Таємниці людського мізку

Досліди над людським мізком є одною з найцікавіших ділянок науки. Вже віддавна вчені дослідники старалися знайти ріжницю поміж мізками непересічних людей чи ґеніїв і мізками звичайних зїдачів хліба. Одначе дотеперішні досліди виказують, що давній погляд буцімто висота інтеліґенції людини залежить від величини і тягару мізку, не відповідає правді. Тому повстав новий здогад, що інтеліґенція людини залежить від багатства мізкових звоїв, тих фалдів, на які є поморщена поверхня людського мізку.

Досліди над мізковою субстанцією людини належать до наймолодших ділянок знання, тому не диво, що не маємо ще тут цілком певних вислідів, тільки багато здогадів.

Способи розсліду.

У великих культурних осередках істнують спеціяльні інститути присвячені розслідам мізку. Дуже цікавий спосіб розсліду людського мізку.

Людський мозок утревалюють наперед у спеціяльних розчинах, а пізніше поодинокі частини мізку поміщують в парафіні, що хоронить їх перед розкладом. Поодинокі частини мізку мусять довгі місяці лежати у спеціяльних хемічних рідинах, доки не загартуються до того ступня, що можна їх краяти на найтонші, найніжніші навіть платки, які щойно можна оглядати під мікроскопом. До краяння таких невимовно тонких платків служить спеціяльний приклад – ножик т. зв. мікротом; він дозволяє людський мозок покраяти на десятки тисяч пластинок, тонких на кілька тисячних (!) міліметра. Кожну таку мізкову пластинку реєструють і нумерують так, що кожної хвилини відомо, з якої частини мізку вона походить.

Пізніше згадані тонкі пластинки мізку забарвлюють, щоб лекше можна було розглядати будову їх клітин і тканок під мікроскопом.

Такі приготовні праці тревають звичайно пару років і щойно тоді можна приступити до властивих розслідів мозку.

Мозок людей і тварин.

Розсліди мозку мають на меті докладно пізнати будову мізкової кори, де є осередок психічного життя і розяснити деякі таємниці її клітин, тканок та хемічного складу. Учені думають, що завдяки таким розслідам їм удасться винайти ріжницю між мізком людей і тварин.

На основі останніх відомостей з тої ділянки ані тягар мізку, ані навіть число мізкових звоїв не має значіння для означення ступня інтеліґенції. Тими двома чинниками абсолютно не можна вияснити вищости

людської інтеліґенції над твариною, бо мізки деяких тварин з малою інтеліґенцією мають багато дуже складних звоїв, зате деякі роди мавп, отже тварин найвище поставлених у єрархії тваринного світа і найближчих до людини, мають майже гладкий мозок.

Мізки ґеніяльних людей.

Таксамо недосліджені ще таємниці мізків людських ґеніїв. Ще досі вчені не можуть найти якихось ріжниць, що відріжняли б мізки великих ґеніїв людства від мізків звичайних смертників. Як кажуть деякі дослідники цієї справи, ступінь інтеліґенції людини має залежати від кількости т. зв. пірамідальних клітин мізку, себто клітин збудованих у формі трикутної піраміди, що лежать у сірій мозковій корі. Деякі дослідники кажуть, що їх має бути більше ніж звичайно у мізках ґеніяльних людей. Всеж і це ще неустійнене і людський мозок ще і надалі повний таємниць, а спосіб його ділання і надалі малознаний і таємничий.