Архів старих газет
 ---------------------------------------------------
www.oldnewspapers.com.ua
Ціна 2гр.
 ---------------------------------------------------


Друзьям рекомендую спортивный спорттовары и товары для отдыха в Sportik.
Стрілець, 1919 рік, 1 жовтня
 
Сторінка 1

Народе України!

Вже 2 роки обороняєш ти свою Народню Республіку, яка дає тобі землю і волю.

Всенароднім повстанням 1918 року скинута була власть гетьмана Скоропадського. Після того явилися большовики-комуністи, щоб годувати українським хлібом більшовицьку Росію. І цього сильного і злого ворога удалося прогнати нашій славній армії.

- Від Правительства Соборної України


Чорносотенний генерал Денікін зібрав царських опричників і йде з ними на українську землю нову неволю будувати. Чорносотенні комуністи облекшили йому завдання страшним катуванням та грабунками і він заняв велику часть нашої Батьківщини. Здержала його аж обєднана Українська Армія, яка вже 2 роки обороняє від лютих ворогів Рідний Край тай ще справиться вкінці і з царським посіпакою. Треба тільки Українську Армію зміцнити новими силами, бо безмежні простори нашої країни лиш весь нарід в силі оборонити.

- Мобілізація 10-річників

Сторінка 2

Папа проти польських звірств у Галичині і за самостійністю України

Віденська „Воля" доносить:

- Україна і Ватикан


Помилка буржуїв

УПБ. Житомир, 22. 9. (більшовицьке радіо з Москви).

- Телєграми

Сторінка 3

В польськім пеклі. „Хвіля" з 19. с. м. пише, що в таборі інтернованих в Домбю так поширилися пошести, що заряд не може похоронити стільки трупів, кілько їх денно вмирає.

Нарешті! Українське Міністерство Преси і Інформації припинило з днем 26. вересня ср. цензурування періодичних видань.

В Галичині Ляхи дальше інтернують. М. и. інтерновано дра Воробця і всіх вертаючих відси.

- Хроніка


Оповістки по 5 гривень стрічка. Платити з гори.

Хто мав би вістку про стрільця Ярослава Герасимовича, який в послідніх часах служив в осібному загоні Сіяка зволить подати адресу І. Герасимовичу. Камянець н. П. Міністерство Юстиції Юрісконзульт. Виділ.

Павло Козлинський з Ясенова повіт Броди подасть свою адресу братови Василеви, Етап. Стан. Команда Камянець.

- Оповістки

Сторінка 4

Практичні вказівки і пояснення.

Війна.

Велика війна 1914-1919 рр. принесла нам не лише страшні нещастя, але і можність здобуття найвищого добра для кождого народу - можність здобуття самостійної держави.

- Як писати мемуари


Анґлія перефорсувала некорисне для Поляків рішення в справі Східної Галичини

„Курєр Львовскі" з дня 24. IX. подає на чолі числа таку алярмуючу вістку з Варшави під датою 21. IX.:

- Останні вісти
Copyright 2010-2015 oldnewspapers.com.ua
pressaxix at gmail dot com
 designed in Happines.in.ua