З фронту соціялістичного будівництва

РЕКОНСТРУКЦІЯ КРАМАТОРСЬКОГО ЗАВОДУ

Восени почалися підготовні роботи по реконструкції Краматорського машинобудівельного заводу. Земляні роботи майже закінчено. Зараз почали в тепляках будувати фундаменти, але будування дуже гальмується. Бракує цементу та інших будівельних матеріялів.

КРЕМЕНЧУЦЬКА СУКНЯНА ФАБРИКА

Будівельні роботи на Кремінчуцькій сукняній фабриці вже закінчено. Зараз провадиться монтаж технічного устаткування. Заводи не відряджають своєчасно машин. Фабрика мала почати виробництво в половині другого кварталу. Є деяка небезпека, що монтаж устаткування своєчасно не закінчать.

ЗУЇВСЬКА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

У східному районі Донбасу відчувається гостра недостача електроенерґії. Ще торік вирішено було побудувати Зуївську електростанцію загальною могутністю 200 тис.клв. Підготовні роботи вже почались, але йдуть поволі. Дотепер не вияснено точно розмірів асиґнування на будівництво, не замовлено всього техустаткування. Якщо найближчим часом не буде асиґновано коштів на будівництво, остаточний пуск станції безумовно запізниться.

НОВІ ЦЕМЕНТНІ ЗАВОДИ

Укрсилікаттрест почав будувати три нових цементних заводи в Кам’янському, Єнакієвому і Амвросіївці. Технічний проект Амвросіївського заводу вже затверджено. Виробнича його спроможність 200 тис. бочок на рік. Стромбуд закінчив складання ескізного проекту Єнакіївського заводу такої ж виробничої спроможності. Дотепер не розв’язано остаточно справи, де будувати новий цементний завод на Правобережжі — в Києві чи в іншому місці. Амвросіївський цементний завод мають закінчити не пізніше січня 1931 р., Кам’янський і Єнакіївський — 1-го квітня 31 року.

РОБОТА ВИЇЗДНИХ РЕДАКЦІЙ У СПРАВІ КОЛЕКТІВІЗАЦІЇ

КОНОТОП, 31. Виїзні редакції окружних газет помітно пожвавили роботу в справі колективізації. Одна редакція за 14 днів колективізувала село Успенку, Буринського р-ну на 60 %. До СОЗ’у, що його організували в селі записалося 590 дворів. Друга редакція в селі Григор’ївці, Дмитрівського р-ну, колективізували 500 дворів. Третя редакція в селі Козацькому Конотопського р-ну, колективізувала 450 дворів за 10 днів. 4-та редакція виїздить до села Піниці, Бахмацького р-ну, а 5-та — до села Погорільців, Холминського р-ну.

***
СТАЛІНЕ, 31. Редакція газети «Диктатура Труда» організувала аґро-похід на села. На місцях працюють три виїзні редакції газет, що друкують листівки, плякати, присвячені колективізації. «Диктатура Труда» взяла шефство над найвідсталішим Селидівським районом і організовує бриґаду з відповідальних робітників окружних установ. Бриґади періодично виїджатимуть до району.

НАСЛІДНИКИ СОЦЗМАГАННЯ

Одеса, 31. Протягом другої декади січня сталася деяка зміна щодо виконання промфінпляну. З 27 підприємств централізованої промисловості, 20 перевищили за другу декаду свої завдання. Консервна фабрика Вуколспілки, наприклад, перевищила свій плян на 60 %, а залізовальцювальний завод Рудметалоторгу на 15 %. Помітно підтягнулася джутова фабрика, де в першому кварталі був прорив. Ці цифри остаточно спростовують посилання деяких господарників на «об’єктивні» причини. Зміна щодо виконання промфінпланів на багатьох підприємствах сталася через піднесення соціялістичного змагання. До ударних бриґад вступили багато робітників, що стояли досі осторонь від змагання. Помічається певний поворот до виробництва серед інженерно-технічних робітників.

ЗАПОРІЗЬКА ОКРУГА ЙТИМЕ ПЕРШОЮ В ЛАВАХ КОЛЕКТИВНОГО РУХУ

ЗАПОРІЖЖЯ, 31. Окружний з’їзд колгоспників надіслав привітальну телеграму до ЦК ВЛКСМ, ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У, ЦВК СРСР І ВУЦВК.

«Запорізька округа — заявляють колгоспники, що на її території будують найбільшу в світі гідростанцію — Дніпрельстан та будуватимуть цього року 9 машиново-тракторних станцій, ітиме першою в лавах колективного руху. Ми ставимо собі за завдання колективізувати всю округу протягом 1½ років і цього року піднести врожайність у колгоспах на 37 %.»

НА ОДЕСЬКОМУ ПЛУЖНОМУ ЗАВОДІ

ОДЕСА, 31. Місцева газета «Чорноморська комуна» почала огляд цехів плужного заводу, що виробляє також багато запасних частин до плугів. З виробом запасних частин на заводі справа, як виявилося, катастрофічна, за перший квартал завод недовиконав план на 32 %. Заводські організації не зважили на те, що сільське господарство доки що великою мірою працює кінними плугами. Тим часом завод програму виробів цих плугів дуже зменшив. Плян виробу кінних плугів завод виробив тільки наполовину. Завод недооцінює своєї ролі в засівній кампанії. З труддисципліною на заводі не все гаразд. Кілька цехів серед них господарський, мають за перший квартал до 5 % прогулів. Робітники й комуністи не досить активно працюють на ниві соцзмагання. Тільки половина партійців та комсомольців вступили до ударних бригад. За безгосподарність і недбальство до роботи, що недобре позначилися на виробництві заводу, керівникові виробничого відділу Вудерові та 3-м майстрам оголошені суворі догани.

ПРАЦЮЮТЬ НЕ ПО УДАРНОМУ

СТАЛІНЕ, 31. Домений цех Сталінського заводу оголосив себе за ударний, але працює не по ударному. 28 січня ні одна домена піч не дала добової норми. Недовиконання програми сталося через прогули. За останні місяці цех на собівартості втратив 283 тис. карб. Кожна тонна чавуна для перероблювання в першому кварталі коштувала заводові на 3 карб. дорожче, а тонна ливарного чавуна – на 6 крб. дорожче проти пляну. За один грудень витрачено на паливо 60 тис. карб.

———————-
— Луганська окопрофрада взяла шефство над Старобільщиною. В окрузі виділено копалень, що візьмуть шефство над районами Старобільщини.

— До Молдавії прибули робітничі бриґади, що працюватимуть у колгоспах. З Києва приїхало 100 чол. і з Луганського — 60. Трудящі міста влаштували робітникам щиру зустріч.

— Нижньо-Дніпровський вагоно-ремонтний завод за минулий рік через раціоналізаторські заходи заощадив 180.300 карб.

— У трубному цеху ім.. Карла Лібкнехта у Дніпропетровському за ініціативою партійців, нещодавно організовано крім 27 ударних бриґад, ще 21 ударну комуну. Продуктивність праці ударних комун збільшилась на 80 %.

— До Шепетівки прибуло 90 шахтарів з Артемівщини, що працюватимуть у Шепетівських колгоспах.

— Для Сумщини треба підготувати 900 шоферів-трактористів. Але на курсах навчаються тільки 190 чол. Цукротрест своїх курсів не організував.

— З сіл Могілівщіни надходять відомості про те, що біднота скрізь ухвалює постанови про розкуркулення.

— Бідняцько-середняцька конференція Лугано-станичного району ухвалила до весни перевести половину района на суцільну колектівізацію.

——————————————————————————————————————————————
Дострочні перевибори сільрад

МОСКВА, 31. Президія ЦВК СРСР запропонувала ЦВК’ам Союзних Республік дозволити ЦВК’ам автономних республік, краєвим, областним та окружним виконкомам провести дострокові перевибори сільрад, що їх склад засмічений чужим елементом та що не спромоглися стати на чолі соціялістичної перебудови села. ЦВК також запропонував провести перевибори всіх сільрад у районах суцільної колективізації, а також переобрати райвиконкоми, що не забезпечують достатнього керівництва в царині колективізації сільського господарства.

————-
Довибори нових академіків

ЛЕНІНГРАД, 31. В Академії Наук відбулося засідання Фізматвідділу. Всі присутні (31 виборець) за 2-х, що утрималися, та одного проти обрали за дійсного члена Академії Наук СРСР Л. В. Писаржевського. За дійсних членів Академії Наук обрано також т. Луначарського та професора Волтіна.

———-
Додаткові трактори для України

МОСКВА, 31. За постановою РПО збільшена потужність континґенту тракторів до весняного засіву на 71.220 кінських сил. Додатково дані трактори розподіляють між республіками та с.-г. організаціями союзного значення, переважно по районах суцільної колективізації. УСРР дістане додатково тракторів на 5.700 кінських сил.