1930 рік, 1 березня

Вісті ВУЦВК, 1930 рік, 1 березня

Реорганізація селянського лісового господарства

Сторінка 1

Реконструкція сільського господарства, органічно зв’язана з соціяльним зрушенням села, відбилась і на селянському лісовому господарстві, визначивши нову еру в його короткій історії. Суцільні кооперування і колективізація своєчасно прийшли на допомогу селянському лісовому господарству, що за колишіх форм побудування розвивалося б у кращому випадку “черепашим” кроком.

З фронту соціялістичного будівництва

Робітники одностайно схвалюють випуск позики “П’ятирічка за чотири роки”

Широко розпочалася попередня передплата нової позики

Протести проти хрестового походу на СРСР закордоном

Сторінка 2

Американські газети радять не втручатися в церковну політику СРСР

ВІДЕНЬ, 22. Вчора група комсомольців і члени “спілки вільнодумців” улаштували перед будинком селянської спілки демонстрацію протесту проти римського папи та хрестового походу проти СРСР, що він його організовує. Демонстранти кидали каміння в приміщення спілки. Вони встигли сховатися до приходу поліції.

—–

Причини катастрофи на заводі ім. Петровського

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ, 25. Комісія під головуванням заступника НК РСІ СРСР т. Розенгольца, яка розслідує трагічний випадок на заводі ім. Петровського видала повідомлення, де між іншим зазначено, що трагічна загибель робітників сталася виключно через злочинну недбайливість і бездіяльність декого з технічного персоналу, які не вжили потрібних заходів техніки безпеки. Через цю недбайливість технічного персоналу легку покришку люка газової галереї не прикрили. У всій системі газопроводу немає попереджувальних сиґналів та таблиць.

“Спілка визволення України”

( З винувального висновку в справі “СВУ”)

ІV.

Позиції “СВУ” у питанні про терор

Питання про застосування індивідувального терору відносно відповідальних представників радянської влади і комуністичної партії не один раз спеціяльно обговорювались як центром ”СВУ”, так і окремими гуртками її, і зустріли цілковите співчуття і підтримку з боку членів організації.

Аналізуючи своє принципіяльне ставлення до терору, винувачений С. Єфремов свідчить:

Світова криза, що назріває, масове безробіття та страйкова боротьба

Сторінка 3

Резолюція поширеної президії Виконкому Комінтерну

Х пленум ВККІ, характеризуючи світовий економічний і політичний стан, підкреслив, що вирішальною рисою 3-го періоду післявоєнного розвитку капіталізму, є значне загострення основних внутрішніх і зовнішніх суперечностей імперіялізму, що виявляється тепер у прискоренніі темпу розхитування капіталістичної стабілізації, поглибленні і поширенні революційного піднесення світового робітничого руху, у назріванні анти-імперіялістичної революції в колоніяльних країнах.

Світова криза, що назріває, масове безробіття та страйкова боротьба

Сторінка 4

ІІ. Підсумки урядування партій 2-го Інтернаціоналу

6. Соціял-демократія в обстанові кризи, що фрозгортається, ще яскравіше виявляє свою ролю активного провідника політики контр-революційної буржуазії, що погіршує економічний стан робітничих мас і перетворює державний апарат на одверте знаряддя фашистської диктатури та готує нові імперіялістичні війни.

Основне завдання на сьогодні – організація праці в колгоспах

Сторінка 5

При складанні виробничих плянів – використати досвід старих колгоспів та максимально втягнути до цієї роботи аґрономічні сили!

Перші кроки

В Калинівському районі, Вінницької округи, на 20-ІІ було вже колективізовано 90% бідняцько-середняцьких господарств, не перейшли на колективні форми господарювання всього лише два села.

По селах Лубенщини

ЧОМУ ГИНЕ МІНЕРАЛЬНЕ УГНОЄННЯ?

Село Попівка (одно із районних сіл Лубенщини) має дуже цікаву історію. В давні часи цим селом, як і декількома околишніми, володів Матвій Іванович Муравйов-Апостол. В 1805 році він підпадає опалі Олександра І і до самої смерти прожив у с. Хомутцях. Тут же виховались і його два сини – відомі декабристи.

Вичистимо з кооперативного апарату весь клясово-ворожий елемент, бюрократів, рвачів, безгосподарників

Сторінка 6

Найширші робітничі і бідняцько-середняцькі маси повинні взяти як найактивнішу участь у цій справі

——
Тисячі кращих робітників, наймитів і бідняків негайно висунути на роботу кооперації

——-
Апарат Вукопспілки не пристосований до темпів соціялістичного будівництва

Пільги червоноармійським колгоспам

На Україні є нині 30 червоноармійських колгоспів. Наркомзем дав у січні на поширення цих колгоспів 750 тис. крб. Переважна кількість цих колгоспів мають трактори і взагалі повнотою забезпечені с.-г. реманентом.

В цьому році по 25 округах України в ті колгоспи, що є, намічено залучити понад 6 тис. червоноармійців-відпускників.

Байдужість, що стає злочином

Сторінка 7

27-го лютого мало відбутися поширене засідання харківської окружної комісії сприяння держкредитові та ощадсправі разом з усіма місцевими комісіями при підприємствах і установах. На цьому засіданні мали розглядати найважливіше питання, що нині цікавить всіх робітників – про нову позику “П’ятирічка за чотири роки”, про обмін на обліґації цієї позики обліґацій випущених раніше позик індустріялізації та зміцнення селянського господарства.

Переглянути п’ятирічку електрифікації Донбасу

 Нинішні пляни енергопостачання не задовольняють потреб індустрій. Постанови конференції в справі енергопостачання Донбасові

Три дні працювала конференція в справі енерґопостачання Донбасу. Докладно обговорено стан озброєння всесоюзної кочегарки електричною енерґією.

Енерґоозброєння індустрій Донбасу – дуже недостатнє, пляни електрифікації не встигають за темпами зросту промисловости, значна кількість електростанцій спрацьована. Одним словом, Донбасові бракує енерґії.

Вишневі усмішки реконструктивні

ІV
Голови

Бачу ось уже третього голову сільської ради…
Бачу я їх у період суцілької колективізації всього району (а значить і його сільради), як раз після хлібозаготовчої кампанії, і в час гарячкової підготівлі до весняної сівби.
І мені так хотілося підійти до кожного з них, обнять його за голову й стиснути його скроню, бо боявся я, що от-от трісне його скроня, а хазяїн її впаде на підлогу й благально простогне:
- Товариші! Не можна ж так! Я ж сам!

Про оплату колгоспами робітників, що їх надіслано до колгоспного будівництва

Сторінка 8

Постанова Народнього Комісаріяту Праці УСРР

13 лютого 1930 р. №28.

Про оплату колгоспами робітників, що їх надіслано до колгоспного будівництва

Щоб урегулювати оплату робітників, що їх надіслано ВУРПС на колгоспне будівництво в рахунок 25.000 Наркомпраці УСРР постановляє встановити такі розміри оплати цих робітників:

1. Оплату встановити залежно від розподілу на три пояси:

Оголошення

Загублені та вкрадені документи вважати недійсними

RSS-материал