Останні вісти

Анґлія перефорсувала некорисне для Поляків рішення в справі Східної Галичини

„Курєр Львовскі" з дня 24. IX. подає на чолі числа таку алярмуючу вістку з Варшави під датою 21. IX.:

Сегодня вернув з Парижа пос. Ян Домбский, делєгат міста Львова, що разом з радним міста Львова, д-ром Лєвенгерцом обороняв в Парижі польські права до Східної Галичини. В розмові з п. Домбским довідався наш кореспондент, що справа дефінітивного признання Східної Галичини для Польщі знов на кепській дорозі. Анґлія спротивилася нашим домаганням. Наради Ради Пятьох, які відбувалися в пятницю (19. вересня) по виїзді східно-галицької делєгації, мали дати некорисний вислід. Рада Пятьох визначила лінію Чесанів-Лісько на границю Східної Галичини.

(„Курєр Льв." присвятив тій справі передовицю, в якій пише, що Поляки в Галичині ужиють всіх (!) способів, щоб Сх. Галичина стала Польщею. Які це способи - знаємо. Убийства! - Але культурний світ і ми в союзі з ним знайдемо способи на ті способи! - Ред.).

Революція в Румунії?

Від границі приносять вісти, що в Румунії чути голосну канонаду. Констанца має бути під огнем гармат. Кружляють дивоглядні слухи.


Редагує Комітет.

З друкарні Б. Вайнбавма, черенками „Стрільця".