Архів старих газет
 ---------------------------------------------------
www.oldnewspapers.com.ua
Ціна 2гр.
 ---------------------------------------------------Шлях до волі, 1919 рік, 27 листопада
 
Сторінка 1

В ніч на 26 листопаду наша розвідка вчинила набіг на заставу ворога, охороняючого Дніпровський міст під Катеринославом.

Ворог в паніці почав тікати, залишив на місті кулеметні стрічкі з ящиком, котрі нами захоплено.

Як і раніш в цьому участці рідка стрілянина з рушниць, кулеметів і гармат.

З других напрямків відомостів не поступало.

Т. В. О. Наштабарм Тарановський.

Черговий член штабу Роваза

- Оперативний звіт Штабу Революц.-Повст. Армії України (махновців) на 26 листопаду


Запал боротьби…

І ми переможемо, бо сили немає остільки значної, щоб подолала волю працюючих на місце під сонцем.

Але - є перешкоди, є хиби в нас самих…

Ці хиби відбиваються на хуткости нашоі конечноі перемоги.

Перша й головна хиба - це темрява, що панує по світу. І од цієі хиби повстає ціла низка перепон на нашому шляху до світлого царства дійсноі волі.

Ми мусимо вчитись, ми мусимо бути не тільки сміливими та міцними, але й лагідними та послужуючими брат братові.

І що-ж ми бачимо?

- Катеринослав, 27 листопаду

Сторінка 2

(Про більшовицьких катів)

П'ять з лишком місяців минуло з того часу, як більшовицький трібунал у Харкові засудив до розстрілу семеро людей по справі „Штабу батька Махна" - анархистів Михальова й Бурбигу та селян Олійника, Коробку, Костина, Полунина й Добролюбова.

- Каінова справа


Під жовто-блакітним прапором розбивали колись люди - людей… Розбиваємо й ми зараз під червоним. Та не в прапорах річ. Річ в тім, що на прапорі написано в того, хто йде на нас зараз.

Наше гасло: смерть всім павукам, гнобителям! Смерть від бувших рабів! Рабів гетьмана Богдана Хмельницького та „високоі руки" царя Олексія Михайловича.

Що робив один діктатор з другим діктатором „високоі самодержавноі руки" у 1654 році - за те ми не відповідаємо, бо вже вийшли з рабства та несвідомости кріпацьких часів.

- „1654"


Про владу та про радянський лад.

Товариші селяне, робітники й робітниці!

Товариші повстанці, червоно-армійці та мирне трудове населення!

На протязі майже двох з половиною років ви були свідками й причасниками величезних подій, яких коли небудь зазнала історія людскости.

- Чого прагнуть повстанці-махновці

Сторінка 3

Настрій піднятий, урочисто - серьезний. Козаки збіраються невеликими групами й обговорюют майбутній перехід. Керовники, з т. М. на чолі, виробляють плян прориву фронту білих. В тісній хатині, над блимаючим каганцем, окутані тютюновим димом, - видко схилені над мапою постаті керовників-повстанців.

„Ну, товариство, завтра виступ.

Тримайте в частинах революційну дісціпліну. Подоріж тяжка, відповідальність велика: перед нами завданнє - розбить ворога. Смерть або перемога". 

- Спогади подоріжжя


Товариші повстанці, пробуваючі в шпиталях.

До мене дійшли сумні відомости, про ганебне поводження деяких з ви. З шпиталів, в яких все користуєтесь лікарською допомогою, видужуючими і виходючими товаришами часто береться в власне користування шпитальне майно і вже більш не повертається назад. Як на особистий приклад, покажу на шпиталь ч. 23, з якого видужуючими товаришами були занесені киреі (халати) і валянки в неозначеній кількості.

Товариші! Аджеж шпиталі і майно останніх обслуговують не окремих осіб із нас, а всю революційну повстанчеську армію цілком.

- Відозва Батька Махна до хворих повстанців, що пробувають у шпиталях

Сторінка 4

На засіданні були од Повстанчеськоі Арміі Махнівців - Волін, Марин, Чубенко і Петренко, - од Всеукраінського Ревкому Грудницький, Представник Центрального Комітету Украінськоі Комунистичноі партіі Лісовик і Бойемісар, керуючий лівобережною Украіною, Матяш.

Голова: Волін, Секретарь: Марин.

Доклад члена Всеукраінського Ревкому т. Грудницького:

- Протокол засідання Представників Революційно-Повстанчеської Арміі Украіни (Махнівців), Всеукраінського Ревкому і Округемісаріяту Боротьбистів


Розклад та загибель денікінського самодержавства йде значно хутчійшим темпом, аніж це можна було предбачати.

Ще якихось два місяці тому навіть навзявзятійші оптімисти із революційного табору не могли сподіватись, що в цей термін контр-революція Дону та Кубані прийде до цілковитоі загибелі.

- Перемога працюючим, а не партіям
Copyright 2010-2015 oldnewspapers.com.ua
pressaxix at gmail dot com
 designed in Happines.in.ua