Осінні перевози під загрозою зриву

ВСІ СИЛИ Й ЕНЕРҐІЮ НА ПІДГОТОВКУ ЙОГО ДО ВИКОНАННЯ ВЕЛИЧЕЗНИХ ПЛЯНІВ ОСІННІХ ПЕРЕВОЗІВ

НЕ ДОПУСТИТИ, ЩОБ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬМУВАВ ВИКОНАННЯ СОЦІЯЛІСТИЧНОЇ П’ЯТИРІЧКИ

Дирекції залізниць виявили невміння виконати величезні завдання, що стоять перед транспортом.

Транспорт уже давно почав правити за вузьке місце в розвиткові народнього господарства. На це вже не раз зазначали вищі партійні та радянські органи.

Непристосованість транспорту до бурхливих темпів розвитку нашого господарства особливо позначається тепер, коли перед залізницями і водним транспортом стоять величезніші завдання впоратися з осінніми перевозками, зокрема, хліба та інш. масових вантажів. Нічого й говорити про важливість осінніх перевозів, чіткість та безперебійність їх проведення, для всього нашого народнього господарства і для виконання соціялістичної п’ятирічки; ось чому в директивах партії не раз відзначалося, що транспортові треба приділити особливу увагу.

Транспортна група НК РСІ детально перевірила, як готується транспорт до осінніх перевозів і виявила цілком незадовільне керівництво та контроль від дирекцій залізниць над роботою самих залізниць, незадовільне плянування та реґулювання перевозів, невиконання вимірників НКШляхів, що зумовлюють потрібний темп перевозів та розміри перевозних засобів і т. ін.

Виявлено чимало фактів нараціонального використання транспорту, що за умов обмежености резервів паровозів і вагонів створює загрозу виконанню намічених плянів. Ремонт рухомого складу зовсім незадовільний ні якістю, ані термінами виконання; в цьому винні майстерні, депа та ремонтні заводи НКШляхів. Виявлено також падіння трудової дисципліни, недостатнє запровадження одноначальности на транспорті і т. ін.

Прориви, що не припиняються до останнього часу, створили на транспорті тяжкий стан; якщо їх не усунути до початку осінніх перевозів, то, на думку колеґії НК РСІ, це може створити ще серйозніші ускладнення в самий момент перевозів. Керівництво ремонтними заводами із центру (НКШ) не дало позитивних наслідків: протягом 7 міс. ці заводи не були повнотою завантажені, самий ремонт вони виконували погано, і до того – невчасно, невиконання ними замовлень залізниць на запасні частини погіршило технічний стан робочого парку паровозів і вагонів.

Заводи Донбасу залишаються вузьким місцем основного транспорту: їхній середзаводський транспорт дезорганізовано, наявні ресурси не використовується, середзаводський транспорт часто-густо затримує на довгий час робочий парк вагонів. Одночасно Катерининська і Донецька залізниці, практикують невчасну подачу вагонів на заводи і копальні, чим дезорганізовують як роботу цих заводів, так і нормальну працю самих залізниць.

Клієнтура транспорту незадовільно плянує перевози та вантажооборот; досі немає плянів перевозів по окремих районах не витримують календарних термінів тощо. Пляни транспорту не досить ув’язується з плянами промисловости. На транспорті виявлено чималі втрати, недостатність раціоналізаторських заходів, погане використання ініціятиви робітників і т. ін.

Цілком зрозуміло, що за таких умов готовість транспорту до осінніх перевозів абсолютно незадовільна. Так, Донецька залізниця має перепускну здатність на земляному полотні та штучних спорудженнях лише на 50% потреби; роботи горішньої будівлі шляху лише почалися. На Південній залізниці виконано робіт для розвитку вузлів і роз’їздів на 25%, на Катерининській зал. – не більше, як 18% і т. ін.

Не вистачає великої кількости хлібних бундів: на Донецькій зал. – 3.900 шт., на Південній – 8307 шт., на Катерининській – 814 шт., на Півд.-Зах – 5500 шт., і т. ін. Не вистачає також брезентів, а подекуди цих брезентів навіть не замовлено; Південна і Південно-західня залізниці відчувають гостру потребу в лантухах.

Ремонт наявних складів здійснено дуже мляво, від 20% (на Донецькій зал.) до 70% (Південна зал.). Плян побудови нових складів виконано в середньому по залізницях України на 115%; Союзхліб зовсім не забезпечений складами.

Дуже гостро стоїть питання з авто-гумовим транспортом. Союзтрансові не вистачає до початку осінніх перевозів понад 8500 коней. Товарні двори та під’їздні шляхи до них не підготовлені, перебувають в зовсім незадовіліьному стані. Непевний стан з робочою силою для вантаження (вантажниками): досі не виявлено точно місця і число робочих рук, що їх мають одержати залізниці, нема плянів перерозподілу наявної робочої сили. Зовсім незадовільний стан з житловими помешканнями для робітників, зокрема на Катерининській зал. Гостро стоїть постачання робітникам річей першої потреби.

Річкова фльота на Дніпрі і Бузі забезпечує перевози хліба низовим Дніпром та Бугом – до 35 міл. пуд. і горішнім Дніпром – 6 міл. пуд. Такі перевози річкова фльота може забезпечити лише за умовою рівномірного пред’явлення хліба до перевозів у основних напрямах, а також вчасного розроблення Союзхлібом плянів перевозів.

На підставі всього цього, колеґія НК РСІ визнала підготовку до осінніх перевозів за незадовільну, зокрема на Катерининській залізниці. Про такий стан на залізницях ухвалено повідомити НК РСІ СРСР і РНК УСРР.

Ухвалено звернути увагу Наркомшляхів СРСР на те, що вихідні пункти – Валуйки і Батайське – є найвужче місце для нормальної роботи залізниць УСРР протягом низки років. Через те НКШляхів повинен вжити заходів до того, щоб збільшити перепускну здатність цих станцій.

Ухвалено також порушити питання перед НКШ про те, щоб він посилив догляд і технічне керівництво ремонтними заводами на Україні, або передав ці функції УпНКШляхів УСРР.

Дирекція Зах. залізниці повинна до початку осінніх перевозів закінчити роботи на ст. Березині, Жлобине і Ново-Білиця, що зв’язані з перевалкою вантажів на водний транспорт. НКШляхів не повинен припускати перебоїв у постачанні залізницям України порожняку, реґулюючи надходження порожняку до вихідних пунктів в межах норм, встановлених районним комітетом в справах перевозів.

Для того, щоб прискорити виконання замовлень НКШляхів, колеґія НК РСІ доручила ВРНГ та УпНКШ перевірити стан з цими замовленнями на заводах «Сталі» в межах УСРР та вжити заходів до прискорення випуску продукції залізниць і в першу чергу продукції, потрібної на забезпечення осінніх перевозів. Ухвалено зобов’язати Укртекстильоб’єднання виконати повнотою і в установлені терміни замовлення транспорту, Союзхліба та Союзтранса на лантухи, брезенти, троси, спецодяг тощо.

Крім того, колеґія НК РСІ запропонувала ВРНГ і Наркомторгові не припускати зустрічних перевозів, не затримувати вагонів і тоннаж під навантаженням-розвантаженням, раціонально використати склади і т. інш.

Із інших постанов колеґії НК РСІ, спрямованих до вреґулювання підготовних робіт до осінніх перевозів та до поліпшення стану на транспорті, слід відзначити ще такі: дирекціям залізниць України запропоновано до початку осінніх перевозів домогтися повного виконання встановлених вимірників, щоб витримати такі вимірники підчас самих осінніх перевозів. Дирекції залізниць повинні форсувати виконання намічених заходів до раціоналізації роботи поїздів і вагонів, збільшення ваги поїздів, технічної і комерційної швидкости, зниження всіляких втрат, перестоїв і т. ін. Склади та товарні двори треба негайно ж впорядкувати відповідно до потреб осінніх перевозів.

Дирекціям Півд.-Зах., Півд. і Катерин. зал. запропоновано прокласти тупики в ряді місць для того, щоб забезпечити перевозки вантажів з залізниці на водний транспорт. Управління корабельні ім. т. Сухомлина в Києві повинно випустити до початку осінніх перевозів 9 залізних барж, потрібних Держрічкофльоті для посилення хлібних перевозів.

Всі ці заходи, намічені НК РСІ, безперечно, можуть лише тоді дати користь, коли їх здійснять негайно ж, не втрачаючи ані хвилини. Бо – осінні перевози вже не за горами; а підготовка транспорту та клієнтури до осени ще досі дуже й дуже недостатня.