1930 рік, 3 червня

Вісті ВУЦВК, 1930 рік, 3 червня

Транспортові готуватися до осінніх перевозок

Сторінка 1

Приріст гуртової продукції трестованої промисловости запроєктовано на 30-31 р. в 59% проти 29,5% зросту цього року. Таке велике збільшення промислової продукції дає змогу визначити вантажооборот шляхів України наступного року в 174.141 тис. тонн, в тому числі власного вантаження – 102.384 тис. тонн, що становить приріст усього перевозу в 35,8%, а вантаження – 35,5%. Накреслюваний вантажооборот наступного року перевищує на 3-4% останній рік п’ятирічки, що його визначувано на 1932-33 р. в 169.930 тис. тонн.

Новий наступ підприємців на робітників у Німеччині

Реформісти намагаються зірвати єдиний фронт робітників

Робітники мужньо приймають виклик підприємців

БЕРЛІН, 31. Спілка підприємців гірничої промисловости північно-західнього промислового району Німеччини прийняла ухвалене арбітражною комісією рішення, що передбачає для 230 тис. гірників зменшити зарплату пересічно на 10% та встановити 57-годинний робочий тиждень. Зменшення зарплати становить для кожного робітника 286 марок (140 карб. на рік).

Присмерк диктатури Чан Кай-ші

Сторінка 2

Комуністичні загони здобули Шансі

НАНКІН, 2. «Цзінань Івнінг Пост» (орган прихильників Ван Тін-вея) публікує подробиці конфлікту серед гомінданівської зграї, що виник в зв’язку з ратифікацією японсько-хінської митної угоди.

Тов. Г. І. Петровський на Луганщині

ЛУГАНСЬКЕ. Підчас свого перебування на Луганщині тов. Г. І. Петровський відвідав ряд районів, де знайомився з станом промисловости та сільського господарства. У Луганському тов. Петровський відвідав паротяго-будівний завод, пилонасікальний та ряд інших заводів. Тов. Петровський погодився з потребою поширити завод ім. Артема та доустаткувати їдальню для робітників.

На розмові зі співробітником РАТАУ тов. Петровський поділився вражіннями зі свого перебування на Луганщині.

Основні питання соціялістичного будівництва сільського господарства

(До ХІ-го всеукраїнського з’їзду КП(б)У)

Отже, в боротьбі за середняка не тільки, як за союзника, а й як за безпосереднього учасника та будівника соціялістичного сільського господарства – партія досягла помітних успіхів, що й дозволили їй проблему соціялістичної реконструкції сільського господарства поставити трохи в іншій площині, в розумінні збільшення тих темпів, що їх було накреслено у вихідному варіянті п’ятирічки.

Доповідь тов. В. Я. Чубаря про роботу ЦК КП(б)У

Сторінка 3

XIV Окрпартконференція Харківщини

Так саме буває, коли ми виробляємо залізо низької якости. Ось, наведу ще такий приклад. Реконструювали луганський паротяговий завод. Побудували там залізні конструкції, такої товщини та такі громіздкі, що дивуєшся, навіщо стільки нагромоздили. Запитую інженера: чому? А тому, каже, що якість заліза у нас непевна, – і тому ми більше заліза ставимо.

Виступ тов. С. В. Косіора на харківській окрпартконференції 28-V 1930 р.

Сторінка 4

Товариші, свій виступ я хочу присвятити м’ясу, товарам і правому ухилові.

Цілком безперечно, і це виразно видно всякому, що ми з вами тепер знаходимося в смузі ще нечуваного, величезного розмаху соціялістичного будівництва. І це будівництво ми провадимо з надзвичайно колосальним успіхом, провадимо переможно.

Організаційна плутанина, кустарництво затримують водопостачання Донбасові

Сторінка 5

Термін пуску Алмазно-Мар’ївського водогону пропущено. Будівельні роботи не забезпечено рурами. ДЕЗ не виконує замовлень на електромотори.

Утворити єдине авторитетне управління в справі водопостачання

Донбасові потрібна вода

За поліграфічний ВИТШ

Поліграфічна освіта на Україні аж до останнього часу була занедбана. Господарники не приділяли потрібної уваги готуванню нових кадрів, тому поліграфічні факультети харківського, одеського та київського художніх інститутів будували свою роботу зовсім не в тім пляні, який потрібний поліграфічному виробництву.

Цілеве спрямування цих ВИШ’ів різне. Харківський та одеський – готують художників-графіків до певної міри обізнаних з технікою поліграфії; київський – готує організаторів поліграфпродукту.

Організація харчування на жнивах

Сторінка 6

Прориви й неорганізованість у цій справі треба найскорше зліквідувати

Розгортання сітки, організація харчування в колгоспах і радгоспах, поліпшення якости – бойові завдання на цій ділянці соціялістичного будівництва

Раціоналізувати справу розрахунків по їдальнях

(З досвіду роботи харківського церобкоопу)

Уже кілька років прилюдно, на очах у всіх трудящих триває абсолютно нікому не зрозуміле, обурливе безглуздя, що швидше спрямоване на дискредитацію, ніж на популяризацію самої ідеї громадського харчування. Експеримент, досить невдалий, нічим, на нашу думку, не виправданий, тягнеться вже роки, а затята консервативна думка працівників з ХЦРК досі не може розлучитися зі своює шкідливою вигадкою.

Боротьба з втратами в спож. кооперації

 В зв’язку з чисткою кооперативного апарату виникає багато питань про загальне поліпшення кооперативної роботи. Цілком природньо, що поруч інших завдань стоїть і завдання виявити втрати в кооперації та повести проти них боротьбу, щоб високо піднести якість обслуговування робітничо-селянських мас, об’єднаних у споживчій кооперації. Звичайно, боротьба проти втрат не є якась чергова або тимчасова кампанія. Її треба провадити повсякчасно, але в перебігові чистки є більші можливості виявити конкретних винуватців втрат і зліквідувати це явище.

Підготовка до святкування 25-річного ювілею революції 1905 року

Сторінка 7

2 червня з головування секретаря ЦК КП(б)У тов. Лаврентія, відбулося засідання Центральної комісії в справі святкування 25-річного ювілею революції 1905 року. В складі комісії т. т. Майоров, Рубач, Василенко, Ткач, Намілов, Коваль, Таран, Лівшиць і Рабічев.

Комісія затвердила літературно-видавний плян, присвячений подіям 1905 року. Комісія ухвалила обмежитися виданням лише науково-популярної бібліотеки, що має завданням в невеликих нарисах (3 – 5 друкованих аркушів) висвітлити основні проблеми революції 1905 року на Україні.

Всесоюзна вело-мото-автоестафета

Всесоюзна Рада фізичної культури влаштовує вело-мото-автоестфету, що йтиме за 9 маршрутами до червоної столиці – Москви. Ця естафета має за мету принести XVI всесоюзному з’їздові партії рапорт про досягнення, що їх має робітнича кляса радянського Союзу, що будує за проводом комуністичної партії соціялізм.

До матчів Харків – Москва та Україна – Москва

5 і 7 червня відбудуться традиційні футбольні зустрічі – між кращими командами УСРР і РСФРР – харківською й московською й між збірною командою УСРР і командою м. Москви. Нічого й казати про той величезний інтерес, що його викликають ці матчі в фізкультурних колах України, – проте не можна не відзначити одного неґативного момента в комплектуванні 1-ої збірної м. Харкова.

Оголошення

Сторінка 8

До ХІ-го всеукраїнського та XVI-го всесоюзного партз’їздів

щоб забезпечити собі своєчасне і щоденне одержання газети „ВІСТІ ВУЦВК“,
яка широко друкуватиме звіти обох з’їздів, здавайте вже сьогодні передплату на ЧЕРВЕНЬ та ЛИПЕНЬ м-ці

Передплату приймають: вид-во „Вісті ВУЦВК”, його філії по округах, а також всі поштові підприємства, всі листоноші.

————————————————-

RSS-материал