Телєграми

Помилка буржуїв

УПБ. Житомир, 22. 9. (більшовицьке радіо з Москви).

Після відступлення Петлюрівців місцева буржуазія була певна, що на місто наступають Денікінці. Нашу стежу взяли житомирські буржуї за відділ денікінської армії і стрінули її квітами. На зустріч вислано депутацію, а її голова звернувся до командантів нашого відділу з такою привітною промовою в імени житомирської буржуазії. „Ми втомлені від більшовицького і Петлюрівського (!) ярма і прагнемо мирного життя під рукою Денікіна". Заведені в своїх надіях буржуї потерпіли заслужену кару, кінчить більшовицьке радіо.

Українське більшовицьке правительство в Гомелі

Парижський „Матен" доносить, що українське радянське правительство Раковського осіло в Гомелі (понад 200 верстов на північ від Київа).

Протибільшовицький атентат в Москві

УПБ. Москва, 26. IX. (радіо).

В четвер 25/9 кинули агенти Денікіна дві бомби на зібрання московських видатних комуністів. Вибухом вбито 9 осіб, а 17 ранено.

Більшовики заняли Томськ?

УПБ. Москва, 26. IX. (радіо).

Троцький заявив, що вість про заняття Томська сибірськими червоноармійцями дуже правдоподібна.

Антанта й протибільшовицький уряд

УПБ. Гомель, 23. IX. (радіо).

Білогвардійська „Кіевская Жизнь" доносить, що ліга народів, ліга Анґлії, Франції та Америки порішила дати антибільшовицькому правительству Росії позичку в висоті 10. мільярдів.

Омський уряд і Япанія

УПБ. Камянець, 26. ІХ. „Вечерніе огни" з 12. ІХ. доносять з Севастополя. Омська рада міністрів звернулася до япанського правительства з офіціяльним проханням активної військової помочі проти більшовиків. За плату для Япанії мала би творити російська частина Сахаліну і концесія в Усурійському краю. Одержано совітські радіо про цей виступ Колчака, але зміст в них значно змінений. Москва доносить, що Колчак дає Япанії не концесії в Усурійському краю, а сам Усурійський край. Стверджується віддача другої половини Сахаліну. Мирова конференція прохала Сазанова дати вияснення в цій справі. Він відповів, що 1. він не одержав з Омська вістей про вмішання Япанії в сибірські справи, 2. коли сибірське правительство звернулося за помічю до Япанії, се значить, що гостра конечність подиктувала такий крок, 3. пропозиція до токійського правительства спричинена очевидно тим, що російське правительство не має надії на поміч з другого центра і в кінці 5. мир. конференція не має права жадати вияснення від держави, з якою не стоїть в дипльоматичних зносинах і яка не має на ній офіціяльних представників.

УПБ. Камянець, 26. 9. „Обєдінєніє" з 18. 9. доносить з Новочеркаська: для переговорів з ґен. Денікіном і донським правительством прибув член уральського козачого війська Міхєєв. Після його слів Япанія згодилася дати до розпорядимости адм. Колчака живу силу і вислала перед трьома тижнями перші відділи япанських військ, які поїхали вже через Томськ на фронт.

Як добровольці господарять на Кримі?

УПБ. Камянець, 26. 9. „Одесскій листок" доносить з Севастополя. З наказу військових властей в Сімферополі закрито кримсько-татарську директорію і запечатано всі її поміщення. Татарам обіцюють тільки автономію на церковному полі (!).

Більшовики та прибалтійські держави

УПБ. Псков, 20. IX. (радіо). Представник естонської делєґації Адо Бірк заявив: „Мотиви, що спонукали Естонію до переговорів, спонукають також другі прибалтійські республіки згодитися на переговори з Росією".

Польсько-латишський конфлікт

УПБ. Москва, 22. IX. (радіо). Після слів час. „Гельзінкін Саномат" латишське кореспонд. бюро в Копенгазі доносить, що Поляки післали Легії ультімат. Коли Легія не забере своїх військ на лінію, зазначену польським правительством, Польща виповість війну.

Англія й більшовики

УПБ. Білоостров, 22. ІХ. Газ. „Караля" доносить, що після одержаних з Льондону відомостей естонське правительство просило Анґлію прислати представників на нараду балтійських держав для загальних переговорів з совітською Росією. Коли прийде на це згода, то анґлійський представник зустрінеться з більшовиками.

Фінляндія й більшовики

УПБ. Навен, 25, IX. (радіо).

З Гельзінгфорсу доносять, що фінське правительство представить більшовицьку пропозицію мира на розгляд фракціям сойму. Зїзд фінських, естонських, латишських та литовських соціялістів в Ризі порішив звернутися до своїх правительств з проханням всіми силами змагати до заключення мира. Крім цього зїзд звернувся з зазивом до робітничих партій в краях антанти, в якому прохає їх ужити цілого свого впливу, щоби союзні держави не перешкоджали мировим переговорам.

Польща грозить Антанті!

„Слово Польське" з дн. 10. ІХ. взиває польський уряд покинути супроти Антанти ролю „убогих кревних", а стати на становищі рівнорядної держави. „Ми є вже тепер мілітарною силою, яка має найбільшу армію в середині і на сході Европи. В боротьбі з більшовиками потрібує нас Антанта більше, чим ми її, бо польська армія більше разів побила більшовиків, чим усі Колчаки, Денікіни і Юденичі нараз. Дипльоматія повинна Антанту на це приготовити, що ми заложимо енерґічний протест і попремо його ділом, якби вона важилася вирішити справу Тешинського Шлеська або Сх. Галичини не на нашу користь".

Переміна в Анґлійському правительстві

УПБ. Ліон, 24. 9. (радіо). Після донесень з Льондону, Льорд Джордж збирається коло 22 жовтня реорґанізувати своє правительство. В політичних кругах запевняють, що деякі переміни вже вирішено та що премєр жде тільки повороту короля із Шкоти, щоби одержати від нього санкцію. Бальфура заступить Керсон, мін. війни Черчіль і держ. секретар Макферзон займуть другі місця. Крім того зайдуть инші, не менш важні переміни.

Польща і Німеччина

УПБ. Варшава, 24, 9. (радіо). Поїзд муніції, що прибув з заходу до Пйотрович призначений для польської армії, Німці задержали, а муніцію сконфіскували.

Москвофіли киринять на Угорській Україні

„Вперед" з 14. 9. доносить, що від осени минулого року багато галицьких москвофілів перенеслося на Угор. Україну та до Чехії і взялися орґанізувати, передовсім священники і учителі пряшівську та частини мункачівської епархії. Між тими орґанізаторами є д-р. Ю. Пелех, що сповняє тепер обовязки міського лікаря в Унгварі, брати Білінкевичі, буковинець Цурканович що як поручник служить у чесько-словацькій армії і багато инших. Вони заснували газетку „Русская Земля", що виходить що тижня в Унгварі та друкується язичієм. Друга газетка „Русское Слово" виходить на московській мові в Кошицях як додаток до словацької газети. Українців представляється в тих газетках як торговців живим товаром та злодіїв, що в війні з Поляками проливали „русскую" кров! Заложено також „Центральну Карпато-русску Раду Народну", що виступає в імени всього населення проти чеської преси, яка називає Угорських Українців Українцями, а не „русскими".

Концентрація більшовицької армії

УПБ. Камянець, 25. 9. „Вперед" з 18. 9. пише. Як доносять з Штокгольму, концентрують більшовики свою армію коло Коростеня, щоби підняти нову акцію проти Українців, і коло Чернигова, щоби звідти ударити на армію Денікіна.