Воєнна атмосфера

І відгук резолюцій УНДО у Варшаві.
(від власного кореспондента).
Варшава, 28 серпня. 

Не легко сьогодні – з пресового погляду – здати точний звіт з ходу подій, що мов велика драма розгорілися в Европі. Тяжко зловити тепер якийсь статичний момент у лявіному темпі щораз то нових політичних ситуацій. Минули ті дні, коли можна було собі займати час читанням ріжних льоґічних та безглуздих плянів розвязки політичного конфлікту. Ще й сьогодні, правда, має дехто надію на мир. Але льоґіка щось інше. Льоґіка і темпо подій диктують війну. До війни готовляться оба фронти. Війна може бути вже завтра.
Від пятьох днів бачимо, як політичний термометер Варшави підноситься до найвищих ступнів, то хвилинами злегка спадає. Пять днів немов пять ріжних епох. Перемінилися люди, змінилися обставини.
Само заключення німецько-совітського пакту Варшави надто не заскочило. Переміна настроїв та перебудови дотеперішньої мирної структури життя на воєнну відбулась у Варшаві в минулий четвер майже світанком. Опісля настали два спокійні оптимістичні дні, пятниця та субота. А вчорашня неділя не належала до таких, що закінчують ряд робучих днів тижня. Вчорашня неділя належала до таких, що відкривають тиждень велитенських подій і знаменних постанов.
Світове напруження висловилося вчора у ненотованому дотепер числі політичних, дипльоматичних та військових нарад. Редакційні телєґрами сиґналізували лише сам факт тих усіх нарад. Тиждень, що його сьогодні зачинаємо, житиме їхнім змістом. З великим напруженням слідкували у Варшаві за ходом політичної діяльности у Льондоні. Брак точних вісток на тему німецьких пропозицій, привезених Гендерсоном та ляконічний комунікат про засідання бритійського кабінету підсилювали атмосферу здогадів. Очевидно, годі нам суперничати з телєґрафом та радієм. Одначе на підставі телєфонічної вістки, що ми її дістали в одної виленської редакції, яка має свого власного, дуже добре поінформованого кореспондента в Льондоні, можемо сказати, що Гендерсон передасть Гітлєрові анґлійську пропозицію відложити речинець полагоди конфлікту на пів року, що дало б змогу розвинути широку мирну акцію. Як прийме цього роду пропозиції німецький канцлєр?
На нашу думку – неґативно. Всі знаки на землі та на небі вказують, що доля війни в Берліні вирішена. Можна було зрештою не мати щодо цього ніяких сумнівів ще в мин. пятницю, коли стало відомо, що всі німецькі громадяни на тихий приказ своєї амбасади, де залишилося лише 4-ох урядовців на чолі з радником фон Вілішом, залишивши навіть речі, чимшвидше покинули межі Польщі.
І тому нічого дивного, що Варшава чискоріше перемінюється в оборонний протилетунський табор. На місці розкішних скверів і квітників зявилися глибокі охоронні рови. За останні два дні викопали їх 130. Копають власновільно міністри, артисти, робітники і діти. З виданого у цій справі комунікату видно, що пляни тої акції до виказу потрібних при роботі людей виключно дуже точно виготовили ще місяць тому.
Уряд ґен. Складковського, що завжди волів бути виконавцем ніж політичним ініціятором, твердою рукою ліквідує спроби спекуляції на цінах та продуктах. Позабивані дошками вітрини крамниць спекулянтів прикрашено артистично виконаними остережливими написами… Костели повні народу. Тон преси, яка часами забавлялася в надто наївні протинімецькі інформації в роді „Нема масла”, „Гітлєр недужий” і т. і. – стає щораз поважніший. Поляки відчувають, що за день-два-три може початися їхня свята війна, в якій наче під Термопілями вирішить доля їхнє державне: бути чи не бути.
*
Воєнна атмосфера, підміновувана щораз то новими серіями гострих кривавих інцидентів на кордонах, підкреслила вагу четвергових резолюцій Народнього Комітету УНДО. Прийняли їх у Варшаві позитивно. Кажучи так, маємо, зрозуміло, на гадці поважні політичні польські кола, а не брукові ґазети, що ще вчора частували нас ріжними епітетами, а нині пишуть як невинні мироносці.
Поважні політичні польські кола, і консервативні і соціялістично-демократичні та незалежні (про ОЗОН нема що говорити, бо ця партія не розпоряджає ніякою програмою, ані знанням української справи), добачують у резолюціях Народнього Комітету розумний, передуманий політичний крок, що не зменшивши відомих українських постулятів, створив для українців беспірний атут державно-політичного значіння.
Передовсім трапив польським колам до переконання спокійний реалізм українців. Видно це з голосів польської преси, як і видно було на приватній конференції польських діячів, журналістів і політиків, що відбулася в цій справі вчора. На згаданій конференції, як і в багатьох інших розмовах, з уст авторитетних польських політиків чули ми погляд, що заява Народнього Комітету не повинна минути без наслідків та що вона може, при відповідному підході обох сторін, стати вихідною точкою для нової доби в українсько-польських відносинах.
Велике вражіння викликала у Варшаві поява статті в офіціозі старшинських військових кол „Польска Збройна”. Її автор, той самий журналіст, що недавно спричинив своїм виступом велитенську дискусію на тему, яка повинна бути сучасна польська література, радісно стверджує, що українці нарешті тепер покинули свою наявно ґерманофільську орієнтацію та виявили свій державницький реалізм. Так поставлена справа викликує навіть у польських, добре зорієнтованих колах слушну заввагу, мовляв, не можна так грубо підходити до складних справ, тимбільше, що вина за сучасний стан українсько-польських взаємин у великій мірі спадає на українську політику тих кол, що їх репрезентує автор статті „Польські Збройної”.
Треба ще додати, що соціялістично-демократичні польські кола особливо підкреслюють той щасливий зворот українських резолюцій, що взиває до згідного співробітництва всі українські групи, добачуючи в ньому заповідь української консолідації не озонового, не механічного типу, яка уможливить польському громадянству розмови з усіма українськими колами.
Можна б на цю тему написати значно більше. Зберім усі польські голоси з нагоди резолюцій з 24 ц. м. в одно речення: Українська заява, навіть без окремого окреслення становища українського народу до Москви, чого тут сподівалися, знайшла повне зрозуміння всіх польських кол і може стати щасливим джерелом нового політичного укладу в ділянці українсько-польських відносин.

КТВ.