Архів старих газет
 ---------------------------------------------------
www.oldnewspapers.com.ua
Ціна 2гр.
 ---------------------------------------------------Вісті ВУЦВК, 1933 рік, 13 лютого
 
Сторінка 1

Доповідь тов. Косіора С. В. на пленумі ЦК КП(б)У

І. Про підсумки хлібозаготівель на Україні та постанову ЦК ВКП(б) від 24 січня 1933 р.

- Підсумки хлібозаготівель і завдання КП(б)У в боротьбі за піднесення сільського господарства України


Для нас надзвичайно важливо, щоб парторганізація України, від ЦК, його пленуму і до останнього осередку правильно зрозуміла постанову ЦК ВКП(б), розібралась у тих помилках і хибах, яких припущено в роботі на селі і зробила б звідси всі належні більшовицькі висновки.

- 1. Широко роз'яснити партійній організації постанову ЦК ВКП(б) і суть наших помилок


Я хочу тепер спинитися на конкретних наших помилках, що мають безпосереднє відношення до того, що викрив у своїй промові тов. Сталін - на помилках і хибах в організації хлібозаготівель на Україні.

- 2. Про помилки й хиби в організації хлібозаготівель на Україні

Сторінка 2

Тов. Сталін правильно сказав, що в усіх цих труднощах у хлібозаготівлях, в незадовільному виконанні нами пляну винні ми самі, комуністи, а не колгоспники. Від того, як працюють, як керують комуністи, залежить і розвиток колгоспу і виконання пляну хлібозаготівель. Коли комуністи говорять твердо і ясно, що хліб державі треба здати в першу чергу, що його треба здати в отакі то строки, то колгоспники до цього прислухаються і йдуть за комуністами.

- 3. На основі настанов тов. Сталіна забезпечити корінний поворот в керуванні колгоспами


Товариші члени ВУЦВК'у, V сесія XII скликання вичерпала порядок денний своєї роботи. Сесія підсумувала великі досягнення як в промисловості, так і в сільському господарстві, й накреслила завдання на 1933 рік - перший рік другої п'ятирічки.

Члени ВУЦВК, що працюють на виробництві та керують промисловістю, в своїх виступах наводили приклади, як за роки п'ятирічки пролетаріят за проводом комуністичної партії побудував світові велетні, ґрунтовно реконструював старі підприємства та утворив зовсім нові галузі виробництва.

- Промова Г. І. Петровського на закритті V сесії ВУЦВК

Сторінка 3

Клясовий ворог на ділянці засипання насінних фондів чинить шалений опір, намагається розкрасти насіння, використати на потреби харчування, утаїти та розбазарити його.

Про це свідчить ряд фактів: у с. Дем'янцях (Переяславський р-н) куркульська зграя, що засіла в колгоспі, приховала 800 ц. колгоспного збіжжя, в основному засівний матеріял. До викриття цих злочинних дій управа колгоспу запевняла, що немає хліба, а голова колгоспу Козій А. просто заявив, що для засіву вони чекають насіння від держави.

- Викрити маневри клясового ворога, пильно охороняти насінні фонди
Copyright 2010-2015 oldnewspapers.com.ua
pressaxix at gmail dot com
 designed in Happines.in.ua