собі затримує вироблення машин і особливо тракторів, які тепер так потрібні для колгоспного господарства. Ми маємо нові пролетарські радянські кадри, перейняті героїчним настроєм. Проте, нам доведеться ще багато попрацювати, щоб мати продукцію дешеву і кращу.

Коли ми говоримо про наші досягнення у виконанні промфінплянів, то ми робимо для того, щоб забезпечити успішне виконання завдань соціялістичного будівництва. Ми не приховуємо наших прогалин і хиб, але досягнення у нас величезні. Навіть вороги наші змушені багато в чому визнати величезні досягнення соціялістичного будівництва. Ми, будівники соціялізму, від завтрішнього дня нового року своє будівництво, як у промисловості так і в сільському господарстві, повинні піднести ще на вищі темпи ніж досі і виконувати другу п'ятирічку організації безклясового суспільства і вищої в світі соціялістичної культури.

Для цього треба обов'язково виконувати державні завдання, насамперед, звісно, треба закінчити хлібозаготівлі, їх треба якомога швидше закінчити, бо настає вже пора, коли треба дбати про наступний господарський рік. На Старобільщині, як і в довколишніх районах, на жаль, хлібозаготівлі дуже відстають: вони відстали через слабе наше партійне й радянське керування як селами, так і колгоспами. З самого початку хлібозаготівель клясовий ворог - куркуль і підкуркульник зробили все, щоб зірвати хлібозаготівлі. Велику кількість хліба розтягнено, розкрадено. На нараді секретарів РНК в області на початку листопада багато представників місць приїжджали й говорили, що хлібозаготівлі вже далі не можуть посуватися. Цим настроям було дано рішучу відсіч і після цього чимало колгоспів та сіл так посунули хлібозаготівлі, що закінчили цілком і чимало з них тепер закінчують.

У вашому районі ще багато таких сіл і колгоспів, що ганебно відстають у хлібозаготівлях. Цим вноситься величезні перебої в господарське життя всієї країни, і ось я, будучи на селах, перевіряючи роботу сільрад, колгоспів, радгоспів, роботу КНС, мушу прямо сказати: рідко де знайдеться сільрада, яка стоїть на височині свого покликання, надто в частині боротьби за хлібозаготівлі. У багатьох випадках районного керівництва на селі, в колгоспі не почувається зовсім або недостатнє, а там дуже й дуже потрібне тверде керування.

Був я у кілької сільрадах і колгоспах де господарювання організовано як слід і де почувається справжнє керування в роботі від парторганізацій.

Це село «Маяк» у Слов'янському районі, село Іванівка Волновахського району, село Хороше Кадіївського району. Ці села і колгоспи тим визначні, що в них високо розвинена політична свідомість і розуміння не тільки своїх колгоспних, а й загально-державних завдань. Тут колгоспи і одноосібники виконали плян хлібозаготівель, виконали всі контрактаційні зобов'язання і б'ються за підвищення врожайности, за кращі показники в своєму господарстві. У них іде величезне колгоспне будівництво, наприклад, Хорошанський колгосп збудував 4 чудові корівники та волівники і посередині величезні сильосні башти, стайні теж зразково поставлено, так само і свинарники. Крім усього цього, майже кожна колгоспна сім'я має в себе корову, свиню і багато іншого, потрібного в особистому господарстві; налагоджено електричне освітлення. Ці села є зразкові: і показують можливості колгоспного господарства за вмілого керування та дружньої роботи колгоспників.

По інших селах мені доводилось зустрічати такі колгоспи, де вплив куркульні настільки великий, що вони не тільки хлібозаготівель не виконують, ховають хліб, розбазарюють, крадуть, але через найшкідливіший вплив і все господарство перебуває в надзвичайно поганому стані. Це тому, що немає твердого керування від партійних організацій, сільрад, КНС, колгоспного активу не зорганізували, а все це впирається в погане районне керівництво.

У Шульгинській сільраді, голова артілі ім. Леніна підпав під вплив куркульні і сховав понад 100 центн. пшениці, прикривши її послідом. Коли це виявилося, то належної оцінки цьому явищу досі ніхто не дає, а справа тягнеться більш як місяць.

Мені про це в сільраді ніхто не сказав, я дізнався про це зовсім другою стороною. Виявляється, що про цю справу і в районі не знають. Куди ж дивляться уповноважені районів? Я питаю. Так далі, товариші, керувати сільрадою і зміцнювати будівництво колгоспів не можна.

Коли я критикував партійні організації в промислових районах за недостатнє керування сільським господарством, то там може бути ще відмовка, що керування промисловістю відвертає парторганізації від села, (хоч це і не поважна причина), а у вас тут на Старобільщині та довколишніх районах головна увага повинна бути зосереджена на колгоспі і радгоспі, а ви так дуже відстаєте в цій справі. Я пробував перебрати ваші сільради й колгоспи і порівняти їх з артіллю «Оборона Бідноти» Хорошанської сільради; в них 152 господарства, землі 1210 га. Вони виконали плян хлібозаготівель до роковин Жовтневої революції, у них хороші городи. Виконавши хлібозаготівлю і контрактацію вони ще й на колгоспному базарі зуміли виручити 212 тис. крб. У них 400 корів. Чи є у вас така сільрада або колгосп? Ні. Таких мало. Волячі темпи розвивають у вас у колгоспах. Не розгорнута колгоспна торгівля і взагалі немає того бойового більшовицького напруження, яке потрібне для перемоги над куркулем та для зміцнення колгоспного господарства на селі. Так само, як зразок, можна навести артіль «Оборона Бідноти», вона не тільки все виконала за пляном і за контрактацією, вона дала багато товарів для колгоспників і сама має деяку користь. Ось це діло.

Правда, і у вас на Старобільщині є 8 сільрад, які вже виконали плян хлібозаготівель, 5 сільрад виконали більше 90%, 5 сільрад - більше 80%.

Але є у вас такі артілі як ім. Шевченка, що здала 0,92 центн. з га і на цьому заспокоїлася. Словом 80,5% виконання хлібозаготівель на Старобільщині та довколишніх районах - це не личить вам, товариші. Ви повинні йти, як сільсько-господарські райони попереду інших районів у виконанні хлібозаготівель. Ви знаєте, що хліб потрібен для держави, щоб успішно розгортати соціялістичне будівництво. Хліб потрібен для робітників, для Червоної армії, хліб не йде на куркуля, на якихось інших паразитів і дуже економно витрачається. Це повинні всі знати і коли треба виконати плян хлібозаготівлі, так це потрібно для найважливіших цілей соціялістичного будівництва та зміцнення колгоспів. Ви повинні на основі цього розвинути широку самодіяльність колгоспників, піднести вище дисципліну, накреслити пляни робіт, перспективи господарського розвитку, добрати кращі правління колгоспів, бриґад, стежити за МТС, туди треба добрати найкращих працівників. Уже тут утворився чималий командний актив для справи соціялістичного будівництва на селі, але районні партійні і радянські організації, на жаль, повільно й повільно засвоюють справу, слабо керують і не провадять великої широкої політичної роботи, на основі якої треба розвинути самодіяльність колгоспних мас, ентузіязм для соціялістичного будівництва на селі.

Товариші, за дві години почнеться новий рік. Ми повинні з вами, щоб там не було, такі темпи держати, щоб ще раз всьому … ворогів внутрішніх і світових показати на що здатен пролетар та колгоспник під проводом комуністичної партії в справі боротьби за соціялізм, за світову революцію.