1930 рік, 1 лютого

Вісті ВУЦВК, 1930 рік, 1 лютого

На рейки ударности

Сторінка 1

Перший квартал другого року п’ятирічки дав недовиконання виробничих завдань. Ті підвищення порівнюючи з минулим роком, які відзначаються в різних галузях промисловости, не досягають плянових передбачень.

Барикади на вулицях Гамбурга

ПОЛІЦІЯ РОСТРІЛЮВАЛА БЕЗБОРОННИХ РОБІТНИКІВ

КОМПАРТІЯ ЗАКЛИКАЄ ОГОЛОСИТИ СТРАЙК ПРОТЕСТУ

На Хінсько-Східній залізниці

ХІНСЬКЕ ВІЙСЬКО ГРАБУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

ТОКІО, 29. Як сповіщають з Харбіна, нач. департамента освіти Чжан Го-чен відповідно до встановлених порядків призначень та звільнень радянських громадян по відділу, що обслуговує школи дітей радянських громадян-залізничників, оголосив наказа про звільнення 260 радянських педагогів, які залишилися на роботі в період радянсько-хінського конфлікту.

Постанова ЦК ВКП(б) про роботу парторганізацій Сталінської округи

Сторінка 2

МОСКВА. 31. Вислухавши доповідь секретаря Сталінського ОК Строгонова та співдоповідь Маленкова, ЦК вважає, що лінія ОК правильна і відзначає велику роботу, яку пророблено для того, щоб оздоровити і зміцнити парторганізацію, констатуючи в той же час, що в роботі ОК є ряд серйозних недоліків і помилок, особливо в справі розвитку вугільної промисловости.

З фронту соціялістичного будівництва

РЕКОНСТРУКЦІЯ КРАМАТОРСЬКОГО ЗАВОДУ

Восени почалися підготовні роботи по реконструкції Краматорського машинобудівельного заводу. Земляні роботи майже закінчено. Зараз почали в тепляках будувати фундаменти, але будування дуже гальмується. Бракує цементу та інших будівельних матеріялів.

КРЕМЕНЧУЦЬКА СУКНЯНА ФАБРИКА

Президія ВУЦВК пильно стежить і перевіряє перебіг колективізації

Сторінка 3

(Розмова з головою ВУЦВК т. Г. І. Петровським).

В розмові із співробітником Ратау голова ВУЦВК т. Петровський повідомив, що незабаром президія ВУЦВК вислухає ряд доповідей окружних виконавчих комітетів з питань суцільної колективізації і реконструкції сільського господарства.

Перелом

Через два роки Луганщина буде суцільний колгосп. Це дасть можливість забезпечити місцеві шахти й заводи с.-г. продуктами без довозу з інших округ.

Терміново скласти п’ятирічку кадрів

Сторінка 4

Українська промисловість ще не має детально розробленої п’ятирічки кадрів. Усі попередні розрахунки і міркування ВРНГ, Укрдержпляну, Наркомпраці — не реальні, вони не відповідають потребам промисловості.

За постановою ЦК ВКП(б) всім господарським органам запропоновано до 10 лютого розробити детальні пляни кадрів, ураховуючи усі технічні зміни, що їх мають внести до кінця п’ятирічки.

Велозавод на огляді

Безладдя в цехах, інструментів не шанують.

Легка кіннота зробила наскок на кілька цехів велозаводу, де виявлено велику безгосподарність. В своєму акті учасники наскоку пишуть:

“У механічному цеху на підлозі валялися частини варстатів. Різні матеріяли для автоматів лежать у цеху, хоча це треба здати до складу. Варстат №8 не прибрано, варстат №208 не мазано, №4 – брудний, №234 немазаний, №101 – брудний і т. ін.

Другорядного експорту й досі ще не налагоджено

Сторінка 5

НЕДОСТАТНІЙ ІНСТРУКТАЖ, ВІДСУТНІСТЬ МАСОВОЇ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ, МЛЯВЕ КЕРІВНИЦТВО ЗАГАЛЬМУВАЛИ ЦЮ СПРАВУ


ВСІМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ТРЕБА НЕГАЙНО ПЕРЕКЛЮЧИТИ МАКСИМУМ УВАГИ НА ЦЮ ДІЛЯНКУ РОБОТИ


КОЛГОСПИ! ЗА ДОПОМОГОЮ РОБІТНИЧИХ БРИГАД НАЙШИРШЕ РОЗГОРНІТЬ ЗАГОТІВЛЮ ПРЕДМЕТІВ ДРУГОРЯДНОГО ЕКСПОРТУ. ВІД ВАС ЗАЛЕЖИТЬ ЗБІЛЬШИТИ КОШТИ НА ЗАКУПІВЛЮ ДОДАТКОВОЇ КІЛЬКОСТИ ТРАКТОРІВ


Експортних фондів по колгоспах ще не створено

Місячник збирання утильсировини

Сотні мільйонів карбованців ідуть в брухті й відходах на смітники.

Ганчір’я, паперову макулятуру, металеві й інші покидьки зберімо й передаймо підприємствам на переробку.


МОБІЛІЗУВАТИ УЧАСТЬ ШИРОКИХ МАС ТРУДЯЩИХ

Місячник збирання утильсировини, що сьогодні починається, має остаточно завдати вдару недбайливості в справі збирання та використання покидьків і відходів.

Квартал - під універмаг

Сторінка 6

Хаторг не так давно відкрив на майдані Рози Люксембурґ найбільший у Харкові універсальний магазин, що працює дуже успішно. Обороти магазину дедалі зростають і він вже на сьогодні не встигає обслужити всіх покупців. В зв’язку з цим перед Хаторгом стало питання про поширення магазину.

Культурфільм “Соловки”

Глядач виявив якнайбільший інтерес до цього фільму. “Соловки” демонструються вже понад два тижні – і все ж таки, не простоявши в черзі годину-другу – до кіна не потрапиш.

Де будувати газетну фабрику

Сторінка 7

Темпи розвитку всього народнього господарства СРСР, в тому числі й поліграфії, поставили перед останньою завдання обслужити й повнотою забезпечити культурну революцію.

Поліграфічна база України й, головним чином, її столиці, м. Харкова, вже на сьогодні стоїть перед питанням неможливости повнотою обслужити повсталу потребу та природній попит на поліграфічну продукцію.

Край чорного золота

Шлак

Шлак є невід’ємна частина металюрґійного процесу. Якої б хорошої якости не була руда, які б досвідчені робітники, майстри, інженери, — шлак все одно буде. Справа лише в тому, що можна той шлак, при бажанні, довести до можливого мінімуму і, таким чином, одержати метал максимальної чистоти, — і за необережності, за тюхтійства, коли всі при домні будуть ловити ґав, шлаку може бути стільки, що він може зіпсувати всю партію чавуну.

Декрети, накази та постанови уряду УСРР

Сторінка 8

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

Про зміну й доповнення Устави про державні промислові трести УСРР.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Ради народніх комісарів УСРР постановили

I

1. Поробити в своїй постанові з 4 липня 1928 р. «Устава про державні помислові трести УСРР» ( Зб. Уз. УСРР 1928 р.№18, арт.165) такі зміни і доповнення:

1. Пункти 1 і 3 арт. 14 ухвалити в такій редакції:

Охорона здоров’я колективізованого сільського населення

Сторінка 9

НКЗдоров’я вже опрацював основні форми обслуговування соціялізованого сектору, як в розрізі п’ятирічки, так і сьогоднішнього дня.

Кишкові паразити людини

Разом з їжею до шлунку потрапляють із рота багато бактерій. Із шлунка їжа переходить до кишковика, що складається з тонких та товстих кишок. Дослідження показали, що в тонких кишках бактерій не багато і складаються вони, головним чином, з паличок, що здатні розкладати вуглеводанів, тобто крохмалюваті та цукроваті речовини. Найбільш бактерій є в товстих кишках, в одному міліграмі кала дорослої людини міститься від 80.000 до 3 міл. бактерій. Кількість їх хитається в залежності від їжі, дієти.

Праця і занедужування селянки

Селянська праця далеко шкідливіше впливає на селянку, ніж на селянина.

В цій праці жінка бере таку саму участь, як і чоловік, а тимчасом жінки взагалі слабші від чоловіків: сила м’язів жінки дорівнює 0,6 м’язової сили чоловіка. З другого боку, природні особливості жіночого організма (місячка, вагітність, пологи, післяпологовий період, годування груддю) роблять селянок менш стійкими проти шкідливих зовнішніх впливів на їхній організм.

Тим то відзначається довгочасністю й важкістю фізичного напруження.

За здорове харчування

Сторінка 10

Правильна організація харчування людности, а особливо дітей стає нині за проблему дня. З цим тісно зв’язане питання про вітаміни. Що ж таке вітаміни?

Залежність характеру від будови тіла

Давним давно, коли ще не знали причин виникнення хороб, не знали який орган захорів за кожного окремого випадку, хоробу розглядали у зв’язку з тим, в кого вона розвивалась. Інакше кажучи, звертали увагу на ввесь людський організм, або на конституцію людини, за сучасним визначенням.

Декрети, накази та постанови уряду УСРР

Сторінка 11

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

При дозвіл місцевим виконавчим комітетам провадити трудтягловідбуток для підвозу хліба до місць навантажування.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Ради народніх комісарів УСРР постановили:

I

Про повернення виборчих прав

Постановою Секретаріяту Всеукраїнського Виконавчого Комітету від 11-го та 21-го грудня 1929 року повернені виборчі права таким особам:

Об’яви

Сторінка 12

Державний червонозаводський театр

Неділя 2-го лютого 51-й раз

ДИКТАТУРА

Касу відкрито щодня від 4 год. Біля театру зуп. трам. 3, 4, 6, 8, 9. Поч. о 7й г. в. Тал. дійс.

————–
Театр ім. Шевченка

Квит. в касі теат. від 5-6 та в центр. касі бюра мас. гляд. КВ ХОРПС’у.

Початок о 7 1/2 год. веч.

Трамв. 6, 8, 9, 10, 11.

ДЕРЖАВНА УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА КОМЕДІЯ

RSS-материал