Декрети, накази та постанови уряду УСРР

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

Про зміну й доповнення Устави про державні промислові трести УСРР.

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Ради народніх комісарів УСРР постановили

I

1. Поробити в своїй постанові з 4 липня 1928 р. «Устава про державні помислові трести УСРР» ( Зб. Уз. УСРР 1928 р.№18, арт.165) такі зміни і доповнення:

1. Пункти 1 і 3 арт. 14 ухвалити в такій редакції:

«1) установлювати, а за потрібних випадків наступно змінювати річні виробничо-фінансовоі завдання ( в тому числі і дотично загальної вартости капітального ремонту) для складання трестом його виробничо-фінансового пляну; перевіряти порядком наступної контролі, чи відповідає складений від тресту виробничо-фінансовий плян даним йому виробничо-фінансовим завданням; наглядати здійснення виробничо-фінансового пляну тресту;

3)дозволяти управі робити посутні зміно в затвердженому пляні будівництва нових виробничих підприємств, а так само доустаткування і переустаткування тих, що є (п. 2 цього артикулу)»

2. Увагу 1 до арт. 14 скасувати.

3. Уваги 2 і 3 до арт. 14 зважати за уваги 1 і 2 до цього артикулу і ухвалити в такій редакції:

«Увага 1. Якщо установи , що в її віданні є трест , не встановить до початку операційного року виробничо-фінансового завдання тресту (в том у числі і дотично загальної вартости капітального ремонту), то трест, аж до встановлення завдання, здійснює свою виробничу діяльність на підставі і в межах розроблених ним і затверджених від установи, що в її віданні перебуває трест, контрольних цифр.

«Увага 2. Звіти і балянси трестів районового значення, а так само організованих від міських рад, неокругових центрів або селищних рад, затверджує районовий виконавчий комитет, міська або селищна рада, порозумівшись з належним округовим відділом місцевій промисловости (місцевого господарства), а в АМСРР, — порозумівшись з Радою народного господарства АМСРР.

Коли погодження не буде, справу переноситься на розв’язання округового виконавчого комітету, а в АМСРР — Ради народних комісарів АМСРР».

4. Додати до арт. 19 увагу з такої редакції:

«Увага 2. Управління, що відає трестом , надається право за виключних випадків збільшувати число членів управи до сімох».

II

Цю постанову видається відповідно до поділу і постанови РНК Союзу РСР з 3 січня 1929 року «Про зміни з чинному законодавстві союзу РСР у зв’язку з постановою Центрального виконавчого комітету і Ради народніх комісарів Союзу РСР з 5 вересня 1928 року про порядок затвердження-виробничо фінансових плянів державних промислових підприємств» (Зб. зак. СРСР 1929 р., №5, арт. 47) та постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 10 квітня 1929 року «Про доповнення устави про державні промислові трести» (Зб. Зак. СРСР 1929 р., №26, арт. 228).

Харків, 25 грудня 1929 р.

Т.в.о. Голови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету М. ВАСИЛЕНКО.

Заст. Голови ради народніх комісарів УСРР СЕРБИЧЕНКО.

Заст. Секретаря Всеукраїнського центрального виконавчого комітету К. ГОРЛИНСЬКИЙ.

—————————————————————————————————————————————
ПОСТАНОВА ВСЕУКРАІНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР

Про зміну і доповнення Цивільного кодексу УСРР.

Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет і рада народних комісарів УСРР постановили:

Поробити в Цивільному кодексі УСРР такі зміни і доповнення:

1) Арт. 9 ухвалили в такій редакції:

«9. Недолітки, що дійшли 14 років, та особи , взяті під опіку, як марнотратці, можуть укладати правочини тільки за згодою своїх законних представників (батьків або опікунів). Вони мають право самостійно розпоряджати одержуваною ними заробітною платою і відповідають за шкоду, заподіяну їхніми вчинками іншим особам

Вкладами до державних та кооперативних ..

.. дійшли 14 років, — батьки або інші законні представники недолітків; б) після того, як недолітки дійдуть 14 років — самі недолітки, але за згодою своїх батьків чи інших законних представників.

Недоліток, що сам вніс на своє ім’я вклад, розпоряджає ним без участи законного представника».

2. Додати до арт. 140 увагу такої редакції:

«Увага. Коли грошовий вклад до державної трудової ощадної каси внесено на ім’я іншої особи з умовою, що ця особа набуває права вкладника від моменту, коли настане певна обставина, то до настання цієї обставини вкладом можна розпоряджати тільки за порозуміння вкладника з тою особою, на ім’я якої внесено вклад».

3. Додати до Цивільного кодексу УССР арт. арт. 2661 ,4221 і 4271 — такої редакції:

«2661. Порядок, я юридичні і фізичні особи, допущені встановленим порядком до самостійного виконання операцій по зовнішній торгівлі, мають видавати довіреності на виконання поза межами Союзу РСР дій, що стосуються цих операцій, визначається у спеціяльному законі (див. додаток 9)».

«4221. Вкладники державних трудових ощадних кас можуть зазначити цим касам осіб, яким належить видати вклад і грошовий і цінними паперами у разі смерти вкладника. За таких осіб можуть бути і фізичні особи, незалежно від того, чи є вони спадкоємцями вкладника за арт. 418 цього Кодексу, і юридичні особи. Зазначене право вкладники трудових ощадних кас здійснюють порядком, установленим від Народного комісаріату фінансів Союзу РСР.

Правила цього артикулу поширюється так само на вклади в кооперативні організації.

«4271. Вклади до державних трудових ощадних кас і грошові, і цінними паперами, про які не зроблено розпорядження на випадок смерти вкладника, каси видають спадкоємцям вкладника. При цьому суму, що загалом не перевищує 300 карбованців, каси видають без подання свідотства, яке стверджує право на спадщину, з умовою, що спадкоємці дадуть зобов’язання, якщо з’являться інші спадкоємці, виплатити залежну їм частину з одержаної суми».

II

4. Як додаток є до Цивільного кодексу УССР (доарт.2666) викласти повністю постанову Центрального виконавчого комітету і Ради народніх комісарів Союзу РСР з 31 липня 1929 р.

«Про порядок, як видавати довіреності на провадження операцій зовнішньої торгівлі»(Зб. Зак.

СРСР 1929 р., №50, арт. 448).

III

Цю постанову видано на зміну й доповнення Цивільного кодексу УСРР (Зб. Уз. УСРР 1922 р., №55, арт. 780 ) і відповідно:

1) до арт. 15 постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 15 січня 1927 р. «Положення про кооперативний кредит» (Зб. Зак. СРСР 1927 р. №4 , арт. 44);

2) до арт. 4 постанови ЦВК і РНК Союзу з 20 лютого 1929 р. «Про затвердження в новій редакції устави про державні трудові ощадні каси Союзу РСР » (Зб. Зак. СРСР 1929 р., №17 арт. 139);

3) до арт. Арт. 12, 13, 14, 20 і 39 постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 20 лютого 1929 р.

«Устава про державні трудові ощадні каси Союзу радянських соціялістичних республік» (Зб. Зак. СРСР 1929 р., № 17, арт. 140);

4) до постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 31 липня 1929 р. «Про порядок, як видавати довіреності на провадження операцій зовнішній торгівлі» (Зб. Зак. СРСР 1929 р.№ 50 , арт. 448);

5) до постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 5 листопада 1929 р. «Про вкладні операції споживчих сільсько – господарських і промислових кооперативних організацій, що діють на підставі Устави про кооперативний кредит» (ЗБ. Зак. Союзу РСР 1929 р., № 72 арт. 682).

Харків, 25 грудня 1929 р.

Т. в. о. Голови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету М. ВАСИЛЕНКО.

Заст.Голови Ради народних комісарів УСРР СЕРБИЧЕНКО.

Заст. Секретаря Всеукраїнського центрального виконавчого комітета К. ГОРЛИНСЬКИЙ.

—————————————————————————————————————————————–
ПОСТАНОВА ВСЕУКРАІНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР

Про доповнення постанови “Про купівлю-продаж на роздріб із розстроченням виплати сільсько-господарських машин і знаряддя, набуваних селянами”.

Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет і рада народних комісарів УСРР постановили:

Додати до своєї постанови з 5 січня 1925 р. “Про купівлю-продаж на роздріб із розстроченням виплати сільсько-господарських машин і знаряддя, набуваних селянами” ..

.. Коли перепродається, без згоди машинопостачальних організацій, набуті на виплат сільсько-господарські машини та знаряддя до повної виплати за них купівельної ціни, машинопостачальні організації і установи сільсько-господарського кредиту можуть дореченцево справити всі невиплачені за ці машини і знаряддя платежі і з перепродавця і з покупця перепроданої машини за сукупною (солідарною) їх відповідальністю.

Незалежно від дореченцевого справляння платежів перепродавця за належних випадків притягується до кримінальної відповідальности.

ІІ

Цю постанову видається на підставі постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 4 вересня 1929 р. “Про відповідальність за недозволений перепродаж сільсько-господарських машин та знаряддя, куплених на виплат” (Зб. Зак. СРСР 1929 р., №59, арт. 538).

Харків, 25 грудня 1930 р.

Т. в. о. Голови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету М. ВАСИЛЕНКО.

Заст.Голови Ради народних комісарів УСРР СЕРБИЧЕНКО.

Заст. Секретаря Всеукраїнського центрального виконавчого комітета К. ГОРЛИНСЬКИЙ