Оголошення

Вимагайте сільсько-господарську літературу зі всіх галузів знань.

Проф. Р. Я. Вейцман. Курс рахівництва, подвійна бухгальтерія та пристосування її до різних видів господарства – ціна 4 крб.
О. Ізюмов – Російсько-український словник, – видання четверте доповнене й виправлене за новим правописом – ціна 2 крб. 50 коп.
Популярна ветеринарна енциклопедія, склали профес. та ветлікарі, 416 стор. з малюнками в тексті – ціна 3 крб. 20 коп.
Н. А. Некрасов и В. Л. Кон – 7994 решения и ответы ко всем алгебраическим задачам и примерам сборника.
Н. А. Шапошникова и Н. Н. Вальцева – часть первая 4636 задач, составлено по последнему изданию – цена 2 руб. 20 коп.
К. О. Ган – Решение всех геометрических задач на вычисления к сборнику Н. Рыбкина, часть І. Планометрия – выпуск 1, задачи 1-468 прилож. атлас чертежей – издание 2, цена 1 руб. 40 коп.
К. О. Ган – выпуск ІІ, задачи 469-850, приложение – атлас чертежей, издание 2-е, цена 2 руб. 75 коп.
Т. Шевченко – Кобзар з малюнками в тексті – ціна 50 коп.
Альбом портретів українських письменників-клясиків – з 20 великими портр. роботи художника Ю. Садиленка – ціна альбома 2 крб.
П. Тищенко – Ручне оброблення дерева: теслярство, столярство; 144 мал. – ціна 1 крб.
Д-р Славін – „Здорове життя”, лікарський порадник. В книжці багато малюнків та докладно описано всі хороби, їх лікування аптечними ліками, водою, сонцем, травами. У книжці вміщено розділ про полове життя, про лікарські трави та як їх збирати – ціна 2 крб.
Нова книжка лікаря Славіна „Полове життя”. Ціна 1 крб. з пересилкою.

Замовлення надсилайте: м. Київ, вул. Короленка, ч. 39, книжекспед. „Вісті ВУЦВК”.

Книжки надсилаються негайно без завдатку післяплатою.

———————-
ОГОЛОШЕННЯ.

Згідно з постановою ВУЦВК з 13-VI 1930 року про порядок ліквідації 13 округ, в тому числі Роменської та Прилуцької

Роменський та Прилуцький ОКРБУРЯКСОЮЗИ припинили свою діяльність та приєднані до ЛУБЕНСЬКОГО ОКРБУРЯКСОЮЗУ

По всіх справах колишніх РОМЕНСЬКОГО та ПРИЛУЦЬКОГО ОКРБУРЯКСОЮЗІВ звертатися до ЛУБЕНСЬКОГО ОКРБУРЯКСОЮЗУ, що міститься в м. ПРИЛУКИ.

Лубенський Округовий Буряксоюз.

——————————
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АҐРОІНСТИТУТ НКЗС

для підвищення кваліфікації й перекваліфікації спеціялістів сільського господарства

м. Харків, пл. Тевелева №2, телеф. №23-97

Центр організаційно-методичного керування прискореного підготування аґротехнічних кадрів має вільні посади: наукових співробітників – старших референтів, референтів і вченого бібліотекаря, а також стенографістки.

Вимоги до наукових співробітників – закінчена вища аґрономічна, природнича, інженерна або економічна освіта, попередня робота в наукових або навчальних установах, практичний стаж на виробництві, практичний стаж в галузі недроботи; для старших референтів – наукові праці або наукові статті в періодичних часописах; для вченого бібліотекаря – знання закордонної мови (англійської, німецької або французької). Для всіх знання укрмови.

Утримання:

Старший референт – 250-300 крб.
Референт – 200-250 крб.
Вчений бібліотекар – 200-250 крб.
Стенографістка – 100-150 крб.

Може бути додаткове навантаження за окрему плату.

Особи, що бажають посісти зазначені посади, подають до Дирекції Аґроінституту свої заяви, референції, curriculum vitae і праці не пізніше від 1 серпня.

————————————
ОГОЛОШЕННЯ

Згідно з постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету з 13 червня 1930 року про розформування 13 округ, в тім числі Прилуцької та Роменської округ, ПРИЛУЦЬКЕ та РОМЕНСЬКЕ АПТЕКОУПРАВЛІННЯ відповідно розпорядження Наркомздоров’я припинили свою діяльність і ПРИЄДНАНІ ДО ЛУБЕНСЬКОГО ОКРУГОВОГО АПТЕКОУПРАВЛІННЯ по стану на 1-ше липня 1930 року.

Всі організації, установи та фізичні особи по всіх справах колишніх Прилуцького та Роменського Аптекоуправлінь мусять звертатись до Лубенського Округового Аптекоуправління, що міститься в м. ЛУБНЯХ, вул. Карла Лібкнехта №1, Лубенське Округове Аптекоуправління.

————————
ОБ’ЯВА

На підставі ухвали об’єднаного пленуму Дозорчих Рад та Правлінь Лубенського, Прилуцького та Роменського Окружних Союзів Техкультур, що відбувся 26-VI 1930 року

УХВАЛЕНО: утворити єдиний ОКРУЖНИЙ СОЮЗ ТЕХКУЛЬТУР

Окружні Союзи Техкультур Прилуччини та Роменщини, після злиття в єдиний Лубенський Окружний Союз Техкультур – ПРИПИНИЛИ свою діяльність з 1-VII 1930 року.

Всі претенсії в справах колишніх Прилуцького та Роменського Окр. Союзів Техкультур ПРИЙМАЄ Лубенський Окружний Союз Техкультур протягом одного місяця, себ-то з I-VII по 1-VIII-30 року, після якого терміну ніяких претенсій та заяв приймати не буде.

Заяви та претенсії подавати на адресу: м. Лубни, вул. Драгоманівська №3, Окружний Союз Техкультур.

ПРАВЛІННЯ ОКРСОЮЗУ ТЕХКУЛЬТУР.

————————-
ОГОЛОШЕННЯ

Згідно постанови НКЗС, Укрнасінньосоюзу, Ради уповноважених Лубенського Окрнасінньосоюзу від 2-VI 1930 року та постанови Правління Лубенського Окрзерносоюзу

ЛУБЕНСЬКИЙ ОКРУГОВИЙ СОЮЗ НАСІННЬОВОЇ КООПЕРАЦІЇ (НАСІННЬОВОД) ЗЛИТО З ОКРЗЕРНОСОЮЗОМ

З прийняттям останнім всіх справ по насінньопостачанню, активу та пасиву та утворенням насінньового відділу з I-VI 1930 року.

ПРЕТЕНСІЇ КРЕДИТОРІВ ПО СПРАВАХ ДО БУВШОГО ОКРНАСІННЬОСОЮЗА ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ПРОТЯЗІ ДВОХ ТИЖНІВ ЗІ ДНЯ ОГОЛОШЕННЯ ЦЬОГО.

Правління Окрзерносоюзу.

Правління Окрнасінньосоюзу.

———————–
ОБ’ЯВА

На підставі ухвали об’єднаного пленуму Дозорчих Рад та Правлінь ЛУБЕНСЬКОГО, ПРИЛУЦЬКОГО та РОМЕНСЬКОГО ОКРСКОТАРМОЛОЧАРСОЮЗІВ, що відбувся 26-VI 1930 року

УХВАЛЕНО УТВОРИТИ ЄДИНИЙ ОКРСКОТАРМОЛОЧАРСОЮЗ

Окружні Скотармолочарсоюзи Прилуччини та Роменщини після злиття в єдиний Лубенський окрскотармолочарсоюз ПРИПИНИЛИ свою діяльність з I-VII 1930 року.

Усі претенсії в справах колишніх ПРИЛУЦЬКОГО та РОМЕНСЬКОГО ОКРСКОТАРМОЛОЧАРСОЮЗІВ ПРИЙМАЄ ЛУБЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ СКОТАРМОЛОЧАРСОЮЗ ПРОТЯГОМ 1-го МІСЯЦЯ, себ-то з 1-VII по 1-VIII 1930 року, після якого терміну ніяких претенсій та заяв приймати не буде.

Заяви та претенсії подавати на адресу: м. Лубні, вул. Крупської №7, ОКРСКОТАРМОЛОЧАРСОЮЗ.

ПРАВЛІННЯ ЛУБЕНСЬКОГО ОКРСКОТАРМОЛОЧАРСОЮЗУ.

———————-
ОГОЛОШЕННЯ

На підставі ухвали об’єднаного Пленуму Надзорчих Рад та Управ ЛУБЕНСЬКОЇ, ПРИЛУЦЬКОЇ та РОМЕНСЬКОЇ ОКРЗЕРНОСПІЛОК, що відбувся 24-VI 1930 р.

УХВАЛЕНО УТВОРИТИ ЄДИНИЙ ЛУБЕНСЬКИЙ ОКРЗЕРНОСОЮЗ

Окружні Зерноспілки Прилуччини та Роменщини після злиття в єдиний Лубенський Окрзерносоюз припинили свою діяльність зі дня цієї постанови.

Усі претенсії в справах колишніх Прилуцької та Роменської Окрзерноспілок приймає Лубенський Окружний Зерносоюз протягом одного місяця, себ-то з 25-VI по 25-VII 1930 року, після якого терміну ніякі претенсії та заяви прийматися не будуть.

ПРОХАННЯ ПОДАВАТИ ЗАЯВИ ТА ПРЕТЕНСІЇ НА ТАКУ АДРЕСУ:

м. Лубні, вул. Карла Лібкнехта ч. 5, УКРЗЕРНОСОЮЗ.

Управа Лубенського Окрзерносоюзу.

————————–
ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ „ВСЕСВІТ”