1919 рік, 3 жовтня

Стрілець, 1919 рік, 3 жовтня

Галичина буде наша!

Сторінка 1

УПБ. Москва, 1. Х. (радіо). З Гельсінґфорсу дн. 28. ІХ. повідомляють: Рада чотирьох відкинула домагання Польщі прилучити Східну Галичину. Рада чотирьох виробила статут, на основі котрого Східна Галичина стає самостійною державою зі столицею Львовом і з власним парляментом.

Плєбісцит в Галичині

Франція й Анґлія

(З приводу тимчасового рішення галицької справи).

В Східній Галичині має наступити загальне голосування над цим, до якої держави вона має належати. Значить - Сх. Галичина буде напевно українська, як тільки ми тут видержимо разом до слушного часу і разом повернемо.

Таке рішення переперла Анґлія. А Франція мала вкінці також згодитися на це. Пригляньмося тим державам, які ще нераз заважать на нашій долі.

Інтересні ревеляції

Сторінка 2

Як Поляки зріклися Сх. Галичини, Холмщини, Підляшя та Полісся!

Оперативний звіт

Штабу Головного Отамана з дня 1. жовтня 1919

Ворожий напад на Охремово відбито, при чому взято в полон одного добровольческого полковника, а надто здобуто скриню анґлійської амуніції.

В районі на північний захід від Балти і Слобідки ведуться бої. Прогнано денікінський бронепотяг, який посувався аж до розїзду Севастіянівка.

На большевицькім фронті без змін.

з дня 2. жовтня 1919

RSS-материал