Україна і Ватикан

Папа проти польських звірств у Галичині і за самостійністю України

Віденська „Воля" доносить:

Український посол при Ватикані гр. Тишкевич був принятий папою на приватній авдієнції. Св. Отець заявив йому своє обурення з приводу поступків Поляків з українськими священниками в Галичині. Порівнюючи їх до акції Німців в Бельґії, він заявив, що звертався з протестом до нунція в Польщі монсініора Ратті і до польського посла при Ватикані. На слова гр. Тишкевича, що монсініор Ратті має репутацію польонофіла, папа відповів: „Одначе власне монс. Ратті запевнив мене, що Поляки неправі в своїх відношеннях до Українців". Вкінці папа подарував гр. Тишкевичеві, якого взагалі приняв незвичайно почесно, свою фотографію з благословенством і власноручним підписом. Так само кардинал Гаспарі подарував гр. Тишкевичеві свій портрет з відповідним власноручним написом і ще раз запевнив його, що св. Престол стоїть за самостійністю України на підставі права народів розпорядитися своєю волею. За Україною енергійно висказалася Орієнтальна Конгрегація, а особливо президент Орієнтального Інституту, тепер лєгат на Кавказ і до Вірменії о. Дельпут. Він сказав: Пій IX вже давно вимовляв Полякам їх переслідування української церкви. На прохання гр. Тишкевича папа звернувся до свого лєгата в Парижі мон. Чезетті, щоби той підтримував справу України на мировій конференції.

(„Шлях" Зальцведель, 17.IX.1919)


Східні границі Польщі?

УПБ. Москва, 28. ІХ. (радіо). Після донесення з Парижа Найвисша Рада союзників розглядала питання східної границі Польщі. Передають, що погранична лінія Польщі піде на схід від Сувалок та Західного Буга, дальше зіллється з російськ.-австр. границею.

Польська політика на Сході

„Газета Вєчорна" з дня 21. ІХ. містить погляди трьох польських політичних груп в справі польської політики на Сході.

Перша група офіціяльна. Тов. міністра закордонних справ Окшинський заявив, що Польща може підпомагати Денікіна в відбудові Великої Росії, коли він заявиться неінтересованим в справі Холмщини і Східної Галичини. Впрочім становище польського уряду буде таким, яким його схоче мати антанта.

Людовий союз твердить гр. Скарбка і кс. Лютославського, що Україна є видумкою. Польща має числитися з Великою Росією. Ст. Грабський, член того самого союза, говорить трохи обережніше. Він радить Польщі стреміти до утворення безпосередньої границі з Великою Росією. Представники лівих партій Дашинський і Ратай радять попирати творення самостійної України і других поменших держав, які відгородили б Польщу від Росії.

40.000.000 на мазурську кольонізацію Сх. Галичини!

„Трибуна" довідується, що польський уряд утворив 40-міліоновий фонд на кольонізацію Східної Галичини мазурами. („Шлях" Зальцведель, 17.IX.1919). Це роблять ті самі Ляхи, що піднімали такий крик на цілий світ, коли Німці кольонізували Познанщину - Ред.).

Доля 1. галицької гірської бриґади

По розоруженню укр. бриґади от. Черського, що стояла коло Сянока в Веречке відставлено її до Сатор-Уйгелі, а звідси до Дайч-Грабен в північній Чехії.

Бриґада перейшла границю 21. мая с. р. в силі 4000 мужви і 70 старшин, маючи 140 скорострілів, 24 пушки, 3000 возів, 3000 коней і багато воєнного матеріялу, паровози, вагони і т. п. При розоруженню в Веречки поводилася Чехи чемно і не збиткувалися над нашими людьми. З початку мали нашу частину за більшовиків, харч був лихий. Вислано делєґацію до міністра війни Кльофача, цей обіцяв зайнятися долею нашої бриґади. І зробив це. Чеський полковник в Сатор-Уйгелі намовляв бриґаду, щоби вона йшла битися проти угорських більшовиків. Однак наші відмовилися, заявляючи, що належать до Укр. Війська, присягали на вірність Укр. Державі і не можуть найматися служити чужій державі. Завдяки міністрови Кльофачеви відносини в таборі поліпшились, бриґаду сформовано із пяти курінів, для жандармерії бриґади видано 100 крісів. Для старшин і мужви виплачувано належитости так, як в чеськім війську, видавано одяг і обув. Ніхто не може нарікати на Чехів, що і вважають наших інтернованих гостями. Оден полковник із чеського міністерства війни обіцяв, що бриґаду вишлеться на Україну, як тільки буде вільна дорога. Бриґада вправляється під доглядом укр. старшин, дисципліна поправляється, а Чехи тут зовсім не мішаються. Уважають нашу бриґаду за самостійне українське військо, котре по їх думці підлягає укр. міністерству війни. Адміністративно і економічно бриґада підлягає впрост чеському міністерству війни. В часі, коли наш інформатор виходив з табору, було в бриґаді 4000 людей і 300 старшин. Бриґада називається „І. Укр. Бриґада", по чеськи „Велітельстві І. Укр. Бриґади". Комендантом бриґади є полк. Варивода з Відня.