Колгоспно-кооперативна система та оборона країни

В день 1-го серпня світовий пролетаріят продемонстрував свої сили проти капіталістичної експлуатації, проти нової капіталістичної бойні та загрози збройного нападу буржуазії на СРСР, за оборону Радянського Союзу; трудящі Радянського Союзу демонстрували свою готовність докласти всіх сил на найшвидше здійснення постанови XVI з'їзду партії, на здійснення п'ятирічки в чотири роки. 

Колгоспно-кооперативна система на основі директив з'їзду «мобілізувати всі сили робітничої кляси та бідняцько-середняцького селянства на закріплення обороноздатности СРСР, моці та боєздатности Червоної армії, морської та повітряної фльоти» повинна відограти вирішальну ролю в готуванні сільського господарства до оборони Радянського Союзу, в мобілізації мільйонних мас селянства, об'єднаних в колгоспи та індивідуальних бідняцько-середняцьких господарств, які ще не вступили до колгоспу, на практичне здійснення директив XVI з'їзду партії.

Роля колгоспно-кооперативної системи в забезпеченні плянового постачання промисловості,  Червоній армії - в справі закріплення обороноздатности країни, - і підчас війни надзвичайно велика.

Колгоспно-кооперативна система всією своєю діяльністю має забезпечити такий рівень та темпи розвитку сільського господарства, що відповідали б завданням промисловости, тилу та Червоної армії в обороні країни, в період, коли трудящим Радянського Союзу доведеться зі зброєю в руках обороняти Жовтневі здобутки.

Розв'язати завдання підготовки сільського господарства до оборони пролетарської держави можна тільки на основі соціялістичної переробки індивідуальних бідняцько-середняцьких господарств, що залишилися ще за межами колгоспу, на основі їх колективізації.

Завдання, що стоїть перед колгоспно-кооперативною системою щодо закріплення обороноздатности країни, повинно правити за етап в дальшому закріпленні колективного руху та піднесення колгоспів на вищий ступінь та в новому поступовому русі бідняцько-середняцьких мас села шляхом колективізації та виробничого кооперування.

А звідси першочергове завдання колгоспно-кооперативної системи - негайно перебудувати свої лави та реорганізувати, на основі постанови XVI з'їзду партії, всю колгоспну систему та ввесь апарат на засадах, що забезпечують найбільшу гнучкість, чіткість та терміновість у проведенні всіх завдань, поставлених партійним з'їздом перед сільським господарством.

Тваринницька проблема, що має вирішальне значіння в постачанні робітничої кляси харчовими продуктами, має дуже велике значіння і в справі закріплення обороноздатности країни - зміцнення моці Червоної армії.

В момент, коли робітничій клясі, колгоспникам доведеться сісти на коня та обороняти соціялістичну батьківщину, кіннота матиме значіння, як і за часів громадянської війни.

ХХХ


Ганебні темпи силосної кампанії

Жодного поліпшення в справі силосного будівництва на Україні, як свідчить останнє зведення Наркомзему, досі ще нема.

За даними на 1 серпня, виконання пляну будівництва силосних траншей і ям, як і раніше, дуже незначне. Надто погано з будівництвом силосних траншей. З 30.125 траншей, передбачених пляном, покищо збудовано тільки 1323, в тому числі 1140 в колгоспах. Отже, плянове завдання виконано кількісно тільки на 4,4%, а місткістю - всього лише на 2,4%.

Надто погано в Степу, що виконав своє завдання збудувати силосні траншеї кількісно на 3,2% і місткістю - на 1,3%. По деяких округах, як на Луганщині, Криворіжжі, Херсонщині і Одещині - виконання плянового завдання становить десяту долю проценту.

Не набагато краще стоїть справа і з будівництвом силосних ям. Плянове завдання становить 160.000 ям. А на 1 серпня загалом по Україні збудували тільки 15.719 ям, в тому числі 6.054 - в колгоспах. Отже і тут виконали всього лише 9,5% завдання кількісно і 10,6% місткістю.

І тут знову ж таки пасе задніх Степ. Замість передбачених пляном 81.500 силосних ям, в степових округах збудовано тільки 3.384, або 4,2%. Найгірше стоїть справа на Луганщині, Зінов'ївщині, і Дніпропетровщині, де виконання пляну становить від - 0,1% до 1%.

Нема чим пишатися і решті районів України. На Лівобережжі плян будівництва силосних ям виконано місткістю на 10,8%, на Правобережжі - на 21,7% (тут єдина округа на Україні - Білоцерківщина - впоралася зі своїми завданнями, навіть перевищивши їх) і на Поліссі - на 6,8%.


За 8 день скінчив жнива

Радгосп «Донець» Зміївського району на Харківщині надіслав телеграму до Окрвиконкому про закінчення жнив. В телеграмі зазначено, що радгосп скосив весь свій хліб протягом восьми день. Радгосп дав своїм сусіднім комунам п'ять сноповязалок та вісім самоскидок для роботи.