1930 рік, 5 січня

Вісті ВУЦВК, 1930 рік, 5 січня

Знову в Гаазі

Сторінка 1

Перша Гаазька конференція відкрилася в особливо урочистій обстанові. До Гааги понаїхали, крім офіціяльних делеґатів та експертів, сотні так званих ділових людей, тобто справжні хазяї становища в капіталістичних країнах. Воли потурбувалися приїхати до Гааги, щоб на місті котролювати дії офіціяльних делеґатів. Позліталися до Гааги й багато сотень журналістів. З’явились там чимало і більш-менш поважних діячів 2-го Інтернаціоналу. Таке незвичайне зібрання всіляких знаменитостей, політичних, фінансових та газетних, пояснюється тим, що в Гаазі сподівалися сотворити новий світ.

Економічна криза в капіталістичних країнах шириться

Сумні перспективи наступного року для американської промисловости

НЬЮ-ЙОРК, 2. Представники уряду й далі виступають з оптимістичними заявами з нагоди нового року. Тимчасом більшість представників ділового світа та економічна преса одверто ааявляють, що виробництво скорочуватиметься й навесні.

Промова тов. Рикова

Сторінка 2

Підготовка нових кадрів кваліфікованих молодих робітників
Промова тов. Рикова на урочистому вечорі, присвяченому підсумкам огляду шкіл ФЗУ 25|XII 1929 р.

Товариші, я прийшов сюди не для того, щоб говорити про загальні питання нашої політики, а для того, щоб підкреслив величезну громадсько-політичну вагу того спеціального питання, якому присвячені дані збори—питання про підготовку нових кадрів кваліфікованих молодих робітників і про ролю в цій справі фабрично-заводського учеництва (ФЗУ).

Міжнародній огляд

За тиждень

Міжнародне життя останнім часом загалом позначилося великою напруженістю. Відсутність одвертих і гострих міжнародніх конфліктів не створює навіть видимої, бодай удаваної картини стійкості міжнародного становища. Кожний окремий факт свідчить про чим-раз більшу хиткість на тій чи іншій ділянці міжнароднього життя. А скільки таких фактів день-у-день більшає, то й загальне вражіння визначається, як вражіння непевности в завтрьому, як вражіння виключної напружености.

Буре вугілля – на допомогу Донбасові

Сторінка 3

Розробки могутнього буровугільного басейну України – зменшать вимоги на донецьке вугілля, ліквідують напруженість паливного балянсу
Резервну електростанцію Дніпрельстану будувати на бурому вугіллі

Нові паливні ресурси

Перша буровугільна шахта

При ВРНГ відбулася широка конференція представників промисловости і наукових установ за участю акад. Яснопольськоґо, проф. Червинського та інших, що ще раз ґрунтовно обговорювала всі зібрані матеріяли про буре вугілля на Україні. Ціла низка літературних матеріялів вказує. що в районі Олександрії— П’ятихатки є багато родовищ бурого вугілля. Це підтверджують геологічні дослідження. Ґрунтуючись на цьому деякі вчені й інженери-практики приходять до висновку, що в районі Олександрії—П’ятихатки мусить бути цілий буровугільний басейн.

Підвищення врожайности в колгоспах

Сторінка 4

Колгоспи, що вже кілька років, як організувалися, підвищили свої врожаї проти окремих селянських господарств В середньому в комунах урожай вищий на 35%, а в артілях на 25% проти селянського. Але ці врожаї далеко нижчі проти тих, що можуть бути і зокрема тих, що зараз є по радгоспах та досвідних станціях.
За п’ятирічку колгоспам треба підвищити врожайність майже на 60% проти середньої врожайности попередніх п’яти років. Наступного ж року врожайність у старих колгоспах має бути піднесена на 35%.

Під гаслом колективізації

У Зачепилівському р. на Полтавщині, де є мало не 60 колгоспів, що охоплюють 16% площі, готуються до весняної сівби під гаслом дальшого поширення колективізації: підчас весняної сівби процент колективізованої площі в районі мають довести до 37. В районі виростуть нові колгоспи й тому тепер широко розгортається масову пояснювальну роботу серед бідноти й середняцтва, щоб новоорганізоні с.-г. колективи на перших кроках існування не натрапляли на труднощі зв’язані з несвідомістю їхніх членів.

Землевпорядження на масивах суцільної колективізації

Сторінка 5

За п’ятирічним пляном на Одещині передбачали цілком закінчити землевпорядкувальні роботи у 1931 р., але буйний розвиток колективного руху, суцільна колективізація вже найближчого часу двох районів округи, зламали ці плани й змінили передбачення п’ятирічки. Вже дотепер землевпоряджено понад 80% орної землі.
Землевпорядження цього року головним чином спрямоване на усуспільнення сільського господарства, на створення громадських сівозмінів тощо. За дві третини цьогорічного польового періоду проведено роботу в 250 колгоспах на площі 90 тис. га.

Озброїти колгоспи тракторною силою

Укрколгосп, затверджуючи оперативно-виробничий плян машино-тракторних станцій і великих механізованих колгоспів, накреслило ряд заходів для розвитку їхньої діяльности, зокрема для посилення розвитку скотарства в цих колгоспах. Намічано підвищити процент товарности продуктивного скотарства в кущових об’єднаннях з МТС, зокрема в районах промисловости розвиток скотарства в цих районах повинен базуватися на засадах усуспільнення індивідуальної худоби в районах діяльности МТС і на засадах контрактації молочної продукції.

Червоноармійський університет

Сторінка 6

Незабаром у Харкові відкривається червоноармійськпй університет. Організатори його Політвідділ Н. дивізії та Будинок Червоної армії.
Університет матиме два відділи—денний та вечірній. На денному вчитиметься 45 червоноармійців прикордонників, а на вечірньому 110 червоноармійців Харківського гарнізону.
В програмі університету — математика, фізика, суспільнознавство та інші дисципліни. Затримка з відкриттям університету, що мав почати роботу в грудні, сталася через брак помешкання. Ниві це питання розв’язує секція Наросвіти столичної Міської ради.

Максимально сприяти висуванню робітників і наймитів на провідну роботу

Пільги для висуванців

Одним з найважливіших заходів в справі зміцнення радянського господарського і кооперативного апарату є зробітничення його, масове висування на провідну роботу найкращих кадрів робітників, робітниць, наймитів. Особливого значіння набирає висування робітників до радапарату за нинішньої доби соціялістичного будівництва, що вимагає особливої чіткости і твердої класової лінії в роботі апарату.

Повідомлення

Сторінка 7

ПАРТІЙНІ.

Оргрозпод ЦК просить з’явитися 7-І до пом. зав Оргрозподу ЦК—тов. Донченка для переговорів о 10 год. ранку—т. Лагвіса Ф. І. (Держторг), Разлетова В. К. (Наркомосвіти), Богданова В. А. (Трубобуд), Толокнова А. Н. та Реву С. Т. (Наркомторг), Бебре І. Я. (Південсталь), Поаякова І. Г. (Жиркістка), Гольдштейна Н. А. (Цукротрест), Мандрику А. І. (НКЮСТ) та Бондаренко В. М. (Хемвугіль);

Оголошення

Сторінка 8

Д-О У-В-А-Г-И!
ОКРІНО та РАЙІНО

Нижче ми містимо копію листа Наркомосвіти України до всіх Окрінспектур Наросвіти

ДО ВСІХ ОКРІНСПЕКТУР НАРОСВІТИ.

Подаючи нижченаведену постанову Колеґії НКО з 10-ХІІ-28 р., протокол № 29 п. 7, НКО вдруге пропонує Вам приняти її до неухильного виконання, коли будете склалати договори на постачання нацменустанов літературою.
Заст. Наркома Освіти Потоцький
Заст. Голови Раднацмену Войтюк

Витяг з протоколу Колегії НКО з 10-ХІІ-28 р., прот. № 29, п. 7

RSS-материал