Протокол засідання Представників Революційно-Повстанчеської Арміі Украіни (Махнівців), Всеукраінського Ревкому і Округемісаріяту Боротьбистів

На засіданні були од Повстанчеськоі Арміі Махнівців - Волін, Марин, Чубенко і Петренко, - од Всеукраінського Ревкому Грудницький, Представник Центрального Комітету Украінськоі Комунистичноі партіі Лісовик і Бойемісар, керуючий лівобережною Украіною, Матяш.

Голова: Волін, Секретарь: Марин.

Доклад члена Всеукраінського Ревкому т. Грудницького:

Члени Всеукраїнського Ревкому послані останнім в Штаб Повстанчеськоі Арміі Махнівців для вияснення і умови по трьом питанням: по політичному, військовому і по питанню культурноі праці в раіоні, котрий зайняли Махнівці.

В стосунках аполітичних, Всеукраінський Ревком, не визнаючи влади комунистів більшевиків і взагалі діктаторства, якоїб то не було політичноі партіі, стоять за діктатуру робітників та селян.

В стосунках військових, представники приймають повну підлеглість Штабові Махнівськоі Арміі в зайнятому нею районі. Військові частини тов. Матяша увіходять, на правах самостійноі одиниці, в Повстанчеську Армію, оперативно підлягаючи іі Головному Штабові.

По питанню культурно-просвітньому представники заявляють, що вони бажали-б організувати культурну роботу Украінськоі Комунистичноі партіі і перш усього видання на украінській мові своєі газети: „Шлях до волі", котра буде держатися того-ж безпартійного та революційного напрямку, якого держиться орган революційних повстанців Украіни „Путь к свободє".

Тов. Лісовик, представник Украінськоі Комунистичноі партіі, доповнює доклад т. Грудницького:

Мета наша - об'єднати усі повстанчеські отряди, котрі оперують на Украіні. Ближче всього до нас підходе позиція Махнівськоі Арміі. Коли ми взнали де знаходиться Штаб Арміі Махнівців, то негаючись приіхали сюди і надіялися об'єднатися з вами для очищення від контр-революціі лівобережноі і правобережноі Украіни. Сепаратні вчинки ми рахуємо шкодливими. Необхідне об'єднання військове і культурнє.

Тов. Матяш, командір повстанчеських отрядів, котрі знаходяться в підлеглости Центрального Комітету Боротьбистів заявляє:

Ми лічимо Батька Махна командуючим, як на лівому так і на правому березі Дніпра, усима повстанчеськими силами, в тім числі й нашими. Оперативні прикази Штабу Революційних Повстанців - Махнівців будуть для наших частин такими-ж обов'язковими, як і для перших частин Махнівськоі Арміі. У відповідальній згоді з цим, ми маємо намір прислати свого представника в Штаб Арміі Батька Махна.

Тов. Чубенко од Штаба Батька Махна заявляє:

Повстанчеська згода досягнена по докладові т. Грудницького, може мати тільки тимчасове значіння. Загальну-ж политичну позицію можуть ухвалити лише повстанчеський та робітниче-селянський з'ізди.

Тов. Волін заявляє:

Відносно газети „Шлях до волі" техничні засоби (папер, друкарня) будуть дані негайно. Що-ж торкається грошових засобів, то члени відділу і військового командування обговорять це питання самостійно.

Приймається постанова: питання про „Шлях до волі" обговорити окремо ще раз членам культурного відділу Арміі з представниками Всеукраінського Ревкому - Голова Волін. Секретар Марин. Член Всеукр. Ревкому О. Грудницький. Округемісар - О. Лісовик. Бойемісар - К. Матяш.


О, ти, тітан мій непоборний!

О, ти, орел мій всевидящий!

Твій дух ніхто ще не скував, -

Він для дітей твоіх бодрящий!

***

Скинув з плечей єси ярмо -

Кінчаєш справу свою кревну…

Признав ти нас, своіх синів, -

Хоч малу жменю, - але певну!

***

Признавши нас, ти не спинивсь:

Міцно держати стяг велиш,

До помсти вірних собі кличеш, -

Потім зібравши іх - зориш!

***

Правда, від куль не захистиш ти -

Поляже нас ще не один,

Але зробивши все до решти

Вільно зітхне твій кождий син!

***

О ти, тітан мій дивовижний, -

Сили надмірноі розмах!

І день і ніч ти не вгаваєш -

На глитаів наводиш жах!

Х. Омелько.