1927 рік, 17 травня

Вісти всеукраїнського центрального виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 1927 рік, 17 травня

Фальшовані документи - єдиний наслідок лондонського наскоку

Сторінка 1

Помешкання торгпредства ще не звільнено від поліцаїв

Густе павутиння брехні та наклепів навколо діяльности радянського торгпредства

Наскок лише перший етап широких антирадянських планів

Поліція й досі хазяйнує в „Совет-Гаузі"

Брутальне поводження зі співробітниками торгпредства. - Трус без свідків. - Таємниче писання і фотознимки поліцаїв. -  Банки про важливий «державний документ».

Загублена грамота

За англійську розвідочну поліцію знає кожен школяр з оповідань Конан-Дойля про пригоди Шерлока Холмса і кожен школяр пам'ятає, що в цих оповіданнях детективи зі Скотланд-Ярда відзначаються розумов, скільки ретельністю. Життя ствердило характеристику видатного романіста. Детективи Скотланд-Ярда вже кілька днів риються в столах до писання та канцелярських шафах Аркоса, в склепах та підвалах, і з ретельністю, гідної кращої долі, шукають того, чого не було, нема й не може там бути.

На боротьбу з провокацією твердолобих

Відозва німецької компартії

Новий сільгоспподаток на Україні

Оповіщена сьогодні постанова Ради Народніх Комісарів УСРР встановлює норми прибутковости для головних і другорядних галузей сільського господарства, встановлює терміни сплати с.-г. податку та розвязує низку принципіяльних питань про порядок реалізації с.-г. податку в майбутнім 1927-28 році.

Як відомо найбільшим дефектом кампанії с.-г. податку в минулім році були ненормальності при оподаткованні спеціяльних галузей сільського господарства та нехліборобських заробітків.

Закрилась конференція Малої Антанти

Сторінка 2

Орієнтація на Францію. - Воля вчинків відносно переговорів з СРСР. - Проти приєднання Австрії до Німеччини.

Протест Харківського пролетаріяту

Вимагаємо рішучої відповіди

(На заводі «Серп і Молот»)

Завод с.-г. машин «Серп і Молот» не даремно пишається своїми революційними традиціями.

Ще тоді, коли його називали заводом «Гельферіх-Саде» - робітники-гельферіхівці були відомі як палкі революціонери, непримиренні вороги царату та буржуазії. Звичайно, що чергове нахабство англійських консерваторів не могло пройти по-за увагою «гельферіхівців».

Перший Всеукраїнський з'їзд т-ва „Друзі дітей"

Промова Голови ВУЦВК'у і Голови ЦК ДД т. Петровського

В неділю в сесійній залі ВУЦВК'у тов. Петровський відкрив Перший Всеукраїнський з'їзд «Т-ва Друзі Дітей».

«Товариші, від імени ЦК ДД та радянської влади я вітаю 1-й Всеукраїнський з'їзд т-ва Друзі дітей. Дозвольте вам нагадати, що для зрозуміння сучасного значіння нашого т-ва треба знати як було утворено це т-во.

10-й Всеукраїнський з'їзд рад про завдання та перспективи сільського господарства

Поруч чисельного зросту сільського господарства України 10-й Всеукраїнський З'їзд Рад визначив і де-яке якісне поліпшення його. Найбільші, найпозитивніші досягнення це зріст ранніх парів у степовій частині України, збільшення проти передвоєнного періоду площі інтенсивних та спеціяльних культур, збільшення в озимому клині пшениці, збільшення засівів трав та машинізація сільського господарства.

Підсумки перевиборів і дальші завдання в справі оживлення та керовництва радами

Сторінка 3

Доклад тов. Постишева на IV пленумі Харківського Окрпаркому

Товариші, ми всі добре знаємо, що перевибори рад мають для нас надзвичайно велику вагу. Особливу вагу перевибори рад набувають за поставлених нами тепер обставин. Ми живемо в умовах практичного будівництва соціялізму, коли активність мас, свідома участь робітників і селян у цім великім будівництві рік у рік стають де далі неодмінно потрібними.

Аеропланобудівництво на Україні

Розмова з тов. Андреєвим

Інженер Е. С. Андреєв - голова постійної комісії досліду аеропланів цивільного сполучення та член Наукового Комітету при Управлінні Військової повітряної флоти РСЧА, що прибув з Москви до Харкова на пробу аероплану українського конструктора інж. Калініна, в розмові з нашим співробітником докладно повідомив про своє вражіння від нового аероплана системи цього українського конструктора.

Оцінка роботи української металургії

Технічна база української металургії - недалеко від межі повного використання своєї здатности. Дальше поширення виробництва повинно йти за рахунок нових капітальних робіт та загальної раціоналізації виробничих процесів. Собівартість металу треба обов'язково знизити. Не виконавши цього, не виконаємо і загального зниження відпускних цін, бо метал - основний продукт для багатьох галузей промисловости.

(Нарада керовників і головних інженерів Південсталі).

Виробничі досягнення тресту

Політика партії в справі української художньої літератури

Постанова Політбюра ЦК КП(б)У

1. Стоючи на грунті резолюції ЦК ВКП(б) в справі художньої літератури в червні 25 р., ЦК КП(б)У вважає, що:

Будівництво соціялізму в нашій країні, що одною з своїх передумов ставить творення української радянської культури, в цьому процесі на чільне місце висовує утворення і розвиток української художньої літератури.

На Дніпрельстані

Сторінка 4

Радянська Україна

Телеграми

Т.т. Куйбишев та Мишков про роботи на Дніпрельстані та про місцеві заводи

ЗАПОРІЖЖЯ, 16. (РАТАУ). Перед од'їздом до Харькова голова ВРНГ СРСР тов. Куйбишев і заст. голови ВРНГ УСРР тов. Мишков в розмові з кореспондентом РАТАУ повідомили таке:

Ой і любить райвик селькора…

Жив собі та мирно працював у Божедарівці, на Криворіжжі, швець Куций Микола.

Спокійна собі людина була. Працьовитий, совісний ремісник і громадянськими справами цікавиться…

Ничовенький чоловічок. - Божедарівська земгромада у члени до себе в 1923 році прийняла ще й з правом одержати земельний наділ. Коли буде, розуміється…

Живе собі швець Куций, працює, божедарівцям за ласку й за замовлення дякує.

І до влади місцевої, райвиконкомівської теж з пошаною та повагою ставиться і до роботи її потроху придивляється.

В Наркомосвіті

Вшанування українських вчених. Президія Укрнауки ухвалила взяти участь у святкуванні 35-річного ювілею проф. Красуського К. А. (Харків, 1-го липня), 40-річного ювілею проф. Танфільєва (Одеса) та 45-річного ювілею проф. Суслова (Одеса - 29-го травня). Президія Укрнауки прохає також колегію НКО про надання проф. Красуському К. А. звання заслуженого професора.

Робітниче-селянський університет у Харкові

Підготовча комісія при Раді Народніх Комісарів УСРР пророблює нині питання про утворення в Харкові вечірнього робітниче-селянського Університету. Організація цього Університету має на меті цілковито та систематично задоволити потреби широких мас трудящих в галузі соціяльно-економічних та природньо-біологічних знань. Робітниче-селянський університет має дати слухачам низку систематичних лекцій-нарисів наукового та практичного знання, об'єднаних одним загальним світоглядом. Слухачам робітниче-селянського університету можуть бути всі трудящі республіки, віком від 16 років.

RSS-материал