1930 рік, 10 травня

Вісті ВУЦВК, 1930 рік, 10 травня

Сільські бюджети

Сторінка 1

Глибокий революційно-будівничий зміст установлення сільських бюджетів в зв’язку з поширенням прав низових органів радвлади, не раз уже докладно освітлювався на сторінках «Вістей».

Кампанія жнив у небезпеці

Обмолот врожаю перебуває під великою загрозою

Україна першою розпочне обмолот нового врожаю, Україна першою дасть країні новий хліб. Є всі підстави гадати, що подекуди кампанія жнив розпочнеться навіть до липня. Доведеться зняти і обмолотити врожай з величезної площі – понад 13 млн. га.

Напередодні радянсько-хінської конференції

Сторінка 2

До Москви прибула хінська делеґація

МОСКВА, 9. 9-го травня до Москви прибула хінська делеґація на радянсько-хінську конференцію на чолі з повноважним представником уряду Хіни, головою правління ХСЗ Мо Де-гуєм. У складі делеґації Лю Цзе-жун, Ту Вей-цзен, Ван Цен-сі і секретарський персонал.

***

Основні проблеми соціяльного виховання в реконструктивній добі

Микола Скрипник

*) Продовження. Див. „Вісті” №104.

Сьомої групи нема, сьома група нашої трудової школи майже вся з усім своїм складом пішла на поповнення фабзавучу. В деяких місцях, наприклад у Києві, фабзавуч уже поїдає і значну кількість 6-ої групи. Перед нами стоїть загроза, що тепер навесні і восени до фабзавучу підуть і будуть взяті учні з 5-ої групи.

Проти соціяль-фашистського переродження Інтернаціоналу гірників

Сторінка 3

Відозва міжнароднього комітету діяння і пропаґанди

МОСКВА, 9. 12-го травня збереться в Польщі черговий з’їзд реформістської міжнародньої федерації гірників.

За єдину систему народньої освіти

Наркомос – штаб цілого культосвітнього процесу

(Всеукраїнська нарада окрінспекторів Наросвіти)

9-го травня відкрилась всеукраїнська нарада окрінспекторів народньої освіти, скликана Наркомосом, для організації практичної роботи на базі директив всеукраїнської й всесоюзної партнарад у справі народньої освіти. Наркомос тов. Скрипник у короткій вступній промові підкреслив діловий практичний характер наради.

Будівельний сезон

Сторінка 4

РИШТОВАННЯ ВИМАГАЮТЬ БІЛЬШОЇ ГНУЧКОСТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРИСКОРЕНОГО ВИГОТУВАННЯ ПРОЄКТІВ, БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІЯЛІВ БУДІВНИЦТВАМ

Роботи вчасно не почали

Швидкий темп розвитку Запоріжжя, в зв’язку з побудуванням Дніпрельстану та Дніпровського промислового комбінату, настійно ставить вимогу поширити житлову площу в місті, бо людности в ньому стає чимраз більше.

Через неорганізованість – сварки, неполадки, розлад

Сторінка 5

Працю колгоспників – використати повнотою, доцільно і пляново!

Виправити неполадки та удосконалити організацію виробничих процесів у колгоспах!

Огляд організації праці в колгоспах розгортається все ще дуже мляво. Ще й досі ми маємо дуже мало матеріялів, що говорили б про гарну, зразкову організацію праці в колгоспах. Але зате багато є дописів, де сількори наводять цілу низку різних неполадок і повну хаотичність в справі організації праці в колгоспах.

Обліку праці не налагоджено

Не дивлячись на те, що майже закінчується засівна кампанія, низка колгоспів Сумщини й досі не зуміли налагодити обліку робочих днів своїх членів. Ось в Ново-Дмитрівському та Самотаївському колгоспах дехто робив по 5 або 10 днів, а їх і досі немає в табельній книжці. Така сама справа по багатьох колгоспах. Ця постановка роботи викликає цілком справедливе незадоволення колгоспників і дає ворожим елементам гарний матеріял для антирадянської роботи.

Під знаком виконання ухвал листопадового пленуму ЦК ВКП(б)

Сторінка 6

Попередні підсумки роботи споживчої кооперації України за перше півріччя 1929-30 р.

Сітку крамниць треба поширити

По селах Михалпільського району на Проскурівщині кооперація ніяк не впорядкує торгу. Є в деяких селах кооперативи, що задовольняють вимоги селянства, а в селі Вербці на 500 господарств – одна крамниця. І пайовикам доводиться стояти мало не півдня, коли привозять який крам, гаючи час і нервуючись.

На нашу думку, в кожному селі, де є крамниця, можна було б відкрити ще й її філії, щоб селянин міг швидко дістати потрібний йому крам.

Виступ тов. Косіора на партконференції УВО

Сторінка 7

ПЕРЕДОВОМУ, ЧІЛЬНОМУ ЗАГОНОВІ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ, ПАРТІЙНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ УВО ПАЛКИЙ БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ПРИВІТ

У своєму вітальному слові тов. Косіор сказав:

Центральний Комітет Комуністичної партії (більшовиків) України доручив мені передати VII-й конференції Української Військової партійної організації палкий комуністичний привіт (бурхливі оплески).

Привітання від конференції ЦК ВКП(б)

VII окружна партійна конференція УВО гаряче вітає бойовий штаб соціялістичної будови, непримиримого борця за ленінську лінію партії, за єдність та монолітність більшовицьких лав – ЦК ВКП(б).

На книжковому базарі

Сторінка 8

Дати українську книжку, а не стару макулятуру

На Радянському майдані розкинулось ціле «книжкове місто»… Крамниці й крамнички, кіоски й рундучки – скрізь книжки з найрізноманітніших галузей: – наука і техніка, художня література тощо.

Досвід минулих років показав, що книжковий базар користується величезною популярністю серед населення і проходить зі значним успіхом. Отже, можна сподіватись, що завдання продати мільйон книжок на книжковому базарі буде виконано.

Газифікація столиці

Зробити газ справжні чинником перебудови побуту

Досвід Харкова поширити на всю Україну

Вибір курорту для лікування

Сторінка 9

Медицина й Гігієна №9

Зміст: Л. Немліхер. Профілактика та лікування неврастенії. – В. Абер. Вибір курорту для лікування. – І. Нещадименко. Глисти – чинники хороб. – В. С-т. Сонна хороба. – І. Давидов. Чиряк надвірного слухового проходу. – А. Х. Про шкарлятину. – З медичної преси. Наша консультація.

Профілактика та лікування неврастенії

Глисти – чинники хороб

Глисти – є паразити. А що таке паразити? Паразитом або чужоїдом звемо всяку живу істоту, що живе коштом хазяїна. Хазяїном в даному разі буде людина, чи то тварина, в тілі якої живе глистюк і живиться чи то кров’ю чи то її соками, не вбиваючи їх.

Глисти дуже поширені серед людности не тільки нашого Союзу, а й закордоном. 50-70% населення нашого Союзу хоріє на глистяні хороби, але це є середні цифри. У деяких місцевостях, зокрема на сході та на південному сході Союзу процент зараження глистами значно вищий і тут ми маємо близько 90%, а іноді й всі 100%.

Сонна хороба

Сторінка 10

Сонна хороба або епідемічне запалення мозку з’явилася підчас імперіялістичної війни (вперше описана в 1916 р.) і є отже безпосередньою спадщиною її. Назву свою хороба дістала у зв’язку з тим, що в її гострім періоді за великої кількости випадків спостережено розлад сну. Звичайно, це визначається сплячкою протягом 2 – 3 тижнів і більше. Хорого легко розбудити, він відповідає на запитання, їсть і тут же розмовляючи, знову засипає з ложкою в роті і так спить цілу добу.

З медичної преси

Вісп’яне запалення мозку і боротьба з ним

Віденський професор Зеппер відзначив, що серед осіб, що їм вперше прищеплюють віспу, спостерігається іноді в наслідок цього запалення мозку. При чому діти до 3-х років майже не хоріють на цю хворобу.

Декрети, накази та постанови Уряду УСРР

Сторінка 11

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ Й РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР

Про зміну арт. арт. 340 і 341 Цивільного процесуального кодексу УСРР

Щоб забезпечити найшвидше виконання вироків судових органів про справляння грошових сум з державних установ і підприємств, що є на державному або місцевому бюджеті, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народніх комісарів УСРР постановили:

Оголошення

Сторінка 12

Періодсектор ДВУ (м. Харків, Московські ряди, №11, тел. 65-27).

Передплачуйте, читайте та купуйте на книжковому базарі кращі українські видання Періодсектору ДВУ літературні, критичні та мистецькі.

Червоний Шлях – літер.-художній та науковий журнал.
Життя й Революція – літературно-критичний журнал.
ГАРТ – літературно-громадський журнал – орган ВУСПП.
Пролітфронт – літературно-громадський журнал.

RSS-материал