1930 рік, 1 квітня

Вісті ВУЦВК, 1930 рік, 1 квітня

Роз’яснити й правильно застосувати

Сторінка 1

Сьогодні ми публікуємо новий закон про сільсько-господарський податок на 1930 рік. Аналізуючи новий закон, ми мусимо визнати, що він є законом перехідного року. Перший раз нашим законодавчим органам доводиться брати на увагу колективний сектор нашого сільського господарства, що зараз охоплює 64,4 % господарств України, при чому цей закон повинен бути одним із стимулів подальшої колективізації.

Німеччина на шляху до фашистської диктатури

Доля нового уряду цілком залежатиме від крайніх правих груп райхстагу

Новий уряд складено за безпосередніми вказівками Гінденбурґа

Революційний рух у Хіні шириться

Сторінка 2

В низці місцевостей організовано радянський уряд

ШАНХАЙ, 31. Хінська преса публікує повідомлення із Сватоу про те, що в багатьох містах і районах Шаняо і Шинфун Гуандунської провінції (поблизу Фуцзянського кордону) повстанці організували радянську владу. В кожному пункті почав працювати невеликий арсенал. Радянська влада відкрила низку пропаґандистських шкіл. Селяни і селянки масами вступають до компартії.

Усі в дошкільний похід

М. Скрипник

Ще два роки тому, складаючи перед Всеукраїнським з’їздом Рад доклад про стан і завдання культурного будівництва на Україні, я визначив, що дошкільне забезпечення дитинства стоїть ще надзвичайно кепсько та щодо дошкільного забезпечення дитинства Україна була майже на останньому місці серед усіх радянських республік Союзу.

VII Всеукраїнський з’їзд незаможних селян

Сторінка 3

Завдання соціялістичної перебудови сільського господарства

Доклад Наркомзема тов. Демченка

На ранковому засіданні всеукраїнського з’їзду комнезамів 30 березня з докладом про суцільну колективізацію та весняну с.-г. виробничу кампанію виступив наркомзем тов. Демченко.

Революційне єднання незаможників радянської України з представниками трудящих Західної України на з’їзді

Вчора підчас дебатів на доповідь тов. Демченка про перебіг колективізації і завдання незаможного селянства на всеукраїнський з’їзд КНС завітала делеґація робітників та селян Західньої України, зустрінута бурхливими оваціями незаможників.

Незаможне селянство мусить бути готовим до дальших клясових боїв

Сторінка 4

(З обговорення звітної доповіді ЦКНС)

Понад 30 делеґатів з’їзду висловилось у дискусіях на звітну доповідь т. Фесенка. Центральне у дискусіях було питання, як загартувати комнезами так, щоб вони впоралися з своїми історичними завданнями.

Закінчення з’їзду

Вчора ввечорі закінчив свою роботу VII Всеукраїнський з’їзд незаможних селян. На останньому засіданні з’їзд вислухав доповідь мандатної комісії.

Справа “Спілки визволення України”

Сторінка 5

Допит підсудного Іваниці

Суд перейшов до допиту підсудного Іваниці – члена “СВУ”, що провадив контрреволюційну роботу через “педагогічну групу” цієї організації.
Іваниця – професор-філолог, викладач Київського ІНО і науковий співробітник ВУАН. В минулому він член партії українських соціяль-демократів.

Допит підсудного Ганцова

Суд переходить до допиту підсудного Ганцова – члена “СВУ”, що здійснював завдання “СВУ” через її “академічну групу” у ВУАН. Ганцов – професор-філолог, колишній член партії соціялістів-федералістів.
Ганцов також виконував доручення центру “СВУ” про організацію зв’язків і обопільну інформацію з контрреволюційним емігрантським центром та окремими його представниками. Для цього він використовував закордонні наукові відрядження, що їх йому давала радвлада.

„Чиновник для доручень”

Сторінка 6

 Тов. Любченко. – Коли голова «СВУ» дає вам доручення до закордону, до голови петлюрівського уряду, поінформувати його про стан на Україні і вияснити стан закордоном, – це як у вас зветься «ідеологічним зв’язком?».
Ганцов. – Це не ідеологічні зв’язки, це фактично політичні.
Тов. Любченко. – Це, виходить, чиновник для доручень.
Ганцов. – Фактично так.

Допит підсудного Слабченка М.

Засідання Найвищого Суду 29 березня розпочалося допитом фундатора одеської філії «СВУ» підсудного Михайла Слабченка – члена ВУАН, професора одеського ІНО.
Як і чимало інших підсудних, Слабченко прийшов до контрреволюційної організації з лав української соціяль-демократії.

Огляд громадського харчування

Сторінка 7

Тракторобуд і завод ХПРЗ вимагають: розгорнути достатню сітку устаткованих всім потрібним їдалень, чайних, буфетів. Встановити сандогляд по закладах громадського харчування. Підвищити труддисципліну серед робітників Нархарчу, і забезпечити нормальні умови для їхньої праці.

———-
Церобкооп, профспілки, органи наркомздоров’я мало дбають за поліпшення справи

———-
Огляду громадського харчування на підприємствах столиці не популяризовано

———-

Студентські їдальні не мають чим похвалитися

Студентські їдальні м. Харкова занадто пізно розгорнули підготовчу роботу до огляду. Місцевкоми в цих їдальнях як правило – бездіяльні. Напевне, спілка Нархарч мало цікавиться цією роботою. Отож не поставлено вчасно питання про огляд, а комісії при їдальнях та ХЦРК лишилися байдужими свідками бездіяльности місцевкомів.

Технічні кадри металюрґії

Сторінка 8

До кінця п’ятирічки треба підготувати 10 тис. інженерів і техніків-металістів

В. Постриганів

Борг вугільного Донбасу

За першу половину року не додано 687 тис. тонн вугілля.
Недовидобуток треба конче надолужити в 2-му півріччі.

Закінчилось перше півріччя роботи кам’яновугільного Донбасу. За цей період Донбас цілий час був у центрі уваги всього пролетарського суспільства. Перші місяці цього півріччя відзначалися чималим недовиконанням плянів, ганебним відставанням як у видобутку, так і зокрема в зниженні собівартости продукції.

Держбанк складає іспит

Сторінка 9

Кредитна реформа на Україні

Сьогодні Держбанк переходить на нові методи роботи

Реформа спрощує кредитування, економить сили й кошти, підсилює плянову дисципліну, стимулює виконання якісних і кількісних завдань промфінпляну

Держбанк єдиний розрахунковий центр усуспільненого господарства, основний реґулятор народнього господарства, могутня підойма соціялістичної перебудови

На вищий щабель

П. Сиволап

Зміна форм кредитної політики надає банкові цілком іншого обличчя, ніж було раніше. Коли в минулому банк цікавився в основному станом балянсу підприємства, тими цифрами що відбивали цей балянс, то тепер банк в основному цікавиться практичною роботою підприємства.

Тром розпочав роботу

Сторінка 10

(До відкриття Харків. Трому).

Тромівський рух, зародившись у більших індустріяльних центрах Союзу, швидко поширюється, охоплюючи все нові промислові райони. Зокрема в Харкові вже кілька років тому робилося спробу налагодити роботу Трому чи Терабмол’у, як він тоді звався. Не зв’язавшись, одначе, з українським культурно-національним процесом, Терабмол не знайшов ґрунту в масах робітничої молоді, свого головного споживача, не зміг нав’язати з ним живих і міцних зв’язків.

Ті, що затаюють своє минуле

(На чистці апарату Наркомюсту).

Апарат Наркомюсту треба визнати безперечно за здоровий.

Витримана клясова лінія, рішуча боротьба з дефектами, з бюрократизмом, з різними перекрученнями – ось що характеризує роботу апарату НКЮ. Це все яскраво виявилося і на чистці.

Проте, – в сім’ї, як то кажуть, не без виродка. Є такі винятки і в апараті НКЮ.

***

Зав. техбюра НКЮ Троїцький, за його словами, син вчителя.

Декрети, накази та постанови Уряду УСРР

Сторінка 11

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР

Про порядок, як земельні громади мають укладати й виконувати договори про контрактацію сільсько-господарських продуктів.

Щоб перемогти опір куркульських елементів села проведенню заходів соціялістичної реконструкції сільського господарства, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народніх комісарів УСРР постановили:

І.

Декрети, накази та постанови Уряду УСРР

Сторінка 12

5. Залишити на 1930-31 податковий рік вживаний за останні роки на території УСРР порядок оподаткування єдиним сільсько-господарським податком садибної землі, не виключаючи тої частини її, що є під дворами й будівлями.

6. Прибутки від нерільницьких заробітків членів селянського господарства (двору), як тих, що живуть у господарстві, як і тих, що постійно живуть поза господарством, оподатковувати податком сукупно з прибутками від сільського господарства.

Таблиця пересічних норм прибутковости окремих галузей по АМСРР та по округах УСРР на 1930-31 р. (карбованцями)

Сторінка 13

Додаток 1.

Назва округ —— Прибутковість десятини землі (Засіву, Ріллі, Сіножаті, Садку, ……)

1 Чернігівська – 53 … … …
2 Глухівська – 54
3 Конотопська – 66
4 Коростенська – 53
5 Волинська – 61
6 Київська – 65
7 Шепетівська – 66
8 Проскурівська – 77
9 Кам’янецька – 66
10 Могилівська – 70
11 Тульчинська – 76
12 Вінницька – 78
13 Бердичівська – 79

Розмір неоподаткованого мінімуму прибутку на господарство за кількістю їдців

Сторінка 14

 Додаток 3.

Назва округ

1. Чернігівська
2. Глухівська
3. Конотопська
4. Коростенська
5. Волинська
6. Київська
7. Шепетівська
8. Проскурівська
9. Кам’янецька
10. Могилівська
11. Тульчинська
12. Вінницька
13. Бердичівська
14. Білоцерківська
15. Уманська
16. Шевченківська

1-2 їдців — 100
3-4 їдці —- 120
5 і більше їдців — 140

——-
1. Сумська
2. Ніженська

Оголошення

Сторінка 15

Державний червонозаводський театр

вівторок 1-го квітня

ДИКТАТУРА

Каса відкрита щодня від 4 год. Біля театру, зуп. трам. 3, 4, 6, 8, 9. Поч. о 7 1/2 г. Тал. дійс.

—————-
Щомісячне періодичне видання РОМАНИ Й ПОВІСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ

Умови передплати:
на 12 міс. – 2 крб., на 6 міс. – 1 крб. 20 к., 3 міс. – 60 к.

Оголошення

Сторінка 16

К ПРОВЕДЕНИЮ КРЕДИТНОЙ РЕФОРМЫ
ОБ’ЯВЛЕНИЕ
ВСЕУКРАИНСКОЙ КОНТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА

На основании ст. 24 постановления ЦИК и СНК СССР от 30-го января 1930 года о кредитной реформе и постановления СНК СССР от 21-ІІ с. г. ВСЕУКРАИНСКАЯ КОНТОРА ГОСБАНКА доводит до всеобщего сведения следующее:

RSS-материал