1933 рік, 13 лютого

Вісті ВУЦВК, 1933 рік, 13 лютого

Підсумки хлібозаготівель і завдання КП(б)У в боротьбі за піднесення сільського господарства України

Сторінка 1

Доповідь тов. Косіора С. В. на пленумі ЦК КП(б)У

І. Про підсумки хлібозаготівель на Україні та постанову ЦК ВКП(б) від 24 січня 1933 р.

1. Широко роз'яснити партійній організації постанову ЦК ВКП(б) і суть наших помилок

Для нас надзвичайно важливо, щоб парторганізація України, від ЦК, його пленуму і до останнього осередку правильно зрозуміла постанову ЦК ВКП(б), розібралась у тих помилках і хибах, яких припущено в роботі на селі і зробила б звідси всі належні більшовицькі висновки.

2. Про помилки й хиби в організації хлібозаготівель на Україні

Я хочу тепер спинитися на конкретних наших помилках, що мають безпосереднє відношення до того, що викрив у своїй промові тов. Сталін - на помилках і хибах в організації хлібозаготівель на Україні.

3. На основі настанов тов. Сталіна забезпечити корінний поворот в керуванні колгоспами

Сторінка 2

Тов. Сталін правильно сказав, що в усіх цих труднощах у хлібозаготівлях, в незадовільному виконанні нами пляну винні ми самі, комуністи, а не колгоспники. Від того, як працюють, як керують комуністи, залежить і розвиток колгоспу і виконання пляну хлібозаготівель. Коли комуністи говорять твердо і ясно, що хліб державі треба здати в першу чергу, що його треба здати в отакі то строки, то колгоспники до цього прислухаються і йдуть за комуністами.

Промова Г. І. Петровського на закритті V сесії ВУЦВК

Товариші члени ВУЦВК'у, V сесія XII скликання вичерпала порядок денний своєї роботи. Сесія підсумувала великі досягнення як в промисловості, так і в сільському господарстві, й накреслила завдання на 1933 рік - перший рік другої п'ятирічки.

Члени ВУЦВК, що працюють на виробництві та керують промисловістю, в своїх виступах наводили приклади, як за роки п'ятирічки пролетаріят за проводом комуністичної партії побудував світові велетні, ґрунтовно реконструював старі підприємства та утворив зовсім нові галузі виробництва.

Викрити маневри клясового ворога, пильно охороняти насінні фонди

Сторінка 3

Клясовий ворог на ділянці засипання насінних фондів чинить шалений опір, намагається розкрасти насіння, використати на потреби харчування, утаїти та розбазарити його.

Про це свідчить ряд фактів: у с. Дем'янцях (Переяславський р-н) куркульська зграя, що засіла в колгоспі, приховала 800 ц. колгоспного збіжжя, в основному засівний матеріял. До викриття цих злочинних дій управа колгоспу запевняла, що немає хліба, а голова колгоспу Козій А. просто заявив, що для засіву вони чекають насіння від держави.

RSS-материал