Терміново скласти п’ятирічку кадрів

Українська промисловість ще не має детально розробленої п’ятирічки кадрів. Усі попередні розрахунки і міркування ВРНГ, Укрдержпляну, Наркомпраці — не реальні, вони не відповідають потребам промисловості.

За постановою ЦК ВКП(б) всім господарським органам запропоновано до 10 лютого розробити детальні пляни кадрів, ураховуючи усі технічні зміни, що їх мають внести до кінця п’ятирічки.

ВРНГ України організувала спеціяльну комісію в цій справі, виділила спеціяльних робітників, що займаються виключно цією справою. Більшість трестів пляни вже складають, але вони знову проробляються без участи заводів. Заводська громадськість, як і раніш, не бере участи в цій роботі.

Спеціальна комісія ВРНГ СРСР що перевіряє ходу цієї роботи, дала вказівки всім трестам, щоб негайно після закінчення пляну надіслали його на місця для критичної оцінки.

Комісія ВРНГ вже почала розглядати окремі пляни. ВРНГ певна, що до 10-го лютого п’ятирічку кадрів в республіканській і місцевій промисловості буде складено.

Дуже погана справа зі складанням плянів загально-союзної промисловости. Окремі трести, як Союз вугілля, нехтували вказівками ВРНГ. Південмаштрест тільки вчора почав підготовну роботу до складання пляну. Об’єднання «Сталь» тільки 1-го лютого має одержати матеріяли з заводів, після чого складатиме загальний плян по українській металюрґії. Південнорудний трест відрядив на рудні своїх людей, але дотепер немає ніяких відомостей , що вони там роблять. Трест поки що нічого не робить. Завод ДЕЗ, Укркемтрест і Коксобензоль складання п’ятирічки закінчують і цими днями дають її на затвердження ВРНГ.

Комісія ВРНГ СРСР, ще перевіряє зараз складання п’ятирички кадрів на Україні, відзначає , що більшість трестів підійшла то цієї справи добросовісно і серйозно. Комісія певна що українська промисловість складе плян без запізнення.

———————–
НЕ ТІЛЬКИ КІЛЬКІСТЬ, А Й ЯКІСТЬ

СКАРГИ НА ЯКІСТЬ ВУГІЛЛЯ.

Останнім часом участилися скарги на якість вугілля. Особливо нарікають залізниці та металюрґічні заводи. Споживачі заявляють, що шахти відвантажують вугілля з землею, сміттям, не очищують його, не говорячи вже про сортування.

Чи обґрунтовані скарги споживачів? Союз вугілля недавно закінчив спеціальне обслідування попильности вугілля на шахтах. Одержані дані обслідування вказують на те, що попильність деяких марок вугілля не тільки зменшилась, рівняючи з попереднім роком, а навпаки виросла. Коли попереднього року попільність марки ПС досягала 6,9%, вже в першому кварталі вона збільшилась до7, 5%. Найгірша справа з вугіллям марки ПЖ, що вживається для коксування. Попільність його збільшилась з 2,6% в 28 — 29 р. до 13,2% в прошлому кварталі ц. р. Аналогічне збільшення попільності можна відзначити і по інших марках вугілля. Останнім часом було кілька випадків, коли споживачі, що дуже потребують вугілля, відмовляються від нього.

Найбільше скарг надходить на погану якість вугілля шахти № 10 «Паркомуни», Голубовської шахти № 18-20, Першотравневського рудоуправління , шахти № 19-20 Горлівського рудоуправління, шахти № 19 і 36 БІС Кадіївського рудоуправління, шахти № 1 і 9 Чистяковської рудоуправи, шахти №4 Біс Хрустальської рудо управи, шахти № 2-3 Ровенецької рудоуправи і т. ін.

Союзвугілля вже не раз звертав увагу на потребу поліпшити якість, але шахти зовсім не звертають на це увагу. Трапляється, що шахти звільнюють робітників, що вибирають породу. В забоях вугілля не очищають. Часто-густо шахтоуправи заявляють, що нам ніколи займатися якістю, нам треба видобувати якнайбільше вугілля.

Сортувальні вугілля на Донбасі дуже перевантажені. Не встигають очистити всього вугілля.

Останнім часом відзначаються випадки, коли шахти, ганяючись за кількістю, зовсім не дбають щоб очистити його від породи, пересортувати. Підчас навантаження вугілля часто-густо робітники навантажують вугілля із сміттям, камінням тощо.

Боротьба за виконання виробничого пляну, що зараз провадиться на Донбасі мусить бути скерована не тільки вбік кількісного виконання. Треба, щоб ударники, технічний персонал звернув якнайпильнішу увагу на кращу якість вугілля. Треба встановити спеціальні премії за поліпшення якості, зміцнити контролю над прийманням вугілля, встановити сувору відповідальність адміністративно-технічного персоналу за погіршення якости.

——————–
МЕТАЛЮРҐІЙНІ ЗАВОДИ ЗАТРИМАЛИ 2.500 ВАГОНІВ

Вагони — «склади на колесах».

Заводи Південсталі систематично розвантаження вагонів. На Катеринінській залізниці в зв’язку з цим утворилося дуже складне становище.

28 січня на заводі ім. Петровського (при ст. Горяїнове) зібралося понад 1200 нерозвантажених вагонів. Це перевищує норму в два рази. На підходах до цього заводу стоять з вантажем ще шість поїздів. Щоб не утворилася «пробка», залізниці 30 і 31 січня заборонили вантажити на адресу цього заводу руду.

На заводі ім. Дзержинського (при ст. Третузна) останнім часом також зібралося багато вагонів. 30-го січня на цьому заводі стояли нерозвантаженими 822 вагони.

Такого обурливого явища ні в якому разі не можна пояснити тільки «об’єктивними» умовами. На Макіївському заводі, наприклад, (біля ст. Ясенувата) на 25 січня зібралося 1175 вагонів. Це в п’ять разів перевищує нормальні розвантажні можливості заводу.

Крім того, завод прийняв від ст. Ясенувата 300 вагонів. В зв’язку з цим залізниці заборонили від 26 до 31 січня відправляти на адресу цього заводу всі без винятку вантажі. На Макіївський завод терміново відрядили комісію в складі представників залізниць і промисловости, щоб вияснити на місці причини затримання вагонів. В наслідок роботи комісії на заводі лишилося на 31 січня 570 вагонів, а на ст. Ясенувата лишилося тільки 69 вагонів.

Виявилося, що завод заощаджуючи на розвантаженні вагонів, затримував їх з тим, щоб потім підвозити вагони безпосередньо до домни. Таким чином, вагони перетворили на «склади на колесах». На те, що цим він дуже ускладняє роботу залізниці, завод не звернув ніякої уваги.

На інших заводах Південсталі розвантажують вагони також незадовільно. Таке відношення заводів Південсталі до розвантаження вагонів затримує близько 2.000 вагонів понад норму. Це складає близько 10% всього наявного парку Катеринінської залізниці.