1930 рік, 20 липня

Вісті ВУЦВК, 1930 рік, 20 липня

З оглядом транспорту мляво

Сторінка 1

На транспорті і на Україні і в цілому Союзі не гаразд. Про це давно сиґналізувала робкорівська армія, про це говорив і тов. Сталін у своїй доповіді XVI партз’їзду, про це врешті сказав своє слово й ЦК КП(б)У постановою від 9-VII-б.р. про огляд готовости транспорту до осінньо-зимових перевозок.

Капіталістичний світ неспроможний спинити загострення економічної кризи

Виробництво шаленими темпами скорочується далі

Нові сотні тисяч робітників викидається на вулицю

НЬЮ-ЙОРК, 19. Загально-економічний індекс «Анналіста» понизився від 882 у травні до 869 в липні. Індекс у червні досяг найнижчого пункту за період економічної кризи й найнижчого рівня з часу депресії 1924 року.

Проєкт „Пан-Европа” провалився

Сторінка 2

Французькі дипломати не приховують свого песимізму

Наступ проти компартії в ПАСШ

НЬЮ-ЙОРК, 19. Інспектор поліції – начальник бюра нью-йоркської поліції для боротьби з революційним рухом – Лайонс, що свідчив у комісії Фіша, заявив, що за останні 4 роки комуністи підготовляли страйк хутряників, взутьовиків, моряків, кравців і інших галузей промисловости. Лайонс вихваляв американську федерацію праці за її боротьбу з комуністами й радив урядові вислати всіх чужоземних комуністів.

Громадський буксир на повній ході

Центральний Комітет партії відзначив уже в спеціяльній постанові від 11 червня, що підготовка та перебіг перевиборів низових профорганізацій не забезпечують виконання директив ЦК від 8 травня про дійсну перебудову роботи профорганізацій залізничних та рішучого підвищення труддисципліни та поглиблення єдиноначальстви.

Жнива на півдні України закінчуються

Сторінка 3

За одержаними відомостями в Наркомземі жнива на Україні набрали справжніх більшовицьких темпів. За порівнюючи короткий час – від початку жнив до 15-VII – в степу знято врожаю вже 49,5% посівів озимини. Деякі округи зняли врожаю вже далеко більш, ніж 50% озимих посівів, а саме: Херсонщина 81%, Мелітопільщина – 74%, Криворіжжя – 61,%, а Маріюпільщіна – 57%. За тими даними, що їх має Наркомзем покінчили вже жнива степові радгоспи.

Готуймося до антимілітаристського дня 1-го серпня

Відозва ЦК МОПР України

День 1-го серпня – 16 роковини імперіялістичної війни.

Ці роковини нагадують той історичний день, коли зрада керівників ІІ Інтернаціоналу віддала мільйони робітників і селян на жертву нечуваної доти кривавої бійні, яку почали банкіри, промисловці та поміщики.

Проти безладдя в розподілі кадрів

Сторінка 4

Вже не раз преса відзначала ненормальності, що були в Наркомпраці в справі розподілу студентів, що закінчують ВИШ, а також і контрактації студентів тощо.

Але це було колись. Як же тепер стоїть справа з розв’язанням таких сугубо важливих питань? Тепер ми бачимо вельми багато помилок і помилок великих, таких помилок, що від них хибує робота установ, систем і т. ін.

Виконати директиви ЦК про кадри

Будівництво великого фундаменту соціялістичного суспільства, що широко розгорнулося, конче вимагає від партії нових кадрів керівних робітників, що могли б довести розпочату Ленінову справу до переможного кінця. І тому, безперечно, найголовнішою умовою в питаннях виконання завдань, що стоять перед партією та радянською владою, є керівні кадри, ролю та значіння яких ЦК визначив у своїх директивах.

Осінні перевози під загрозою зриву

Сторінка 5

ВСІ СИЛИ Й ЕНЕРҐІЮ НА ПІДГОТОВКУ ЙОГО ДО ВИКОНАННЯ ВЕЛИЧЕЗНИХ ПЛЯНІВ ОСІННІХ ПЕРЕВОЗІВ

НЕ ДОПУСТИТИ, ЩОБ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬМУВАВ ВИКОНАННЯ СОЦІЯЛІСТИЧНОЇ П’ЯТИРІЧКИ

Дирекції залізниць виявили невміння виконати величезні завдання, що стоять перед транспортом.

Транспорт уже давно почав правити за вузьке місце в розвиткові народнього господарства. На це вже не раз зазначали вищі партійні та радянські органи.

В павутинні нехлюйства і безвідповідальности

 Прорив на Крюківському вагонно-ремонтному заводі за сім місяців ц. р. завдав збитків державі на 347 тис. крб. Найбільше збитків припадає на складально-товарний цех, бо він найгірший на заводі – в ньому найбільше виходить браку, панує рвацтво, безвідповідальність, немає єдиноначальности.

П’ятирічка за чотири роки

Сторінка 6

 Мобілізувати увагу громадських та радянських організацій навколо розміщення позик

Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Українці в РСФРР

Великий крок вперед

Нещодавно відбулася І всекримська конференція нацмен, що обговорювала вперше за радянської влади питання національного будівництва, культурної роботи, колективізації та радянського будівництва серед 78 національностей Криму. Протягом 6 днів своєї роботи конференція ухвалила низку постанов, що їх затвердив Крим ЦВК.

Укрзерноцентр, союзхліб і транспорт до хлібозаготівель не підготувались

Сторінка 7

Через недбайливість та мляві темпи в роботі зсипищ приготовано менше від половини потрібної кількости. По самій зерновій кооперації не вистачає 2000 чоловіка для укомплектування хлібозаготівельного апарату. Найтяжчий стан за рахівниками.

ПО-БІЛЬШОВИЦЬКОМУ, НА ЗАСАДАХ СОЦЗМАГАННЯ Й УДАРНИЦТВА ТЕРМІНОВО ЗЛІКВІДУВАТИ ПРОРИВИ НА ВСІХ ДІЛЯНКАХ

По-бойовому підготуватися до кампанії

Колгоспно-кооперативна система ще відстає

На 16-го липня вся система Укрзерноцентру нараховує 4.837 устаткованих приймальних пунктів.ове б Загальна місткість мобілізованих зсипищ дорівнює 1.321 тис. тонн. Отже, завдання мобілізації зсипищ по системі виконано на 161%. Нове ж будівництво зсипищ виконано на 79 тис. тонн місткістю проти завдань 170-ти тис. тобто нове будівництво виконано на 46%. Це пояснюється насамперед недостачею будівельних матеріялів.

Як виконують постанову УЕН про обслуговування Тракторобуду

Сторінка 8

Аванпост соціялістичної реконструкції – Тракторобуд вимагає пильної, повсякденної уваги від усіх столичних організацій

Робкори сиґналізують, що заспокоювання організацій про задоволення потреб Тракторобуду приховують справжнє становище

Культробота в занепаді

Утворенням найсприятливіших умов забезпечуймо соціялістичні темпи побудови соціялістичного велетня

На Тракторобуді є понад 300 чоловік, яких втягнуто до фізкультури та розваг. Та коли подивитися добре, то треба сказати, що фізкультури серед молоді Тракторобуду бракує, не зважаючи на те, що там є керівник.

Цінна пропозиція Головмистецтва

Сторінка 9

Національно-культурне будівництво – неодмінний чинник в розвиткові української пролетарської культури

РОБІТНИКИ КЛЮБІВ! КІНО-ОРГАНІЗАЦІЇ! НЕ ВІДСТАВАЙТЕ ВІД ТЕМПІВ ЖИТТЯ!

ВИХОВУЙТЕ КЛЯСОВУ КОМУНІСТИЧНО-ПРОЛЕТАРСЬКУ СВІДОМІСТЬ ТРУДЯЩИХ!

Головмистецтво НКО УСРР звернулося з листом до ЦК ЛКСМУ, ВУРПС, Союза Союзів, Вукопспілки і ПУУВО , де висуває пропозицію негайно розпочати готування мистецької частини святкування XIII-ти річчя Жовтневої революції.

Перспективи кінофікації України

За умов соціялістичної перебудови села кіно стає одним з основних чинників політико-освітньої та культурної роботи на селі. Останнім часом вельми збільшився попит селянства на виробничу картину з сільського господарства.

Ударний місячник популяризації постанов XVI з’їзду ВКП(б)

Сторінка 10

Трудящі повинні якнайкраще та якнайдокладніше вивчити постанови XVI Всесоюзного з’їзду партії. Щоб це здійснити на практиці Харківська Окрпрофрада ухвалила провести ударний місячник популяризації постанов XVI Всесоюзного з’їзду ВКП(б).

Місячник популяризації має розпочатися з 20 липня. Ухвалено між 27 липня та 1 серпня в Харкові провести низку зборів та мітинґів робітників та службовців. На зборах обговорять підсумки XVI Всесоюзного партз’їзду.

Оголошення

Сторінка 11

УКРЖИТЛОСПІЛКА переїхала з Суздальських рядів №1/5 – в нове помешкання (власний будинок) на майдані Р. Люксембург ріг вул. Вільної Академії №39, 3-й поверх (хід з вул. Вільної Академії) 1-й під’їзд.

——————
ЗАКЛЮЧНИЙ БАЛЯНС ЛІКВІДКОМА Лубенського Т-ва Взаємного Кредиту

Актив
Каса – 162-58
Цінні папери – 117-19
До одержання з Фінвідділу передплати – 855–
Збитки – 4761-07

Балянс – 5895-84

Оголошення

Сторінка 12

Вимагайте сільсько-господарську літературу зі всіх галузів знань.

Проф. Р. Я. Вейцман. Курс рахівництва, подвійна бухгальтерія та пристосування її до різних видів господарства – ціна 4 крб.
О. Ізюмов – Російсько-український словник, – видання четверте доповнене й виправлене за новим правописом – ціна 2 крб. 50 коп.
Популярна ветеринарна енциклопедія, склали профес. та ветлікарі, 416 стор. з малюнками в тексті – ціна 3 крб. 20 коп.

RSS-материал