П’ятирічка за чотири роки

 Мобілізувати увагу громадських та радянських організацій навколо розміщення позик

Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

І. Форсоване соціялістичне будівництво, що розгорнув пролетаріят під керівництвом комуністичної партії, проходить в умовах ворожого капіталістичного оточення, яке не залишає думки про збройний напад, щоб зірвати соціялістичне будування в СРСР. В той таки час трудящі всього світу з глибоким співчуттям та надією стежать за успіхами СРСР в історичному змаганні, що нині відбувається між соціялістичною та капіталістичною системами.

Завдання, що виростають з факту цього змагання, – в найкоротший термін наздогнати та випередити технічно- й економічно передові капіталістичні країни, потреба найскоріше закінчити п’ятирічний плян, щоб забезпечити піднесення добробуту трудящих – диктують потребу максимально прискорити темпи перетворення СРСР на високо-індустріяльну країну, що перебудовує і сільське господарство через радгоспи та суцільну колективізацію на базі важкої індустрії.

II. Гасло – здійснити п’ятирічку за чотири роки, вимагаючи дальшого прискорення темпів будівництва, виконання та перевиконання всіх покажчиків промфінпляну в промисловості – вимагає разом з тим і максимальної мобілізації всіх ресурсів країни, в чому одно з основних місць належить внутрішньому держкредиту, що акумулює ощадження найширших мас трудящих (лише протягом одного року позика п’ятирічки мусить дати бюджетові – 850 міл. крб. – вартість 4-х Дніпрельстанів).

III. Президія ВУЦВК відзначає, що в деяких випадках радянська суспільність та органи керування не досить уявляють не тільки господарсько-економічну, а й організаційно-політичну ролю масових держпозик, що мобілізують увагу трудящих навколо питань соціялістичного будівництва. Це позначається нині на недостатньому охопленні аґітаційно-пояснювальної роботи, розгорненої навколо позики «П’ятирічка», на недостатньому розв’язанні робітничої ініціятиви, на недостатньо енерґійних темпах проведення кампанії. Недооцінюється також і протиставлення клясово ворожих елементів, що переносять клясову боротьбу і на цей захід радянської влади.

Президія ВУЦВК’у ухвалює:

1) Мобілізувати увагу суспільних та радянських організацій навколо розміщення позики «П’ятирічка» та провадити цю кампанію бойовими темпами за настановленням закінчити передплату в місті 1-Х та на селі до 1-ХІ. Переводячи передплату на основі цілковитої добровільности та рішуче припиняючи всякі спроби замінювати пояснювальну роботу адмініструванням, треба одночасно рішуче боротись з усякими надіями на самоплив, даючи рішучу відсіч всяким спробам клясового ворога зірвати успіх позики.

2) Посилити висвітлення кампанії в пресі, широко використовуючи періодичну пресу та багатотиражні й стінні газети підприємств.

3) Посилити окружні комісії сприяння держкредиту, поставивши на чолі їх окружних робітників і перетворивши ці комісії на дійсно бойові штаби проведення кампанії.

4) Звернути особливу увагу на розміщення позики на селі, спираючись при цьому головно на соціялістичний сектор села (радгоспи, колгоспи) та не відсуваючи на останнє місце і важливіше завдання – втягнення в позику ощаджень одноосібників.

5) Всебічно організаційно сприяти фінорганам і банково-кредитним установам – філіям Держбанку, ощадкасам, райсельбанкам – пам’ятаючи, що фінансова система ні в якому разі не зможе впоратись з організацією і технікою кампанії без енерґійної підтримки широкої радянської суспільности.

6) Успішне проведення кампанії реалізації позики «П’ятирічка за чотири роки» прискорює здійснення розгорнутої програми соціялістичного будівництва і цим забезпечує остаточну перемогу соціялізму над залишками капіталізму в нашій країні.

Харків, 19 липня 1930 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Г. ПЕТРОВСЬКИЙ.

Секретар Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету М. Василенко.

——————————-
Швидше розгортати кампанію поширення

На останньому засіданні Секретаріяту ВУЦВК відповідальний секретар центральної комісії сприяння держкредитові тов. Кушнір і керівник Всеукраїнської контори держбанку тов. Певзнер, доповідаючи про початок кампанії підписки на позику «П’ятирічка за 4 роки» повідомили, що на місцях кампанія розвивається дуже повільно. Місцеві органи ще не спромоглися розгорнути масову політико-пояснювальну роботу навколо завдань нової позики.

Основна хиба кампанії – це відставання організаційного оформлення величезної ініціятиви і піднесення найширших трудящих мас. Доповідачі відзначили, що ініціятива робітників випереджає комісії сприяння і фінансовий апарат, що не встигають обслужити робітничу масу в справі пояснення завдань нової позики і організації підписки. Дуже недостатня участь профспілок у кампанії. Одночасно з підпискою на цю позику треба провести обмін обліґацій минулих позик (1-й і 2-й позики індустріялізації й позики зміцнення селянського господарства) на обліґації позики «П’ятирічка за 4 роки». На Україні є близько 6 млн. громадян, що мають обліґації старих позик. Отже, на фінансовий апарат припадає величезна технічна робота щодо проведення обміну. В цій роботі йому повинна допомогти громадськість і, насамперед, профспілки.

Секретаріят ВУЦВК відзначив відставання місцевих органів в справі мобілізації уваги широких мас навколо позики. Ухвалено від імени секретаріяту дати окружним і районним виконкомам вказівки щодо негайного розгортання кампанії підписки на нову позику й пояснення широким масам її політичного значіння.

————————-
МІСЦЕВІ КОМІСІЇ ПОЖВАВИЛИ СВОЮ РОБОТУ

Не припускати зниження темпів в реалізації позики.

Місцеві комісії сприяння держкредитові почали пожвавлювати свою роботу в зв’язку з початком реалізації нової позики «П’ятирічка за чотири роки». Центральна комісія сприяння при ВУЦВК одержує низку повідомлень з місць про те, що місцеві комісії почали розгортати інтенсивну діяльність.

Напр., Проскурівська комісія намітила звернути особливу увагу на реалізацію позики на селі: остаточний термін сплати за обліґації селянами-індивідуалами встановлено 1 січня 1931 р., а колгоспниками – 1-е лютого. Комісія підкреслила, що реалізація нової позики повинна проходити тільки добровільним порядком; соцзмагання та виклики не повинні перетворюватись на механічний вплив на передплатників.

У Проскурові в Окрземвідділі були випадки підписки на позику на 285% місячного заробітку; це було визнано за ненормальне явище, бо воно робить підписку нереальною.

Конотіпська комісія намітила провадити реалізацію серед селян переважно за готівку, а колгоспам при колективній передплаті надається рострочку до січня-березня 1931 р. Ухвалено звернути особливу увагу на ударництво і соцзмагання в справі поширення позики. Окр. комісія в своїй постанові також підкреслює принцип добровільности передплати, ухваливши рішуче боротися з всілякими перекрученнями.

Дніпропетровська окр. комісія відзначила, що райкомісії дуже погано керують роботою низових комісій сприяння.

Інші комісії також пожвавили свою роботу, в своїх постановах накреслюють докладні пляни проведення аґітаційно-пояснювальної та організаційної роботи для якнайкращої реалізації позики «П’ятирічка за чотири роки».

——————————————–
Передплата розгортається

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ, 19. У Дніпропетровському широко розгорнулась передплата на нову позику «П’ятирічка». За перші 2 дні загальна сума передплати складає понад 460 тис. крб.

На заводі «Пресбуд» передплата нової позики дійшла 91% до контрольного завдання.

У Кривому Розі почали надходити перші внески з передплати нової позики. Колектив робітників Першотравневої шахти передплатив позику на місячну зарплату і вніс до Держбанку перший внесок. Перші внески внесли також працівники Окрпляну і Держпляну.

У Маріюпілі перші дні передплати на нову позику «П’ятирічка» пройшли з великим піднесенням.

Робітники і службовці деяких підприємств і установ (електростанція, держдрукарня, окремі цехи заводів Ільїча тощо) одноголосно ухвалили передплатити позику розміром двохтижневого заробітку. По деяких колективах ухвалено резолюції передплатити позику розміром місячного заробітку.

У Полтаві вже розгорнулася передплата на нову позику. Робітники дотерміново передплачують позику. Робітники 26 держмлина перші передплатили позику.

У Житомирі передплата на позику «П’ятирічка» розгортається посиленим темпом. Чимало підприємств уже реалізували до 30% наміченого завдання.

Робітники і службовці багатьох підприємств Одеси передплачують нову позику розміром 1 – 1 1/2 місячної зарплатні. Одеські робкори взяли на себе обов’язок бути передовиками-вдарниками в справі розміщення позики серед мас.