Викрити маневри клясового ворога, пильно охороняти насінні фонди

Клясовий ворог на ділянці засипання насінних фондів чинить шалений опір, намагається розкрасти насіння, використати на потреби харчування, утаїти та розбазарити його.

Про це свідчить ряд фактів: у с. Дем'янцях (Переяславський р-н) куркульська зграя, що засіла в колгоспі, приховала 800 ц. колгоспного збіжжя, в основному засівний матеріял. До викриття цих злочинних дій управа колгоспу запевняла, що немає хліба, а голова колгоспу Козій А. просто заявив, що для засіву вони чекають насіння від держави.

Аналогічний факт в с. М. Караталі, де знайдено прихованого насіння 80 ц. Голова управи - відвертий клясовий ворог - Ярмоленко приховав посівне насіння в окремій коморі, про яку тільки він один знав.

У с. Підворках управа колгоспу «Нове життя» пішла ще далі. Вона перемолола посівний ячмінь на борошно, а посівне просо переробила на пшоно й цим самим створила такий стан, коли колгосп не має нині що сіяти.

Все це діялося на очах партосередків та сільради, які загубили клясову пильність, не розгледіли ворога, довірилися йому. Так само не розгледіла маневрів ворога й Переяславська МТС в районі діяльности якої все це діється. По колгоспах МТС на 5-ІІ-33 р. зібрано насіння зернових тільки на 21%, технічних культур на 14,6% та картоплі 5,8%.

МТС не сперлася у збиранні насіння на колгоспний актив, не організувала разом з ним і чесними колгоспниками найнещаднішої відсічі куркулеві. Оперативного керівництва від дирекції МТС збиранням насіння немає. Крім директив та безпорадної паперової писанини МТС не спромоглася нічого зробити у напрямку успішного готування до сівби.

Наведені вище факти свідчать, що в районі не організовано пильної охорони насіння, з чого й користається клясовий ворог та шкідник.

П. Терещенко.


Райони Одеської области, що першими починають сівбу, виключно незадовільно провадять боротьбу за насіння

Найбільше відстають південні райони

ОДЕСА. (Власкор). Область повинна засипати понад мільйон центнерів насіння. Найбільше треба зібрати ячменю та ярої пшениці. Проте, стан з збиранням насінфондів катастрофічний. На 5 лютого плян виконано лише на 13%, при чому плян збирання ярої пшениці тільки на 4%.

В області ще міцно животіють демобілізаційні настрої, що лишилися від хлібозаготівель. Особливо поширені тенденції на вичікування допомоги від держави. У переважній більшості районів навколо збирання насіння ще не створено бойової мобілізованости. Це овобливо помітно у південних районах, що перші починають сівбу. У Хорлівському, Цюрупинському, Херсонському, Скадовському, Калініндорфському і Голопристанському районах плян збирання насіння виконали тільки на 15-30%. Снігурівський район, який ганебно провалив хлібозаготівлі, плян збирання насіння виконав тільки на 2%. Сподівання на допомогу від держави особливо поширені в цих районах.

Південні райони, які через три декади повинні почати сівбу, не виконали основної умови вчасного початку сівби, - не створили насінфондів. Тут ще досі закликають до організованости, ухвалюють силу постанов і не підкріплюють їх конкретним більшовицьким ділом. У Харківському районі зліт колгоспників, що відбувся 12 січня, зобов'язався засипати насіння до 1 лютого, а 5 лютого район плян збирання насіння виконав тільки на 55%. У Цюрупинському районі переглядають плян збору насіння, щоб зменшити засівну площу зернових культур і цим самим звільнити себе від роботи коло мобілізації насіння на ранніх зернових. Червонопрапорська сільрада, Голопристанського району з 450 ц. ячменю зібрала лише 1 ц. Зате перевищено пляни збору проса і кукурудзи.

У районах, опрацьовуючи постанови ЦК ВКП(б) з 24 січня, не роблять відразу з неї більшовицьких висновків. Районні зльоти підготовну роботу до всесоюзного з'їзду колгоспників-ударників у районах области не пов'язали з розгортанням змагання між колгоспами на найшвидше збирання насінфондів.


Запорізький МПК погано бореться за виконання свого зобов'язання

Пленум Запорізького МПК усяв на себе зобов'язання до 20 лютого повністю виконати плян збирання насіння для весняної сівби. Проте, доводиться відзначити, що це зобов'язання не підкріплено більшовицьким ділом. На 5 лютого плян засипки насіння район виконав тільки на 14,3%. Куркульський саботаж засипання насіння не зламано. Партосередки, сільради не розгорнули масової політичної роботи по засипці насінфондів. В ряді сільрад (М. Катеринівка, Балабіно, Кушугум, Мокра) місцеві працівники вдаються до такого маневру - відряджують уповноважених по насіння до різних районів. Мета цього куркульського маневру цілком ясна - відвернути увагу колгоспних мас від боротьби за мобілізацію насіння, не використовувати місцеві ресурси, не провадити боротьби за вилучення незаконно розданого й розкраденого хліба.

Парторганізація Запоріжжя ще надто недостатньо мобілізована на боротьбу за насінні фонди. Майже всі працівники міськпаркому, міськ КК, міськради і МК ЛКСМУ сидять у місті, ухвалюючи непогані резолюції, але конкретного, повсякденного керівництва і допомоги низовим сільським організаціям боротися за створення насінних фондів не організували. Ряд уповноважених МПК і міськради (Бершадський, Зубок, Авраменко) відсиджуються в місті, замість того, щоб бути на селі, в колгоспі, бриґаді і там організовувати боротьбу за насіння.

Запорізький МПК покищо погано бореться за виконання свого ж власного зобов'язання - створити насінфонди до 20 лютого.

Д. Запорізький.