Від Правительства Соборної України

Народе України!

Вже 2 роки обороняєш ти свою Народню Республіку, яка дає тобі землю і волю.

Всенароднім повстанням 1918 року скинута була власть гетьмана Скоропадського. Після того явилися большовики-комуністи, щоб годувати українським хлібом більшовицьку Росію. І цього сильного і злого ворога удалося прогнати нашій славній армії.

Та замість большовиків широкі простори нашої родючої землі забрав царський генерал Денікин. За його полками йде ледаче панство, яке хоче надалі панувати над нашим народом, як панувало за царя та за гетьмана. Армія Денікіна вертає панам добуту селянською кровю землю і відбирає громадянські права у робітника. Денікин не дозволяє українському народові вчитись в школі рідною мовою, народній український язик вигонить із державних установ, українські книжки палить, нищить українську кооперацію та всі культурні і господарські товариства, жорстоко переслідує українських діячів. Російське панство намагається шибеницями, катуванням і розстрілами вірних синів України держатися на нашій землі.

Українське Народнє Правительство не хоче забирати чужі землі, а обороняє тільки свій рідний край. Щоб одвернути ворожий наїзд на українську землю, Вища Команда Обєднаного Наддіпрянського і Наддністрянського Війська хотіла переговорами примусити добровольчу армію покинути територію України. Але замість якої небудь згоди безпощадним терором проти національного і демократичного українського руху, приказом про наступ і нарешті зрадницькими нападами на наше народнє військо командування добровольчої армії виявило свою запеклу ворожість до українського народу і нашої Республіки. Всі нелюдські вчинки добровольчої армії на Україні і дальше перебування війська ґенерала Денікіна на нашій землі викличуть тільки новий большовизм і нове поневолення України комуністами з Росії.

Директорія і Правительство Української Народньої Республіки не може допустити, щоб чужинці і надалі панували над нашим народом. В цей рішучий час нашої боротьби за визволення Вища Власть Української Народньої Республіки оповіщає, що закони про передачі землі в руки трудящого селянства та закони робітничі лишаються в повній силі незмінно і нерушимо. В найближчому часі буде скликаний вибраний на основі всенароднього, рівного, безпосереднього, тайного і пропорціонального виборчого закона Парламент України з правами Установчих Зборів, якому має належати вся власть у самостійній Українській Народній Республіці.

Народня Власть України буде до кінця боротись за нашу державну независимість, свободу і народні соціяльно-економічні реформи.

Ми, Директорія і Правительство Соборної Української Республіки, звертаємось до нашого війська, селян, робітників і всього народа України з закликом непохитно боротися за демократичні здобутки української революції.

Ви, громадяне, повинні дати свойому війську людей, харч, одежу, бо поруч з правами, свободами і вигодами, які одержує громадянин від держави, він повинен виконувати і обовязки, без чого ніяка держава не може стояти.

Народня Власть України знає, що обєднане військо Наддіпрянської і Наддністрянської України, селянство, робітництво та вся щира демократія незалежно від національностей достойно оцінять цей відповідальний момент і всі свої сили віддадуть на оборону нашої рідної землі. Знайте, що не один український нарід бореться проти відновлення царської Росії. Уже вільні республіки народів Кавказа, Естонії, Литви, Кубані повстали проти єдино-неділимої Росії Колчака і Денікина. Під ударами нашого славного війська і повстанців, що жертвують своїм життям для щастя своїх дітей і внуків, впаде ця остання перешкода для вільного і самостійного життя Українського Народу.

Народе України!

Настав слушний час. Всі, хто має силу і любов до свободи, в кому не згасло стремління до землі і води, всі кому дорога демократична єдина Соборна Українська Республіка, вставайте до посліднього рішаючого бою з нашим ворогом. Народня власть Української Республіки певна, що боротьбою нашого війська і працею всієї демократії України ми визволимо нашу рідну землю від нових гетьманців і ніколи не дамо їм запанувати над вільним українським народом.

Голова Директорії Головний Отаман С. Петлюра

Члени Директорії: Проф. Ф. Швець і А. Макаренко.

Президент Укр. Національної Ради Д-р Є. Петрушевич.

Голова Ради Народніх Міністрів і Міністр Внутрішніх Справ І. Мазепа.

(Дальше підписи всіх міністрів).

В Камянці Под. Вересня 24 дня 1919 року.